Sbormistrovství chrámové hudby v roce 2008/2009

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Collegium Marianum - Týnskou vyšší odbornou školou otevře v akademickém roce 2008/2009 nový ročník oboru Sbormistrovství chrámové hudby.Collegium Marianum, pondělí 17. září 2007
Magazín > Zprávičky

Studium je orientováno na přípravu sbormistrů se zaměřením na chrámovou hudbu, ředitelů chrámových kůrů a sborových dirigentů všech typů pěveckých sborů. Těžiště výuky spočívá ve specializované přípravě nástrojové (hra na varhany a klavír) se zvýšeným důrazem na improvizační a doprovodnou praxi, dirigentské (sborová literatura všech stylových epoch, řízení sboru a práce s partiturou) a ve výcviku vokálním (sólovém i sborovém). Výuka zahrnuje dějiny hudby a chrámového zpěvu, latinu a gregoriánský chorál. Hudebně teoretické předměty jsou zastoupeny harmonií a kontrapunktem, základy generálbasu, hudebními formami a rozborem skladeb.

Absolventi se mohou uplatnit jako ředitelé chrámových kůrů, kteří mají na starosti hudební provoz v chrámu, dále jako sboroví dirigenti ve všech typech nepro-fesionálních pěveckých sborů, případně i ve sborech profesionálních. Dále se mohou uplatnit jako členové profesionálních pěveckých sborů, korepetitoři nebo varhaníci.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a úspěšné absolvování přijímací zkoušky. U uchazečů se předpokládají praktické zkušenosti sborového zpěváka s důrazem na pěvecké schopnosti. Vyžaduje se hra na klavír na úrovni oboru Hudební výchova na Pedagogické fakultě. Zvýšené požadavky se kladou na celkovou hudebnost uchazečů, pohybovou kulturu, na hudebně teoretické znalosti a sluchové předpoklady (tonální, harmonické a rytmické cítění, hudební paměť, kreativní schopnost). Dirigentské nadání prokáže uchazeč dirigováním sborové skladby. Předpokládá se zběhlost a pohotovost ve hře na klavír včetně hry jednoduché partitury z listu, upřednostňuje se znalost základů hry na varhany.

Přihlášky na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze se podávají do konce února 2008.

Bližší informace

Collegium Marianum – Týnská vyšší odborná škola, Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1

tel.: 224229462

www.collegiummarianum.cz

office@collegiummarianum.cz


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)