Světový sbor mládeže 2005 (World Youth Choir 2005)

Podobně jako v roce 2004, kdy se uskutečnilo úspěšné pracovní a koncertní setkání tohoto sboru v Jižní Koreji a Japonsku, připravuje Mezinárodní centrum pro sborovou hudbu pod patronací Jeunesse Musicales International a Europa Cantat další setkání Světového sboru mládeže v roce 2005, tentokrát v belgickém Namuru.Jiří Kolář, neděle 13. února 2005
Magazín > Zahraničí

World Youth Choir

Setkání se zúčastní 80 zpěváků z celého světa ve věku od 17 do 26 let, kteří disponují školeným hlasem a nemají problémy se zpěvem z listu. Z každé země může být vysláno maximálně 12 zpěváků (3S, 3A, 3T, 3B), jejichž nominaci doporučí příslušné hudební komise. Návrhy musí být zaslány do 28. února 2005. Každý návrh musí obsahovat vyplněný vstupní formulář, 2 fotografie, curriculum vitae a přibližně 20 řádků anglického textu s podáním důvodů zájmu o účast v tomto sboru. Navíc pak CD, DAT, minidisc nebo kazetu s ukázkou hlasového rozsahu, zpěvu z listu a zpěvu připraveného materiálu (povinné skladby a cap., která je k dispozici u prof. Koláře na níže uvedené adrese, a árie nebo písně). O konečné účasti rozhodne mezinárodní porota na konci března.

Termín setkání je předběžně plánován na červenec nebo začátek srpna 2005 (bude upřesněno). Bude zahrnovat 14 dní zkoušení a pak dvoutýdenní koncertní turné po Belgii a okolních zemích. Jména dirigentů budou upřesněna.

Účastníci si hradí pouze cestovné do místa konání a zpět, víza a kapesné; ubytování, stravování a cestovné po dobu setkání hradí pořadatel. Pracovním jazykem je angličtina (vyžaduje se její velmi dobrá znalost).

Vstupní formulář a další informace je možno získat u prof. Koláře.

Zájemci o účast ve Světovém sboru mládeže musí odevzdat kompletní materiál, vyžádaný pořadateli, do 20. února 2005 HK UČPS (prof. Jiří Kolář, Při Trati 1232/6, e-mail: jirkol@volny.cz)


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)