Rok české hudby 2014

Přiblížil se opět rok končící pro českou hudební kulturu magickou čtyřkou, rok, který nazýváme pro neobvyklý souběh významných hudebních výročí Rokem české hudby (RČH). Věřím, že se do tohoto projektu zapojí vlastními iniciativami nebo účastí na vhodných koncertech a festivalech v příštím roce nejen většina pěveckých sborů UČPS, ale že jej zajímavými společnými nápady podpoří i oblastní výbory Unie, nebo že dokonce Hudební komise HV připraví k této příležitosti ústřední společnou akci.Jiří Kolář, pondělí 15. července 2013
Magazín > Zprávičky

ilustrační foto: Sborové slavnosti Hradec Králové 2012 (zdroj: facebookový profil slavností)

Heslem RČH 2014, nad nímž převzali uměleckou záštitu mezzosopranistka Magdalena Kožená a šéf Berlínské filharmonie Sir Simon Rattle, a jehož čestným prezidentem je šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek, CBE, je „Tvořivost a spolupráce“.

Ve vyhlášení projektu se uvádí: Rok české hudby 2014 je programem podporovaným Ministerstvem kultury ČR ve spolupráci s rezorty školství, zahraničí a místního rozvoje. Chce využít nejen spontánního zvýšení zájmu o českou kulturu v zahraničí, ale podpořit finančně, organizačně a propagačně také domácí prostředí. Využít synergií regionálních, časových i tematických, abychom zvýšili efekt a kvalitu toho, co máme a umíme. Důraz je kladen na práci s dětmi, s mládeží, na vyhledávání nástrojů k oslovení publika, oživení různých tradičních i netradičních lokalit a prostor, spolupráci s médii, propojování lidí a projektů, vícezdrojové financování. Rok české hudby se nesoustřeďuje pouze na tvorbu výročních autorů, na jeden druh či hudební žánr, ale na podporu a reflexi české hudby jako takové.

Připomeňme si alespoň některé osobnosti, jejichž jubilea se objeví v kalendáři roku 2014:

 • Kryštof Harant z Polžic – 450. výročí narození (1. 1. 1564)

 • Josef Suk – 140. výročí narození (4. 1. 1874)

 • Petr Eben – 85. výročí narození (22. 1. 1929)

 • Bohuslav Matěj Černohorský – 330. výročí narození (16. 2. 1684)

 • Otakar Ostrčil – 135. výročí narození (25. 2. 1879)

 • Bedřich Smetana – 190. výročí narození (2. 3. 1824) a 130. výročí úmrtí (12. 5.

  1884)

 • Oskar Nedbal – 140. výročí narození (26. 3. 1874)

 • Jan Klusák – 80. výročí narození (18. 4. 1934)

 • Jaroslav Krček – 75. výročí narození 22. 4. 1939)

 • Antonín Dvořák – 110. výročí úmrtí (1. 5. 1904)

 • Vilém Blodek – 140. výročí úmrtí (1. 5. 1874) a 180. výročí narození (3. 10.

  1834)

 • František Lýsek – 110. výročí narození (2. 5. 1904)

 • Jan Vičar – 65. výročí narození (5. 5. 1949)

 • Jan Křtitel Vaňhal – 275. výročí narození (12. 5. 1739)

 • František Kovaříček – 90. výročí narození (17. 5. 1924)

 • Pavel Bořkovec – 120. výročí narození (10. 6. 1894)

 • Leoš Janáček – 160. výročí narození (3. 7. 1854)

 • Vítězslav Novák – 65. výročí úmrtí (18. 7. 1949)

 • Bohuslav Martinů – 55. výročí úmrtí (28. 8. 1959)

 • Miloslav Kabeláč – 35. výročí úmrtí (17. 9. 1979)

 • Jan Dismas Zelenka – 335. výročí narození (16. 10. 1679)

 • Hans Krása – 70. výročí úmrtí (18. 10. 1944) a 115. výročí narození (30. 11.

  1899)

 • Josef Bohuslav Foerster – 155. výročí narození (30. 12. 1859)

Mezi další jubilanty patří např. Ladislav Vycpálek, Rudolf Kubín, Jan Rychlík, František Ignác Tůma, Jan Václav Tomášek, Emil František Burian, František Sušil, František Václav Míča, František Xaver Richter, Karel Reiner, Dalibor Vačkář aj.

Koordinátorem programu je Lenka Dohnalová, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1 (lenka.dohnalova@institutumeni.cz).

Vážené sbormistryně, vážení sbormistři, milé zpěvačky a zpěváci, těším se, že projekt RČH 2014 najde ve Vašich uměleckých plánech zaslouženou odezvu a podporu. K tomu Vám přeji mnoho úspěchů.

Již dnes Vám mohu oznámit, že 12. koncert volné řady Pocta tvůrcům, věnovaný v rámci RČH 2014 sborovému dílu Jana Vičara, se uskuteční dne 6. května 2014 v Sále Martinů pražské HAMU.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)