When the Soul Speaks – Když duše promlouvá

Nové CD When the Soul Speaks – Když duše promlouvá, které začátkem roku vyšlo ve Spojených státech u vydavatelství Parma Recordings, sbírá jednu skvělou recenzi za druhou.Ondřej Dokonal, úterý 23. dubna 2019
Magazín > Naši skladatelé

CD

Ondřej Dokonal / Ondřej Dokonal

Autorem hudby je skladatel Jan Jirásek, držitel několika Českých lvů, například za hudbu k filmům Kytice, Nejasná zpráva o konci světa nebo Bathory.

Profilová nahrávka jednoho z nejuznávanějších českých skladatelů současnosti bude dovršením dlouholeté spolupráce Jana Jiráska s Chlapeckým sborem BONIFANTES. Jan Jirásek je dvorním autorem pardubických Bonifantů, jeho hudba se již objevila na jednom z jejich předchozích CD – Kouzlo českých Vánoc.

Nová nahrávka se zaměřuje na vokální duchovní tvorbu Jana Jiráska. Vznikla ve spolupráci Chlapeckého sboru BONIFANTES a ansámblu Czech Soloists Consort.

CD obsahuje tři Jiráskova stěžejní díla. Missa propria (1995), Mondi paralelli (2010) a Tam kde sláva nepřestává (2015).

Missa propria je hlubokou duchovní skladbou, jejímž základem jsou texty latinské křesťanské liturgie. Klíčovou část – Kyrie eleison – Chlapecký sbor BONIFANTES uvedl 40x během svého velkého koncertního turné po USA a Kanadě na začátku roku 2014.

Mondi paralelli je cyklus skladeb kombinující v sobě základy křesťanské liturgie s úryvky textů jiných náboženství. Současně tak zaznívá latinský text doprovázený buddhistickými mantrami, úryvky z Koránu nebo judaistickými myšlenkami. Snahou současného světa je tolerance, sbližování kultur, odstraňování vzájemné nedůvěry a historických křivd. Mondi paralelli chtějí být součástí tohoto procesu.

Staročeský triptych je cyklus tří skladeb inspirovaný nejstaršími českými hudebními památkami. Jimi jsou Hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave a Ktož jsú boží bojovníci. První skladba se obrací k základům české křesťanské tradice, druhá k základům české státnosti. Úprava Ktož jsú boží bojovníci je v podstatě bitvou na koncertním podiu. Autor k vyjádření válečné vřavy používá baterii bicích nástrojů, trojici basových pozounů a dvojici sopraninových fléten. Cyklus je komponován přímo pro Chlapecký sbor BONIFANTES a je věnován Janu Míškovi.

Prof. Jan Vičar

Kompaktní disk „BONIFANTES & Czech Soloist Consort: Duchovní hudba Jana Jiráska“ představuje sborovou duchovní tvorbu významného českého skladatele Jana Jiráska. Autorovo nezvyklé uchopení tradiční liturgické koncepce a jeho originální hudební rukopis jsou zřetelné zejména v cyklech Missa propria a Mondi paralelli, v nichž se kombinuje moderní lineární myšlení a nezvyklá akordika s osobitě pojatými glissandy a časoprostorovými útvary. Závěrečné zpracování tří proslulých českých duchovních písní, kde autor využívá bicích, resp. i dechových nástrojů, vytváří naléhavou emocionální tečku. Jiráskovy skladby kladou extrémně vysoké nároky na své interprety. Pardubický Chlapecký sbor BONIFANTES i komorní ansámbl Czech Soloist Consort řízené Janem Míškem je interpretují skvěle a v souladu se skladatelovým záměrem.

Další recenze si můžete přečíst např. zde: https://janjirasek.com/o-mne/, https://www.elegantclassics.cz/l/jirasek/, http://www.bonifantes.cz/when-the-soul-speaks-kdyz-duse-promlouva/

Jan Jirásek – skladatel hudby

“Jiráskův vynikající a jemný způsob práce zřetelně vyjadřuje jeho hudební myšlenky, které, tak jako u každého opravdového umělce, se nezabývají maskou umění, ale tváří, která je za ní.” Samuel Hendricks, sleeve note k CD „Renaissance of Humanity“ (BMG Classics, New York 1995).

Jan Jirásek vystudoval na brněnské JAMU skladbu u prof. Zdeňka Zouhara, studoval i elektro-akustickou, počítačovou a elektronickou hudbu a hudební teorii. Jeho tvorba je po roce 1989 rozsáhle představována na mnoha světových pódiích a festivalech.

Jan Jirásek skládá hudbu pro význačné hudební domy a interprety. Jmenujme např. kompozici pro šest hráčů na bicí nástroje „Bread and Circuses“ (Mnichovské bienále, 1992), postmoderní přepis skladby J.S.Bacha „Lukášovy pašije,“ (Mnichovské bienále, 1996, Minneapolis, USA 2000), Koncert pro varhany a orchestr „Dance with the Universe“ (J.Essl: varhany, Portland Chamber Orchestra, dir. Yaacov Bergman, 2012), sborovou skladbu „Missa propria“ (Pražské jaro 1994 a 2014, Carnegie Hall, New York, Lincoln Center, New York, Avignon Festival, Francie ad.), „Fragile Balance/Letter to Heaven“ (Vega String Quartet, Atlanta 2012), „Král Lávra“ (mikro-opera, Khorikos New York, 2013) ad.

Jiráskovy skladby jsou vydávány předními světovými nakladatelstvími jako je Ricordi v Berlíně, Schott Musik Int., Mainz, Editio Baerenreiter, Prague a Musica Mundana Musikverlag.

Kromě toho jsou jeho skladby vdány společnosmi jako jsou např. BMG Classics (“Renaissance of Humanity” s hudbou Jana Jiráska, Arvo Pärta a Hildegardy von Bingen), BMG-Ariola (“Bread and Circuses”), Navona Records (“Parallel Worlds”, Czech and Moravian Christmas Carols), ad.

Také Jiráskova filmová hudba získala řadu prestižních ocenění. V Čechách je Jirásek držitelem dvou Českých lvů za hudbu k filmům F. A. Brabce Kytice a Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa. Z mezinárodních prestižních cen obdržely filmy s Jiráskovou hudbou např.: Tokyo Sakura Grand Prix Award, The Jerusalem Prize ad.

Hudební skladatel Jan Jirásek se věnuje i pedagogické činnosti, vyučoval a vyučuje kompozici na prestižních univerzitách v USA i v Evropě (Hartt School of Music, Hartford, Colorado College, Florida International University, University at Lehigh, University of Colorado at Boulder, vše v USA, Universität für Musik und Darstellende Kunst, Vídeň, Rakousko, ISAM, Ochsenhausen, Německo, Noosa ISAM, Australia ad.).


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)