Úspěšná reprezentace českého sborového umění na oslavách 50. výročí vzniku AGEC

Ve dnech 27.–29. května 2005 si připomněla nejstarší evropská sborová organizace – Arbeitsgemeinschaft Europäischer Chorverbände (AGEC), jejímž členem je od roku 1994 i Unie českých pěveckých sborů, 50. výročí svého vzniku. Místem této velkolepé oslavy se stalo podobně jako před padesáti lety centrum Alsaska, sídlo Evropského parlamentu a dalších významných evropských institucí, nádherné město na břehu Rýna Štrasburk.Jiří Kolář, středa 1. června 2005
Magazín > Sborový život

AGEC EuroChor

AGEC sdružuje v současné době patnáct národních sborových organizací z Belgie, Německa, Francie, Lichtenštejnska, Itálie, Lucemburska, Rakouska, Švýcarska, Polska, Jižního Tyrolska, Ukrajiny, Maďarska, Nizozemí a České republiky. Výroční schůze zástupců národních organizací, která se uskutečnila u příležitosti těchto oslav, rozhodla o prioritách další společné práce AGEC – péči o rozvoj nejrůznějších forem dětského zpěvu – v rodinách, předškolních zařízeních a základních školách. AGEC bude podporovat i všechny specifické národní iniciativy směřující k naplnění tohoto společného cíle.

Vyvrcholením oslav se stal 28. května večer závěrečný, více než tříhodinový Velký evropský sborový koncert v Palais des Fetes, na němž vystoupilo celkem osm pěveckých sborů delegovaných národními sborovými organizacemi z Německa, Rakouska, České republiky, Belgie, Francie, Švýcarska, Lichtenštejnska a Itálie. Jednoznačně největší pozornost a zasloužené ovace si mezi renomovanými evropskými sbory získal zástupce UČPS – ženský sbor Iuventus paedagogica Praha (sbm. Dr. Ivana Štíbrová), který upoutal nejen technicky i výrazově dokonalou interpretací, ale i atraktivní dramaturgií z české sborové tvorby 20. století (J. Hanuš, J. Teml, Z. Lukáš aj.). Společný zpěv všech zúčastněných sborů a závěrečná Hymna Evropské unie s latinským textem Est Europa nunc unita vytvořily hudební most, který bude spojovat i v budoucnosti evropské národy.

Stejně úspěšně se prezentoval Iuventus paedagogica i v koncertu duchovní hudby v kostele sv. Tomáše v neděli 29. května 2005.

Účast našeho sboru na této mimořádné evropské akci potvrdila, že Česká republika patří stále mezi sborové velmoci, jak to pravidelně dokazují i úspěšné výsledky našich sborů na mezinárodních sborových soutěžích a festivalech. Tyto úspěchy se však rodí především v dětských sborech, a těm musíme proto v současné době věnovat svou největší péči.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)