Kühnův smíšený sbor patří do hudebního světa již 60 let!

Slavnostní koncert k výročí i křest CD KSS

KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR SLAVÍ V ROCE 2019 VÝROČÍ 60 LET OD ZALOŽENÍ SBORU. OSLAVY VYVRCHOLILY SLAVNOSTNÍM KONCERTEM A KŘTEM CD.Mgr. Kateřina Zelenková, úterý 26. listopadu 2019
Magazín > Sborový život

KSS

archiv sboru / KSS

V programu večera zaněla díla Bohuslava Marinů, Antonína Tučapského i ukázky z vydávanáho CD

„CELEBRATION 60 LET KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU“.

Kühnův smíšený sbor se po čtyřech letech vrátil se svým samostatným sborovým koncertem do prostor kostela sv. Šimona a Judy. V rámci večera uvedl výběr z Českých madrigalů Bohuslava Martinů, výběr z cyklu In honorem vitae Antonína Tučapského a premiérově výběr z cyklu Nového léta vinšujem! Terezy Surovíkové. Celý program zakončila kantáta Mikeš z hor, kterou v roce 1959 Bohuslav Martinů napsal k prvnímu koncertu tehdy nového Kühnova smíšeného sboru. Koncert řídili Jaroslav Brych a Lenka Navrátilová, jako hosté vystoupili členové Zemlinského kvarteta, tenorista Ondřej Holub a sopranistka Barbara Solazzo.

V rámci večera proběhl i křest prvního samostatně vydávaného CD „Celebration 60 let Kühnova smíšeného sboru“, který se sborem v únoru letošního roku natočila sbormistryně Lenka Navrátilová. Zazní také ukázky z děl Jana Ryanta Dřízala, Miloše Orsona Štědroně a Jakuba Dvořáčka, která jsou na CD nahrána.

Kühnův smíšený sbor pořádá samostatné koncerty pravidelně od roku 2009, tedy již 10 let. V únoru 2019 zahájil oslavy výročí koncertem na Novoměstské radnici, kde uvedl díla současných autorů Jana Ryanta Dřízala, Miloše Orsona Štědroně a Jakuba Dvořáčka, která byla sboru v posledních letech věnována. Pro letošní druhý sborový koncert byla vybrána díla Bohuslava Martinů a to především kantáta Mikeš z hor, kterou pro sbor napsal v roce 1959. Instrumentálního doprovodu kantáty se zhostili členové Zemlinského kvartetu a klavírní part provedla Lenka Navrátilová. Dále zazněla skladba In honorem vitae Antonína Tučapského, u kterého je patrná osobní vazba na zakladatele Pavla Kühna a jehož díla již v minulosti sbor uváděl. Premiérou cyklu Nového léta vinšujem! autorky Terezy Surovíkové sbor pokračuje v tradici uvádění novinek soudobé české sborové literatury, což byla vždy jeho devíza.

CD „Celebration 60 let Kühnova smíšeného sboru“ je prvním samostatně vydávaným nosičem sboru. Obsah kopíruje únorový koncert a snoubí tak sborová a cappela díla J. R. Dřízala a M. O. Štědroně spolu s typicky jazzovou mší J. Dvořáčka. V rámci koncertu proběhl křest CD, jehož kmotry se symbolicky stali současný šéfsbormistr Jaroslav Brych a režisér Milan Puklický.

Kühnův smíšený sbor

Vznikl v roce 1959 připojením mužských hlasů k původně ženskému komornímu sboru, který založil ještě během svých studií na AMU v roce 1958 Pavel Kühn (1938–2003). Navázal tak na práci svých rodičů, sbormistrů Markéty a Jana Kühnových. K prvnímu koncertu tehdy nového sboru napsal Bohuslav Martinů kantátu Mikeš z hor.

Sbor se postupně stal průkopníkem v uvádění a cappellových děl světového romantismu v koncertních sálech a nahrávacích studiích (J. Brahms, R. Schumann, A. Bruckner, R. Strauss, M. Reger ad.). Vedle řady vítězství v mezinárodních sborových soutěžích – např. v Itálii a Maďarsku – prokázal své kvality také v repertoáru oratorním a kantátovém, jenž se vyvíjel především v úzké spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK a jeho dirigenty V. Smetáčkem, Z. Košlerem, Z. Mácalem, J. Bělohlávkem, V. Válkem, P. Altrichterem, L. Peškem, M. Turnovským, S. Baudo či G. Delogu.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)