Tomáš Fiala oslaví významné životní jubileum

Dnes 20. srpna oslaví své 85 narozeniny významný pedagog a

sbormistr, emeritní prof. Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem prof. PhDr. Tomáš Fiala, CSc., osobnost, která zásadním způsobem ovlivnila vývoj sborového zpěvu v severních Čechách. V jeho dosavadním životě se snoubila činnost umělecká, pedagogická a organizátorská. Vychoval celou řadu sborových pěvců, sbormistrů a učitelů hudební výchovy. Výrazně zapůsobil na sféru amatérského i profesionálního sborového dění nejen v ústeckém, litoměřickém a českolipském regionu, ale i v zahraničí.Vladimír Kuželka, pondělí 20. srpna 2018
Magazín > Zprávičky

Tomáš fiala

archiv / -

Tomáš Fiala se narodil 20. srpna 1933 v Praze, avšak jeho „kořeny“ jsou moravské – pochází ze známého rodu Kašlíků (dirigent Václav Kašlík byl strýcem z matčiny strany). Studia zahájil na Akademickém gymnáziu v Praze, po přestěhování do Teplic v Čechách dokončil středoškolské studium v roce 1951 na tamním Státním reálném gymnáziu. V té době absolvoval rovněž Hudební školu v Teplicích (hru na klavír u A. Sarauera a housle u J. Sarauerové). Po absolvování gymnázia nastoupil na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudoval obor Hudební výchova pro školy III. stupně (1951 – 1954). Současně s vysokoškolským studiem byl i posluchačem Pražské konzervatoře, jejíž studium uzavřel v roce 1954 státní zkouškou ze Hry na klavír a v roce 1955 státní zkouškou ze Sborového zpěvu a řízení sboru. Významnou roli v jeho následující profesní orientaci sehrálo jistě i působení ve fakultním pěveckém sboru a zejména pak v Pěveckém sdružení pražských učitelů (pod tehdejšími sbormistry Metodem Doležilem a Janem Kasalem). Jako houslista se uplatnil rovněž ve Vycpálkově souboru lidových písní a tanců.

Jako hudební pedagog působil prof. Fiala na Střední pedagogické škole v Litoměřicích (1954 – 1958) a v letech 1959 – 2007 na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v ˇUstí nad Labem (původně Pedagogický institut a samostatná Pedagogická fakulta) Spolu s prof. Františkem Eckem založil katedru hudební výchovy a ve funkci vedoucího katedry (1979 – 1991) vybudoval v roce 1990 ojedinělé studijní obory Sbormistrovství, Hra na klavír a Sólový zpěv v kombinaci s Hudební výchovou. V roce 1993 patřil k zakladatelům vědeckého sympozia o sborovém zpěvu Cantus choralis a v letech 1993 – 2001 byl jeho hlavním odborným a organizačním garantem.

V roce 1971 získal na PedF UK v Praze doktorát filizofie, v roce 1978 obhájil kandidátskou disertační práci, v roce 1980 byl jmenován docentem a v roce 1987 na návrh rektora AMU v Praze jmenován univerzitním profesorem.

V letech 1987 – 2007 byl na UJEP předsedou komise pro habilitační a profesorská jmenovací řízení. V této funkci působil též ve vědeckých radách i dalších univerzit České republiky a Slovenska. V letech 1989 – 1998 byl členem vědecké rady UJEP a členem vědecké rady PF UJEP. Mnohokrát byl předsedou nebo členem odborných porot sborových soutěží a festivalů doma i v zahraničí, Jako externí hudební pedagog působil i na Konzervatoři v Teplicích (1971 – 1975. 1989 – 1992).

Sbormistrovská činnost prof. Fialy začala v Litoměřicích, kde vedl Dívčí pěvecký sbor Střední pedagogické školy (1954 – 1958), dále pak v Pěveckém sboru severočeských učitelů Česká Lípa (1955 – 1985), v Pěveckém sdružení děčínských učitelek (1958 – 1965) a v Pěveckém sdružení litoměřických učitelů (1995 – 2010). Významné sbormistrovské období prožil v letech 1992 – 1995 jako sbormistr Severočeského divadla, opery a baletu v Ústí nad Labem. Zde se podílel na řadě inscenací (mj. B. Smetana: Prodaná nevěsta; G. Verdi: Rekviem, Aida, Nabucco, Rigoletto; G. Puccini: Tosca, Madame Butterfly; R. Wagner: Bludný Holanďan; G. Bizet: Carmen; W. A. Mozart: Figarova svatba, Don Giovanni).

Snad nejzáslužnější sbormistrovskou činností prof. Fialy bylo jeho působení ve smíšeném sboru Universitatis Iuvenes Pedagogické fakulty UJEP. Od roku 1959 během následujících třiatřiceti let prošlo jeho řadami více než 1000 zpěváků. Se sborem nastudoval několik set skladeb nejrůznějších stylových období, uskutečnil přes 900 koncertů a vystoupení, absolvoval mnoho zahraničních zájezdů (mj. do Německa Anglie, Irska, Francie, Španělska, Nizozemí, Belgie, na Slovensko), národních i mezinárodních přehlídek, festivalů a soutěží (mj. Cantonigros – Španělsko, Cork – Irsko, Vilnius – Litva, Jihlava, Pardubice, Banská Bystrica). Sbor spolupracoval s operou Severočeského divadla v Ústí nad Labem, Severočeskou filharmonií Teplice, Bendovým komorním orchestrem Ústí nad Labem a natáčel pro domácí i zahraniční rozhlasy a televize. V květnu 1992 účinkoval sbor na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro ve Valdštejnské zahradě na sborovém koncertu akademických sborů ČSR k uctění památky J. A. Komenského.

Prof. Fiala získal řadu významných ocenění, např. Cenu Ferdinanda Vacha (1994), titul Čestný dirigent PSSU Česká Lípa (1998), Zlatou medaili rektora Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (2008), Uznání primátora města Ústí nad Labem a uvedení do ústecké Síně slávy (2002), Cenu Bedřicha Smetany za celoživotní úspěšnou sbormistrovskou činnost (2005) nebo Cenu Senior Prix – Nadace Život umělce za dlouholetou uměleckou činnost (2009). U příležitosti oslav 50. výročí založení PedF UJEP Ústí nad Labem mu byl udělen titul emeritní profesor (2005). Za jeho celoživotní sbormistrovskou a pedagogickou činnost mu Ministerstvo kultury ČR u příležitosti jeho 85. narozenin za jeho celoživotní sbormistrovskou a pedagogickou činnost udělilo Cenu za hudební aktivity v oblasti zájmového sborového zpěvu. Ocenění mu bylo předáno na 61. ročníku FSU Jihlava, který se konal ve dnech 25.– 27. května 2018 v Jihlavě.

U příležitosti nastávajícího významného životního jubilea bych rád vyslovil panu prof. PhDr. Tomáši Fialovi, CSc. jménem všech kolegů, přátel, bývalých studentů a sborových zpěváků veliký dík za to, že svůj dosavadní život dokázal zasvětit hudbě, předávání zkušeností a práci pro druhé. Přeji mu za celou naši katedru hudební výchovy a za všechny pěvecké sbory mnoho elánu do další práce a řadu krásných okamžiků se sborovým zpěvem.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)