„Iuventus, gaude!“ v Olomouci

Ve dnech 6.–10. června proběhl v Olomouci 35. ročník Mezinárodního festivalu pěveckých sborů Svátky písní Olomouc. V rámci tohoto festivalu se náš dětský pěvecký sbor „Iuventus, gaude!“ pod vedením sbormistra Tomáše Pospíšila zúčastnil 9. června soutěže Mundi cantat a Mundi cantat superior v kategorii mládežnických sborů do 19 let.Ivana Ullmannová, pondělí 18. června 2007
Magazín > Sborový život

Do této kategorie jsme se přihlásili i přesto, že věkový průměr hlavního sboru je necelých 13 let, zpívala s námi ale i tři děvčata, která překročila věkový limit 16 let.

Vystoupení našeho sboru probíhalo v krásném sále Reduta, hodnotila nás porota ve složení:

Prof.PaedDr. Milan Pazúrik, Csc. (Slovensko, předseda poroty), dirigent tří slovenských pěveckých sborů, předseda Pěveckého sboru slovenských učitelů a člen představenstva Asociace pěveckých sborů Slovenska a slovenského Poradního sboru pro sborový zpěv při Národním osvětovém centru v Bratislavě.

Mgr. Josef Brabenec (CZ), který mimo jiné založil v roce 1973 jeden z nejlepších českých sborů republiky Tachovský dětský sbor. Je členem odborné rady pro sborový zpěv Arama Praha, nositelem Ceny Fr.Lýska, ředitelem ZUŠ v Tachově a pravidelným členem odborných porot na celostátních soutěžích.

Prof. Kurt Dlouhy (Rakousko), pedagog na Univerzitě A.Brucknera v Linci v oboru dirigování, kompozice a teorie hudby, sbormistr komorního sboru Musica capricciosa, držitel vyznamenání za činnost v oboru kultury a člen porot mnoha hudebních soutěží.

Prof. PhDr. Tomáš Fiala, Csc. (CZ),významný hudební pedagog a sbormistr, emeritní profesor Univerzity J.E.Purkyně v Ústí n.L., bývalý sbormistr opery Městského divadla v Ústí n.L., člen odborných porot mnoha sborových soutěží doma i v zahraničí a nositel Cen Ferdinanda Vacha a Bedřicha Smetany.

Willy Oberhänsli (Švýcarsko), sbormistr mnoha švýcarských sborů, profesor metodologie a praktické pedagogiky a také sám aktivní zpěvák.

Po únavné a dlouhé páteční cestě do Olomouce ve velkém horku předcházela samotnému vystoupení ještě hodinová večerní zkouška a ranní rozezpívání. Přesto všechny děti podaly při obou soutěžních vystoupeních naprosto perfektní výkon a vydaly ze sebe opravdu maximum toho, co je sbormistr Tomáš Pospíšil a hlasová poradkyně Lucie Jarešová za necelé dva roky existence sboru naučili. Stejně jako tomu bylo na koncertu se Severáčkem, který proběhl jen tři dny před soutěží, ani v Olomouci na nich nebyla patrná nervozita nebo nejistota. Zpívaly jako vždy s nadšením a radostí, v perfektním souznění se sbormistrem. Také je třeba poděkovat Janě Kvochové za skvělý klavírní doprovod.

Přes dobrý pocit z odvedeného výkonu jsme byli při vyhlašování výsledků na krásném olomouckém náměstí příjemně zaskočeni hned dvěma zlatými medailemi. Vždyť například v soutěži Mundi cantat spolu s námi získal zlato také světově známý sbor Saint Anthony’s Canossian Girls Choir ze Singapuru, který byl založen už v roce 1969, který získal mnoho zlatých medailí a uznání a byl přijat do Singapurského programu vynikajících sborů a pracuje pod vedením světově uznávaného sbormistra Toh Ban Shenga. Proti takovému sboru je „Iuventus, gaude!“ skutečně ještě batole. Přesto jsme obstáli. Samozřejmě jsme hned v sobotu navečer uspořádali v místní cukrárně oslavu se zmrzlinovým pohárem.

V soutěži Mundi cantat superior získal v naší kategorii zlato také pražský sbor Zvonky, který působí při Hudební škole hlavního města Prahy už od roku 1966. Spolupráce dohodnutá s tímto výborným sborem nás těší o to víc, že se stal také absolutním vítězem celého festivalu.

Olomoucký mezinárodní festival byl teprve naší třetí významnou soutěží. Je báječné, že všechny sbory, bez ohledu na to, kolik se jich v dané kategorii zúčastní, jsou ohodnoceny vysoce odbornou porotou, získají představu o svých momentálních kvalitách a zároveň se mohou učit od těch světově nejlepších a nejuznávanějších sborů. Olomouc je krásné město, bylo o nás perfektně postaráno a v neděli si navíc děti za odměnu užily výlet do olomoucké ZOO na Svatém kopečku. Při té příležitosti jsme také navštívili zdejší slavný kostel a děti si zde po skončení mše zazpívaly dvě skladby.

Můžeme si jen přát, aby i další naše práce přinášela tak sladké plody a aby děti neztratily chuť zpívat, radost z hudby a aby sborová parta i nadále tak držela při sobě. Velký dík za úspěch patří celému realizačnímu týmu sboru, ale také všem rodičům, kteří nás tolik podporují, vedení ZUŠ a také městu Jablonec nad Nisou a našim sponzorům.

Těšíme se na podzimní soustředění, koncerty, ale teď už asi hlavně na prázdniny. Se sborovou sezónou se koncem června rozloučíme společným táborákem spolu se všemi rodiči, sourozenci i s přípravným sborem „Pueri, gaudete!“. Při té příležitosti oslavíme i náš olomoucký velký úspěch.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)