Sbormistr Jiří Kolář převzal cenu UČPS za svoji celoživotní práci pro sbory

V pátek 14. července 2017 navštívila Jiřího Koláře, proslulého českého sbormistra a pedagoga, delegace Unie českých pěveckých sborů, aby mu do rukou osobně předala Cenu Unie za celoživotní mistrovství v oboru sborový zpěv.Redakce, středa 2. srpna 2017
Magazín > Zprávičky

Jiří Kolář přebírá ocenění z rukou předsedy UČPS Romana Michálka

Redakce / UČPS

Prof. PaedDr. Jiří Kolář, nar. 1932, je absolventem Pedagogické fakulty UK v Praze (1953) a Vysoké školy pedagogické v Praze (1962). V letech 1964 – 2001 se věnoval výuce sborového dirigování a intonační a sluchové výchově na Pedagogické fakultě UK v Praze, v letech 2001 – 2005 pak externí výuce těchto disciplín v oboru Sbormistrovství chrámové hudby. V roce 1981 získal titul PaedDr., v roce 1991 se habilitoval a byl jmenován docentem pro obor Sbormistrovství a v roce 2000 byl jmenován profesorem pro obor Hudební výchova – Sbormistrovství.

Jeho umělecká činnost je spjatá především s činností sbormistrovskou. V roce 1967 založil ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica, s nímž do roku 1999 absolvoval více než 800 koncertů doma a v 17 dalších evropských zemích. Sbor se pod jeho vedením stal desetinásobným laureátem prestižních evropských sborových soutěží a nahrával v domácích i zahraničních rozhlasových a televizních studiích (více než 100 nahrávek v Čs. rozhlase Praha, v Německu, Francii, Belgii, Finsku, Irsku, Maďarsku, Nizozemí, Norsku a Velké Británii). Jeho výkony jsou zachyceny na 7 LP a 12 CD.

Umělecká činnost Jiřího Koláře byla oceněna národními sbormistrovskými cenami – Cenou Ferdinanda Vacha (1999) a Bedřicha Smetany (2007), Cenou Ministerstva kultury ČR (2004), cenou Nadace Život umělce „Senior Prix 2007“, v roce 2012 stříbrnou medailí Senátu Parlamentu ČR a zlatou medailí Univerzity Karlovy za zásluhy o rozvoj českého sborového zpěvu a v roce 2014 Evropským vyznamenáním WHO IS WHO. V roce 2016 mu pak byla udělena Pamětní medaile Františka Lýska za mimořádný přínos interpretační sbormistrovské činnosti a oboru sborové pěvecké umění dětí a v roce 2017 Cena UČPS za přínos českému sborovému hnutí.

Jiří Kolář je autorem nebo spoluautorem řady učebnic, vysokoškolských učebnic a vysokoškolských učebních textů z oblasti intonační a sluchové výchovy a řízení sboru a v různých odborných časopisech publikoval více než 800 článků a odborných studií. V letech 1989 – 2005 byl šéfredaktorem časopisu Hudební výchova.

Je čestným předsedou Unie českých pěveckých sborů, byl předsedou Sdružení sborových dirigentů při AHUV (1990 - 2015), je členem přípravných výborů a uměleckých rad řady mezinárodních sborových festivalů a stálým členem odborných porot mezinárodních domácích i zahraničních sborových soutěží.

(Biografie převzata z webu Jiřího Koláře)


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)