Školy by měly vychovávat citlivé, empatické lidi, nikoliv roboty!

Komentář Jiřího Koláře

k vyjádření Asociace učitelů hudební výchovy ohledně revizí Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání a z toho plynoucího ohrožení uměleckých výchov.prof. Jiří Kolář, sobota 6. března 2021
Magazín > Zprávičky

AUHV

AUHV / AUHV

Rád bych plně podpořil „Vyjádření AUHV k redukcím RVP základního vzdělávání“. Naše republika se mohla v minulosti chlubit svou neobvyklou hudební vzdělaností, známou po celém světě. Platilo dokonce pořekadlo

„Co Čech, to muzikant“. A hlavní úkol hrálo v této oblasti vzdělanosti vždy naše školství. Dnes to bohužel už neplatí. Nedovedeme společně správně zazpívat ani svou národní hymnu. V tomto směru nás předběhly jiné země, jako např. Slovinsko, Maďarsko, Polsko nebo pobaltské republiky. Ruku v ruce s tímto trendem roste v těchto zemích i počet vynikajících školních pěveckých sborů všech kategorií a nová kvalitní hudební tvorba.

O významu hudební výchovy pro všestranný rozvoj hudebnosti není třeba jistě mluvit. Ještě za svého pedagogického působení na katedře hudební výchovy PedF UK v Praze se nám s prof. PaedDr. Jaroslavem Herdenem, CSc. podařilo přesvědčit Ministerstvo školství o povinné existenci pěveckého sboru na každé škole. Bohužel se toto nařízení nekontrolovalo, a v průběhu času se na ně zapomnělo. Dnes mají podobný úkol školy v jiných evropských zemích a někde existuje dokonce sborový zpěv jako vyučovací předmět. Podobné úvahy a snahy se objevují v těchto letech ve spolupráci s Rakouským sborovým svazem i ve školství sousedního Rakouska.

Nepochybuji o tom, že digitalizace našeho života je v současné době nutná.

Ale škola nemůže vychovávat roboty, ale citlivé, empatické lidi.

Prof. PaedDr. Jiří Kolář, Csc.

VŠ pedagog, sbormistr,

čestný předseda Unie českých pěveckých sborů


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)