Katedra hudební výchovy PedF UK uspořádá konferenci o Janu Hanušovi

Při příležitosti 100. výročí narození Jana Hanuše (*2. 5. 1915) pořádá Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze pod záštitou děkanky doc. Radky Wildové 12. května 2015 vědeckou konferenci s tématem Jan Hanuš, osobnost a dílo. Klade si za cíl přiblížit J. Hanuše prostřednictvím pamětníků současníkům.Marek Valášek, neděle 26. dubna 2015
Magazín > Zprávičky

Jan Hanuš

archiv rodiny

Svou aktivní účast přislíbili zástupci Hanušovy rodiny, dále PhDr. Zdeněk Šesták, prof. Václav Riedlbauch, prof. Radomil Eliška, doc. Eduard Douša, MUDr. Jaroslav Eliáš a další osobnosti společenského a uměleckého života, kteří se s Janem Hanušem osobně znali.

Na konferenci uvítáme i příspěvky o zkušenostech s interpretací Hanušových děl a reakcemi na ně. Všechny příspěvky budou publikovány ve sborníku. Konferenci předchází 11. 5. 2015 v 19h v Rudolfinu slavnostní koncert Pocta Janu Hanušovi. Zazní jeho díla pro dětské, ženské a smíšené sbory, vyvrcholením programu bude kantáta Země mluví, zkomponovaná na památku studentů zavražděných v roce 1939.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)