České sbory – názor odborníka

Česká kultura má v činnosti pěveckých sborů již tradiční oporu, jež přesahuje hranice estetického významu a podstatnou měrou zasahuje též oblast hudební pedagogiky ve výchově profesionálů i laiků – při výchově a vzdělávání mládeže, zajišťování jejích volnočasových aktivit apod. Unie, jež tuto činnost zastřešuje, si za významného přispění současného tajemníka Mgr. Romana Michálka klade stále nové, vysoce aktuální cíle, jejichž plnění tuto organizaci organicky včleňuje do kulturního i pedagogického života současné společnosti. Tyto cíle nespočívají jen v činnosti umělecké a výchovné (ta je v současné době pro Unii naprostou samozřejmostí), ale zahrnují též práci propagační a informační. Právě na tomto poli zaznamenává Unie významné aktivity, jež se veřejnosti prezentují především ve dvou oblastech: ve vydávání časopisu Cantus a v provozování webového portálu Unie, který poskytuje prostor pro aktuální informace ze sborového života v ČR i informace z oblasti ryze profesionální. Dopad obou aktivit do pedagogické i umělecké oblasti v ČR je evidentně pozitivní, i když stále chybí jednotící element v podobě pevné výchozí informační báze.Michal Nedělka, středa 12. října 2005
Magazín > Zprávičky

Lze proto uvítat záměr Unie katalogizovat širokou síť českých pěveckých sborů tak, aby byly veřejně dostupné nejen základní údaje o tělesech samotných, ale aby se rozvíjení sborových aktivit s mimořádným dopadem na výchovu a vzdělání u nás mohlo odehrávat bez informačních překážek, jež tuto činnost nyní právě vlivem obtížného přístupu k údajům nezřídka provázejí. Síť pěveckých sborů v ČR je diferencovaná a komplikovaná. Prolíná se v ní element profesionální i amatérský v nejlepším slova smyslu a tato mnohokolejnost způsobuje na jedné straně sice obdivuhodnou životaschopnost a vysokou uměleckou a etickou úroveň sborového života i na místech vzdálených tradičním kulturním centrům, zároveň však i nedostatečnou informovanost nejen vedoucích a členů sborů o existenci a činnosti dalších obdobných těles, ale i neinformovanost laické veřejnosti. Tím je značně snížena propagační rovina této činnosti a podchycování aktivit dětí, mládeže i dospělých. Přitom v době vrcholného rozvoje informačních technologií by podobné problémy neměly představovat žádnou překážku (a v řadě evropských zemí také problém nepředstavují, třebaže úroveň sborového zpěvu v nich mnohdy zdaleka nedosahuje parametrů běžných u nás; tím zřetelněji ovšem vyvstává opodstatnění předloženého projektu) .

Projekt České sbory tuto problematiku řeší podle mého názoru vysoce efektivně, a to jak po stránce samotného dopadu na odbornou i laickou veřejnost, tak po stránce ekonomické. Realizační výstupy představují totiž nejen aktuální, ale především stále aktualizovatelné produkty, přičemž tento proces po uvedení v činnost bude realizovatelný za minimálních finančních nároků. Nesporným pozitivem je i mezinárodní dostupnost informací, jež výchovná a kulturní činnost minimálně v evropském rámci samozřejmě vyžaduje.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)