V Jirkově se opět „písňovařilo“

O prvním říjnovém víkendu (1.-3. 10. 2010) proběhl již 4. ročník soutěžního sborového festivalu Jirkovský Písňovar. Akci, která je věnována sborové interpretaci populární hudby, uspořádali členové pěveckého sboru Ventilky působícího pod záštitou ZUŠ Jirkov. Většina festivalového dění byla opět soustředěna do nádherných prostor zámku Červený Hrádek.Luboš Hána, pátek 19. listopadu 2010
Magazín > Sborový život

Ústecký dětský sbor a sbormistrině Anna Kobrlová

Jirkovský písňovar / archiv festivalu

Jirkovského soutěžního klání se mohou účastnit sbory v libovolném složení a bez věkového omezení. Na pódiu se proto střídaly sbory dětské, dospělé i mládežnické. Nejmenší soubor byl složen ze tří členek, v nejpočetnějším sboru vystoupilo více než čtyřicet zpěváků. Účastníci měli možnost soutěžit ve dvou kategoriích: v kategorii populární hudba s duchovní tématikou a v kategorii populární hudba.

Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 14 sborů, což představuje přítomnost více než tří set sborových zpěváků. Kromě pěveckých těles z ústeckého regionu přijeli také zpěváci z Plzně, Pardubic, Sokolova, Liberce, Prahy a Třebíče. O výborné interpretační úrovni všech přihlášených sborů svědčí skutečnost, že pouze dva sbory byly ohodnoceny bronzovým pásmem, přičemž jejich bodový zisk byl těsně pod hranicí stříbra. Další soubory se umístily v pásmu stříbrném, nebo zlatém.

Odborná porota ve složení Jiří Kolář, Vladislava Svobodová a Jiří Holubec neměla jednoduchou úlohu. Při hodnocení posuzovala nejen pěvecký projev jednotlivých těles, ale i dramaturgii soutěžních vystoupení a také celkový dojem, který sbor svým vystoupením zanechal. Výkony sborů přiváděly v sobotu, kdy se soutěž konala, posluchače do varu, některé dokonce až do písňovaru, což je, jak se můžeme dočíst v současných sborových encyklopediích, nejvyšší stupeň nadšení obecenstva nad sborovou interpretací populární hudby. Buďme rádi, že se tento nový termín, jehož zavedení je úzce spjato s jirkovským festivalem, objevil už i v odborné literatuře.

Porotu i diváky nadchl nejvíce výkon libereckého sboru Akcent pod vedením sbormistryně Heleny Krasnické. Akcent získal první místo v soutěži a zároveň si odvezl i hlavní cenu festivalu: Pohár Jirkovského rytíře. Na druhém se umístil pražský Oktet a o třetí místo se podělilo Zastaveníčko z Litvínova spolu s tělesem nazvaným International Choir of Prague (pořadí sborů i s bodovým ohodnocením je uvedeno ve výsledkové listině na konci příspěvku).

V Jirkově se však nesoupeří jen ve zpěvu. Pořadatelé opět vypsali aranžérskou soutěž nazvanou AURA, do které byly přihlášeny nové původní úpravy populárních skladeb. Vítězem Aury se stal Brendan Coleman, vedoucí a aranžér souboru International Choir of Prague. V další soutěži nazvané AURIX představily soutěžící sbory nová původní aranžmá. Vítězem této interpretační soutěže se stal Oktet z Prahy, který přednesl Hánovu úpravu Ellingtonovy písně Come Sunday.

Vyhlášení výsledků a předávání cen proběhlo již tradičně na nádvoří Červeného Hrádku. Bylo doprovázeno zpěvem vybraných sborů a pochopitelně i radostným jásotem členů oceněných těles.

Písňovar však není pouze soupeřením sborů a aranžérů, to je jen jedna z jeho součástí. Pořadatelé uspořádali i letos několik mimosoutěžních koncertů, na kterých se jednotlivá tělesa společně představila obecenstvu na zajímavých místech v okolí Jirkova. Sbory vystoupily v kostele Sv. Ignáce v Chomutově, v kostele Stětí Sv. Jana Křtitele v Kadani a také v kapličce na Jindřišské.

Festival chce přilákat sborové zpěváky, jejich posluchače i odbornou veřejnost, a proto jeho organizátoři zvou každý rok atraktivního hosta. Pro letošní ročník připravili na sobotní podvečer přímo na Červeném Hrádku koncert zajímavého hudebního uskupení Sushi, složeného ze studentů katedry hudební výchovy ústecké Pedagogické fakulty.

Pravidelnou součástí festivalu se stal i nedělní dopolední workshop, věnovaný tentokrát alikvotnímu zpěvu. Dílnu vedl Jan Staněk, sbormistr a známý propagátor uvedené pěvecké techniky. Staněk také vystoupil na zahajovacím koncertě festivalu se svým sborem Spektrum, který se alikvotnímu zpěvu již dlouho věnuje.

Závěrem dodejme, že festival se uskutečnil s podporou města Jirkov a dalších sponzorů, z nichž za všechny uveďme společnost Českomoravský beton a Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov. Řadou drobných sponzorských darů přispěli i občané města. Největší dík ale patří určitě pořadatelům, v jejichž čele stál opět sbormistr, aranžér a hudební pedagog Luboš Hána. Díky jejich obětavosti, píli, svědomitosti a vstřícnosti proběhl festival bez nejmenších zádrhelů.

V příštím roce se na přelomu září a října uskuteční již pátý ročník Jirkovského Písňovaru, festivalu, který je možné zařadit po úspěšném čtvrtém ročníku mezi naše nejkvalitnější a nejinspirativnější sborové festivaly.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)