Protiepidemická opatření pro pěvecké sbory platná od září 2021

Přinášíme Vám aktuální informace o dalším rozvolnění protiepidemických opatření pro pěvecké sbory. Nová opatření začínají platit od 1.9.2021.redakce, úterý 17. srpna 2021
Magazín > Zprávičky

Festa academica 2017

Jan Malý / ucps.cz

S blížícím se začátkem školního roku byla upravena některá protiepidemiologická opatření. Níže nalezete jejich přehled.

Hudební nástroje

Doma hra na hudební nástroje nijak omezena není. Doporučujeme ale hudební nástroje pravidelně dezinfikovat, hlavně pokud je sdílíte s dalšími členy domácnosti (čištění kláves u piana apod.).

Zpěv

Z hlediska šíření kapének je zpěv velice rizikovou činností. Lze organizovat činnost pěveckých sborů, ale pouze za podmínek maximálního počtu 50 osob namísto dosavadních 30 ve skupince a dodržení rozestupu mezi osobami alespoň 1,5 metru. Dále je nutné vést evidenci účastníků (jméno, příjmení, kontaktní údaj) a všichni s výjimkou dětí do 6 let musí splňovat pravidlo O-N-T. (očkování, prodělaná nemoc, test).

Více o systému O-N-T naleznete zde

ZUŠ

Pravidla a doporučení

Osobní přítomnost žáků na výuce v základních uměleckých školách je povolena.

Jsou povoleny (konzultace) zkoušky do počtu 20 osob bez splnění dalších podmínek.

Osoby účastnící se (konzultace) zkoušky nad tento limit potřebují negativní test (RT-PCR starý nejvýše 7 dní nebo POC (tzv. antigenní) starý nejvýše 72 hodin) nebo doloží laboratorní potvrzení o prodělání onemocnění covidem-19 ne starší 180 dnů, a nebo potvrzení o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

V případě, že jsou žáci usazeni, není třeba mít ochranu úst a nosu. V opačném případě je třeba mít roušku nebo respirátor s minimální filtrací 94%.

Zakazuje se účast žákům s příznaky onemocnění covid-19.

Festivaly

Od 1. 9. 2021 půjde ve vnitřních prostorech s kapacitou nad 3000 přítomných účastníků zaplnit více než 3000 míst. Platit ale bude:

3000 účastníků bude muset splňovat libovolnou podmínku z bodu I/16,

účastníci nad 3000 osob budou muset být rozděleni na dva stejné díly, tzn. 50 % z nich bude muset být očkována (14 dní po poslední dávce), nebo být v ochranné lhůtě (od době izolace 180 dní od prvního pozitivního testu). Dalších 50 % bude muset prokázat svou bezinfekčnost jedním z testů (antigenní je platný 72 hod., PCR 7 dní).

Pravidla a doporučení

Divadelní, filmové i hudební festivaly se mohou konat.

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,

doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,

absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,

doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,

aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Venku

Celkový počet přítomných diváků na jednom představení nesmí přesáhnout 7000 osob. Diváci mohou i stát musí však mezi sebou dodržet maximálně možné rozestupy s výjimkou osob z jedné domácnosti, na jednoho stojícího diváka musí být vyhrazena plocha alespoň 2 m².

Uvnitř

Kapacita hlediště může být zcela zaplněna, celkový počet diváků splňujících výše zmíněné podmínky však nesmí přesáhnout 3000. Na koncertech či představení konaných v prostorech s kapacitou větší než 3000 diváků, může být naplněna i zbývající kapacita, to však pouze za podmínky, že všichni diváci nad limitem 3000 osob budou buď plně očkováni nebo splní podmínku prodělaného onemocnění covid-19.

Všichni diváci musí být usazeni.

V hledišti je možné konzumovat jídlo i nápoje. Ihned poté, co dopijete či dojíte si prosím nasaďte respirátor!

Pro pořadatele

Pořadatelé hromadné akce, u které předpokládají, že se jí zúčastní více než 1000 osob (denně), musí oznámit její konání místně příslušné krajské hygienické stanici nejpozději 5 dní před začátkem konání festivalu.

Toto oznámení musí obsahovat datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce.

Informace k festivalům naleznete zde

Koncerty

Od 1. 9. 2021 půjde ve vnitřních prostorech s kapacitou nad 3000 přítomných diváků zaplnit více než 3000 míst. Platit ale bude:

3000 účastníků bude muset splňovat libovolnou podmínku z bodu I/16,

účastníci nad 3000 osob budou muset být rozděleni na dva stejné díly, tzn. 50 % z nich bude muset být očkována (14 dní po poslední dávce), nebo být v ochranné lhůtě (od době izolace 180 dní od prvního pozitivního testu). Dalších 50 % bude muset prokázat svou bezinfekčnost jedním z testů (antigenní je platný 72 hod., PCR 7 dní).

Pravidla a doporučení

Koncerty se mohou konat.

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,

doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,

absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,

doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,

aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Venku

Celkový počet přítomných diváků nesmí přesáhnout 7000 osob. Diváci mohou i stát musí však mezi sebou dodržet maximálně možné rozestupy s výjimkou osob z jedné domácnosti, na jednoho stojícího diváka musí být vyhrazena plocha alespoň 2 m².

Uvnitř

Kapacita hlediště může být zcela zaplněna, celkový počet diváků splňujících výše zmíněné podmínky však nesmí přesáhnout 3000. Na koncertech konaných v prostorech s kapacitou větší než 3000 diváků, může být naplněna i zbývající kapacita, to však pouze za podmínky, že všichni diváci nad limitem 3000 osob budou buď plně očkováni nebo splní podmínku prodělaného onemocnění covid-19.

Všichni diváci musí být usazeni.

V hledišti je možné konzumovat jídlo i nápoje. Ihned poté, co dopijete či dojíte si prosím nasaďte respirátor!

Pro pořadatele

Pořadatelé hromadné akce, u které předpokládají, že se jí zúčastní více než 1000 osob (denně), musí oznámit její konání místně příslušné krajské hygienické stanici nejpozději 5 dní před jejím konáním.

Toto oznámení musí obsahovat datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce.

Informace ke koncertům naleznete zde

Bližší informace o podmínkách platných pro sborový zpěv (kultura a školství) naleznete zde

Veškeré aktuální informace související s epidemií nabízí COVID PORTÁL


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)