Moravské učitelky a učitelé zazpívají na společném koncertě

Vachův sbor moravských učitelek a Pěvecké sdružení moravských učitelů mají ve své více než stoleté historii mnoho společného – především zakladatelem obou sborů je legendární osobnost sborového umění prof. Ferdinand Vach, a tělesa také spojuje hluboká tradice interpretace děl B. Smetany, L. Janáčka a dalších českých skladatelů tzv. „národní školy“.Miluše Bočková, pátek 20. dubna 2018
Magazín > Sborový život

Jiří Najvar, sbormistr obou vystupujících sborů

z archivu dirgenta / Vachův sbor moravských učitelek

Nyní se opět prolnula umělecká dráha těchto sborů v osobě mladé nastupující generace – Jiřího Najvara, uměleckého vedoucího a hlavního sbormistra obou těles.

Dramaturgie dvojkoncertu je zamýšlena jako pocta dvěma skladatelům, kteří věnovali VSMU a PSMU řadu skladeb - Leoši Janáčkovi a Bohuslavu Martinů. Každý sbor se představí na koncertě se samostatným programem, který v závěru každé poloviny vyústí v provedení smíšeného sboru, který sbory společně nastud ovaly.

V programu zazní skladby Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Výjimečný je tento koncert také tím, že zde Jiří Najvar uvede Lidová nokturna Leoše Janáčka, které upravil pro cimbál, ženský sbor a sóla a vlastní kantátu věnovanou PSMU - Hukvaldské studánky pro soprán, mužský sbor, recitátora a čtyřruční klavír na texty fejetonů Leoše Janáčka.

Program koncertu je z části „a capellový“, ale řada skladeb zazní v doprovodu klavíru, houslí, varhan nebo cimbálu. V pestrém programu mají své místo také sólisté a recitátor. Koncert se uskuteční v Konventu Milosrdných Bratří na ulici Vídeňská v Brně 21.4.2018 od 19 hodin. Srdečně Vás zveme.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)