Ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica

rozhovor se sbormistryní Ivanou Štíbrovou

ŽPS Iuventus paedagogica působí již 37 let v oblasti sborové tvorby. Vždy patřil a dosud patří mezi nejlepší sborová tělesa v ČR i v zahraničí. Svědčí o tom mnohá ocenění, která získal na různých domácích i zahraničních festivalech. Důkazem je i návštěvnost koncertů, které sbor pořádá. , pondělí 21. března 2005
Magazín > Sborový život

Zakladatelem sboru je prof. PaedDr. Jiří Kolář, který působil jako jeho hlavní dirigent až do roku 1999. Od roku 1999 je dirigentkou sboru PaedDr. Ivana Štíbrová, odborná asistentka katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UK. Položili jsme jí několik otázek.

Jak se Vám sbormistruje, na co navazujete? Ve sboru jsem působila nejen jako zpěvačka, ale také jako hlasový poradce a od roku 1989 jako druhý dirigent. Práce sboru mi tedy není cizí, vím co obnáší, co kolektiv sboru ode mne vyžaduje. Vždyť máme na co navazovat, máme velkou odpovědnost..

V čem je dosavadní činnost sboru zavazující? Za dobu své existence sbor absolvoval více než 800 koncertů a koncertních vystoupení doma i v zahraničí, natáčel v domácích i zahraničních rozhlasových a televizních studiích a jeho nahrávky jsou zachyceny na několika gramofonových deskách a CD. Sbor je desetinásobným laureátem významných mezinárodních sborových soutěží (Arezzo, Arnhem, Cantonigros, Cork, Llangollen, Middlesbrough, Neerpelt, Tours ad.), na nichž získal i další ceny a uznání. Zúčastnil se řady domácích i zahraničních soutěžních festivalů a udržuje trvalé kontakty s akademickými sbory z celé Evropy.

Nevystupujete však jen v zahraničí? Máte pravdu. Neopominutelné jsou úspěchy sboru v domácích soutěžích a festivalech, např. v roce 2001 získal sbor 2. místo ve zlatém pásmu v mezinárodní soutěži pěveckých sborů „Akademická Banská Bystrica”, sbor se stal absolutním vítězem na III. mezinárodním festivalu Bohuslava Martinů v Pardubicích, absolutním vítězem se stal i na 15. ročníku mezinárodní soutěže pěveckých sborů „Pražské dny sborového zpěvu” v Praze v roce 2002. V roce 2003 se sbor zúčastnil Festivalu sborového umění v Jihlavě a uskutečnil celovečerní koncert ve výstavní a kulturní síni ATRIUM na Žižkově. Současně se podílel na projektu M. Štědroně „Lidská tragikomedie“, ve Stavovském divadle, uspořádal vánoční koncert a vystoupil i na absolventských koncertech svých členek.

A co letos? V letošním roce mimo vystupování na absolventských koncertech svých členek sbor uspořádal celovečerní koncert v rámci pořadů „Česká hudba 2004“, na kterém jsme přivítali ředitelku odboru regionální kultury MKČR a zástupce odboru kultury MHMP. Sbor vystoupil na koncertě v rámci sjezdu Unie českých pěveckých sborů (UČPS). V květnu se sbor úspěšně zúčastnil 50. ročníku Fleischmannova festivalu pěveckých sborů v irském Corku, kam byl jako jediný sbor z ČR vybrán a získal jednu z prestižních cen festivalu.

Z názvů koncertů i festivalů lze něco vyčíst, jaký repertoár vás profiluje?Zaměřujeme se především na současnou českou sborovou tvorbu (řada skladeb byla sboru Iuventus paedagogica přímo věnována), ale obsahuje i domácí a cizí skladby všech stylových epoch a žánrů.

Jaké máte cíle, jak budete pokračovat v založené tradici? Naším hlavním cílem je zachování a rozšiřování činnosti sboru, další zvyšování jeho umělecké úrovně a zajištění dobrých podmínek pro prezentaci sborové tvorby široké veřejnosti. Konkrétně, co se týče vystoupení, do konce roku plánujeme ještě alespoň dva vánoční koncerty a další koncerty ve spolupráci s UČPS. Sbor bude také již třetím rokem participovat na koncertě v rámci cyklu „Pražské vánoce“. A v příštím roce, respektive i dalších, bude sbor systematicky obnovovat svůj repertoár a připravovat se na další koncertní činnost a účast v soutěžích a festivalech. Ve sboru působí občanské sdružení Ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica. Sdružení bylo ustanoveno v říjnu 2001. Členkami sdružení jsou všechny sboristky, prezidentem je Mgr. Iva Matějková, dlouholetá členka sboru. Mohu potvrdit, že činnost sdružení výrazně napomáhá plynulé práci sboru i propagaci jeho činnosti.

Jaká máte přání do budoucna? Práce sboru i jednotlivých sboristek není jednoduchá, je náročná. Předpokládá potřebné zaujetí, soustředění i pracovitost. I když každoročně obměňujeme část sboru o nové studentky, zpravidla oboru sbormistrovství, přivítáme i další zájemkyně. Ráda bych i v dalším období poděkovala za podporu především Ministerstvu kultury ČR i Magistrátu hl. m. Prahy.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)