Ohlédnutí za Slavnostmi písní

Jako by nádherná jarní sobota tak, jak jsme v posledních letech tomu zvyklí, spíše létem vyhlížející, předznamenala krásu a malebnost hlasů, které po celý den od časného rána zněly nádherným a prostorným domem kultury v Uherském Brodě. Zde se konala nesoutěžní přehlídka pěveckých sborů jihomoravské a zlínské oblasti Unie českých pěveckých sborů – třetí ročník trienále Slavnosti písní Uherský Brod. Tato letos největší akce v oblasti přivítala celkem devět sborů pro přehlídkovou část a tři sbory a tři folklórní soubory pro závěrečný večerní koncert tří generací, který by se dal bez nadsázky nazvat galakoncertem.František Nantl, neděle 17. června 2007
Magazín > Sborový život

V dopoledním bloku festivalu se představilo pět dětských pěveckých sborů – Esperanto Uherský Brod, přípravné oddělení Boni Discipuli Brno, Resonance Třebíč, Polanka z Valašské Polanky a Blahoš z Ivančic. Odpoledne další čtyři sbory, tentokrát převážně smíšených – SPS Bohuslava Martinů Letovice, SPS Karla Němečka Moravský Krumlov, PPS Mladost Brno a čtvrtý smíšený sbor vznikl spojením dívčího sboru Polanka s mužským sborem Lumír ze Vsetína. Každý sbor měl k dispozici 18 minut, v nichž mohl předvést díla bez jakéhokoli omezení.

Přestože se jednalo o nesoutěžní přehlídku, zasedla dvoučlenná porota, jejímž úkolem bylo zhodnotit vystoupení každého ze sborů, toto hodnocení bude sborům zasláno písemnou formou. Sbormistři většinou velice dobře ví, kde mají jejich svěřenci mezery, nicméně pohled zvenčí je může upozornit na nedostatky, které nemusí být ze sbormistrovského pultíku vždy zřejmé. Celkově lze hodnotit přehlídku za zdařilou, a to především zásluhou samotných sborů, které vesměs byly na festival dobře připraveny a zpívaly s chutí a zaujetím. Nutno konstatovat, že na organizaci festivalu bude pro příště ještě prostor k některým vylepšením. Těžko lze něco vyčítat úzkému týmu, který vše připravoval, především čestnému předsedovi oblasti Vladimíru Polákovi a jeho pravé ruce, mladičké sbormistryni Veronice Baumannové, která nejen vypomohla s výpočetní technikou, ale sama se zúčastnila se sborem jako sbormistryně. Jako předseda bych se rád zúčastněným omluvil za to, že jsem asi na festivalu nebyl vždy tam, kde mě bylo třeba. Na přípravu zbylo velice málo času a ne vše bylo dostatečně doladěno a domyšleno. I sbory je třeba požádat o včasnější reakci, především při přípravě programů – sehnat potřebné čerstvé údaje o sborech není ani v době internetu vůbec jednoduché.

Během festivalové polední přestávky proběhla Oblastní konference UČPS, kde byl ve funkci předsedy potvrzen úřadující předseda František Nantl z Brna i stávající členové Marie Skalková a Jaroslav Fiľo. Novým, velmi cenným přírůstkem do oblastního výboru je doc. PhDr. Jan Kostečka, CSc., muzikolog, znalec sborů, sbormistrů a sborového zpívání, který se též okamžitě obětavě zapojil do festivalu v roli člena hodnotící poroty. Za účast na konferenci je třeba především poděkovat zástupcům sborů Carmina vocum z Kyjova, což je nový přírůstek do sborů v Unii, a Cantus Morkovice, kteří přijeli na konferenci, ač se jejich sbory festivalu neúčastnily. Doufám, že příště bude možné takto veřejně pochválit více sborů. Bude však třeba se poohlédnout po odbornících v hospodářské oblasti, aby byl výbor plně funkční. Proto bude třeba zajistit schůzky s jednotlivými sbory nad touto otázkou a předložit program na příští rok s dalším možným výhledem. Festivalu i konference se zúčastnil zástupce hlavního výboru Unie pro Moravu pan Stanislav Kuchař.

