Studujte sbormistrovství na Karlově univerzitě!

Vážení a milí kolegové sbormistři, učitelé, varhaníci, dovoluji si připomenout možnost vysokoškolského studia Sbormistrovství na Pe-dagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studijní obor Sbormistrovství je určen adeptům se zájmem o sborový zpěv ve Vašem okolí. Je otevřen i pro zájemce s již jinými profesními cíli jako příležitost ke vzdělávání v této umělecko pedagogické specializaci.Marek Valášek, pátek 28. ledna 2011
Magazín > Zprávičky

Pedagogická fakulta Karlovy univerzity

Všem nám leží na srdci uchování kulturních tradic našeho národa i budoucnost dalších generací. Učitelé vždy byli a i nadále by měli být zárukou zprostředkovávání opravdových hodnot kulturního dědictví, které hudba obohacuje o jedinečné a nezastupitelné estetické rozměry. Prosím Vás o spolupráci v propagaci i v hledání vhodných uchazečů jak v tomto akademickém roce, tak v letech budoucích.

Cíle a charakteristika studijního oboru Sbormistrovství

Cílem studijního oboru Sbormistrovství (v kombinaci s hudební výchovou) je příprava budoucích sbormistrů pro sbory na ZŠ, SŠ, ZUŠ, ale i pro další typy sborů, chrámové ne-vyjímaje.

Povinný základ studia tvoří předměty, které vštěpují základní dirigentské dovednosti (Zá-klady taktovací techniky, Řízení sboru - práce s partiturou, Příprava sbormistrovských výko-nů), rozvíjejí instrumentální a pěvecko-intonační připravenost (Hra sborových partitur, Hra z listu a korepetice, Sluchová analýza, Ansámblová praxe, Sborová praxe), rozšiřují teoreticko-historické znalosti.

V rámci povinně volitelných předmětů si student může volit mezi disciplínami zaměřenými na různé oblasti sbormistrovské práce – pěvecké (Komorní sbor), instrumentální (Hra na kyta-ru, na cembalo, na varhany, na elektronické klávesové nástroje, Čtyřruční hra, Hra generálba-su), dirigentské (Základy orchestrálního dirigování, Sbormistrovské praktikum) a kompoziční (Základy aranžování).

Termín podání přihlášky: 28. 2. 2011; talentové přijímací zkoušky: 20. 4. 2011 – 22. 4. 2011; náhradní termín talentových zkoušek: 10. 5. 2011 – 12. 5. 2011. Požadavky k přijímacím zkouškám najdete na webových stránkách Karlovy univerzity.

Více informací o studiu na PedF UK v Praze získáte na webových stránkách Pedagogické fakulty UK.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)