FESTA ACADEMICA 2011: Epilog

Když jsem ve středu 16. listopadu společně s úřadujícím předsedou Unie českých pěveckých sborů doc. Michalem Spiritem v historickém sále pražského Hlaholu zahajoval třetí ročník studentského festivalu Festa academica, zmínil jsem se mimo jiné o tom, že příprava letošního festivalu byla plavbou rozbouřenými vodami – několikrát se zdálo, že se loď povážlivě naklání a zvažovali jsme, zda ještě vůbec stojí za to vylévat vodu.Roman Michálek, úterý 13. prosince 2011
Magazín > Sborový život

Z hlavního koncertu Festa academica 2011

Karel Kašák

V takové chvíli se nám však vždy dostalo podpory zvenčí, podpory od sbormistrů, zpěváků i patronů akce. Díky tomu jsme si v realizačním týmu vždy znovu uvědomili, že naše práce má smysl, že nejde jen o zajištění několika koncertů, noclehů, stravy atd., ale o akci, která má jiný mnohem hlubší význam. Festa academica je především setkáním mladých lidí, které spojuje silné pouto – zážitky, které jim přináší sborový zpěv. Pokud se najde i společný cíl, jsou mu pak ochotni podřídit a obětovat mnohé. Jak jinak si vysvětlit, že ve svém volnu a na své náklady sjedou ze všech koutů republiky do Prahy, aby se zde stali anonymní součástí velkého sborového tělesa, nazkoušeli a provedli skladby, které pravděpodobně ve své další sborové praxi již neuplatní.

Festa academica patří jim. Je to festival, jehož podobu do značné míry sami utvářejí a na jehož náplni i organizaci se vlastními silami podílejí.

Jsem tedy upřímně rád, že náš festivalový koráb nakonec šťastně doplul do přístavu a že jsem pět uplynulých listopadových dnů mohl strávit v dobré společnosti, ve společnosti hudby a mladých lidí, se kterými sdílím vášeň pro sborový zpěv a mezi kterými se cítím dobře.

Rád bych za to poděkoval všem, kteří se na přípravě a realizaci festivalu podíleli. Zejména sbormistrům společných skladeb (Jaroslav Brych, Milan Motl, Tomáš Židek), spolupracovníkům z Unie českých pěveckých sborů, VUS Pardubice a pořádajících škol, váženým členům festivalové rady a zvláště předsedovi čestné rady festivalu, profesoru Pavlu Klenerovi, bez jehož rady a podpory bychom se neobešli. Dík patří též Ministerstvu kultury České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 6, firmám i soukromým osobám, jejichž finanční pomoc realizaci festivalu umožnila.

Třetí ročník festivalu je za námi, pevně věřím, že tradice setkávání mladých hudebníků u příležitosti studentského svátku si již v našem sborovém životě našla své místo. Těším se tedy na shledanou při dalších podobných příležitostech či na dalším ročníku festivalu studentského umění Festa academica.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)