Večerní galakoncert nazvaný „Koncert tří generací“ podtrhl celkovou atmosféru festivalu nechtěně v duchu „zpíváme sobě“. Přestože úroveň jednotlivých účinkujících by možná nevyhověla náročným kritériím výběru pro televizní vysílání, troufnu si tvrdit, že právě večerní přehlídka prokázala v široké škále nepřeberné možnosti výrazu sborového zpěvu od moderních forem, které snadno nachází vyznavače u gymnaziální mládeže v podání souboru ze Zlína – Lesní čtvrtě, kteří předvedli za doprovodu žesťových dechových nástrojů, kytary a kláves smršť hudby na pomezí spirituálů a jazzu doprovozeného vtipným speakerovským uměním vedoucího sboru, po nich vystoupily společně dva dětské folklórní soubory ze základních škol Nivnice a Bánova pod vedením pedagoga známého svým vyhraněným pohledem na udržení folklórních tradic na moravsko-slovenském pomezí. Následovala směs staré i moderní duchovní hudby a spirituálů v klasickém provedení od smíšeného sboru PPS Mladost, kde se nakonec ukázalo, že vůbec nemusí být na závadu, pokud sbor provede v odpoledním i večerním vystoupení stejný program. Dalším posunem bylo vystoupení ženského sboru Píseň z Jedovnic, který dodal festivalu patřičnou něhu a současně sloužil jako krásná pozvánka na 6. ročník festivalu Ženská srdce, který právě tento sbor pořádal v Nerovnici o týden později. Zlatou tečkou za vydařeným festivalem potom bylo vystoupení mužského folklórního pěveckého sboru Mužáci z Mutěnic, který předvedl pestrou škálu známých i méně známých lidových písní, které se zpívají při vínečku, též doprovozených obvyklým venkovským humorem, což mezi posluchači nabudilo pohodovou atmosféru před návratem domů. A tak po více než dvanácti hodinách skončil třetí ročník trienále Slavnosti písní v Uherském Brodě. Ale zúčastněné sbory se mohou ještě těšit na záznam z festivalu na DVD, který se právě připravuje.

Vzhledem k množství sborů v oblasti je škoda, že se přehlídka nekoná častěji, zřejmě tomu brání nedostatek financí, ale pokud se podaří tento problém vyřešit, bylo by vhodné udělat tuto přehlídku putovní po oblasti a každoroční, smyslem není pouze setkávání se sborů v oblasti (při pravidelném střídání se, by se potkaly navzájem za dva až tři roky, což je u většiny sborů doba dost dlouhá na značnou obměnu repertoáru), ale také seznamování obyvatel měst a obcí s činností pěveckých sborů, s rozmanitými hudebními žánry i rozdílnými způsoby jejich interpretace.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh festivalu, a to především Domu kultury Uherský Brod za poskytnutí prostor pro konání festivalu a personálu ochotného v případě potřeby pomoci, městu Uherskému Brodu za přispění a za technickou asistenci paní Marii Šmídové z městského úřadu. Zmínit je třeba též pomoc dvou spolupracovnic pana Poláka přímo na místě konání festivalu, a to paní Marty Benešové a Heleny Ševčíkové i pana Josefa Helýska. Též je třeba poděkovat nezávislým distributorům firmy FLP Forever Living Products (www.foreverliving.com) ! Doufáme, že se příště připojí i další sponzoři. Rádi je uvedeme na programech, pozvánkách a plakátech na festival.

Prohlédněte si zmíněné sbory

Carmina vocum

Kyjov (Jihomoravský kraj) – zal. 1999
smíšený sbor


Dětský pěvecký sbor ESPERANTO

Uherský Brod (Zlínský kraj) – zal. 2004
dětský sbor


KS Boni discipuli, z.s.

Brno (Jihomoravský kraj) – zal. 2008
smíšený sbor


Lumír Vsetín, z.s.

Zlínský kraj – zal. 1919
mužský sbor


Pěvecký sbor Cantus Morkovice

Morkovice-Slížany (Zlínský kraj) – zal. 1969
smíšený sbor


Pěvecký sbor MLADOST

Brno (Jihomoravský kraj) – zal. 2002
ženský sbor


PS Polanka

Valašská Polanka (Zlínský kraj) – zal. 1972
dívčí sbor


Resonance

Třebíč (Kraj Vysočina) – zal. 1994
školní dětský sbor


Smíšený pěvecký sbor Bohuslava Martinů

Letovice (Jihomoravský kraj) – zal. 1962
smíšený sbor


Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka

Moravský Krumlov (Jihomoravský kraj) – zal. 1990
smíšený sbor


Přečtěte si další článkyPublikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)