Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč

smíšený sbor • Přelouč


založen v roce 1921

24 členů

zřizovatel Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč, z.s.

Jana Šafránková
Pražská 281
53501 PřeloučKronika sboru


2023

červen

Svátky písní Olomouc 2023
Olomouc, CZ

Stříbrné pásmo v kategorii smíšených pěveckých sborů2023

květen

Jarní zpívání u památníku

Zpívání u památníku věnovaného obětem druhé světové války2022

květen

Svátky písní Olomouc
Olomouc, CZ

Zlaté pásmo v kategorii smíšených pěveckých sborů2021

prosinec

Petr Vacek ukončil činnost jako hlavní sbormistr
2019

červen

15.ročník "Vítáme slunovrat"
Kolín, CZ2017

červen

Jarní koncert

Ve společenském sále Občanské záložny v Přelouči se 21.5.2017 konal tradiční Jarní koncert Smíšeného pěveckého sboru Josef Bohuslav Foerster Přelouč. Jako host vystoupil Smíšený pěvecký sbor Pernštýn-Ludmila-Suk z Pardubic.
Podtitul koncertu nesl název "Pocta Petru Ebenovi", od jehož úmrtí letos uplyne 10 let. Na koncertě zazněly mimo jiné skladby tohoto významného českého skladatele, vysoce ceněného také v zahraničí.
Na závěr koncertu přednesly oba sbory společně skladbu Antonína Dvořáka "Napadly písně".2017

duben

X. Festival pěveckých sborů
Pardubice, CZ2017

březen

Noc kostelů v Kladrubech nad Labem

10.6.2016 pěvecký sbor JBF se sbormistrem Petrem Vackem vystoupil v rámci Noci kostelů v Kladrubech nad Labem. V kostele sv. Václava a Leopolda zazněla v podání sboru duchovní hudba sestavená ze skladeb Petra Ebena a Adama Václava Michny z Otradovic. Své letošní 95.jubileum sbor připomněl úvodní skladbou Heslo, kterou mu věnoval Josef Bohuslav Foerster u příležitosti založení sboru. V závěru koncertu zazněla skladba Ave verum Wolfganga Amadea Mozarta, od jehož narození letos uplynulo 260 let.2017

březen

Vánoční koncert v Praze

9.12.2016
V Národním domě na Vinohradech v Praze sbor provedl vánoční koncert s podtitulem Pocta Karlu IV. dobovou hudbou a česká vánoční tvorba.
Vystoupení sboru navodilo vánoční atmosféru skladbami Adama Václava Michny, cyklem Bílou cestičkou současné skladatelky Jolany Saidlové a koláží koled Český betlém Jiřího Strejce.2017

březen

Vánoční koncert v Přelouči

18.12.2016
V divadelním sále Občanské záložny v Přelouči sbor vystoupil s vánočním programem sestaveným z vánočních skladeb A.V.Michny, Jolany Saidlové a Jiřího Strejce a písní z doby vlády Karla IV.2017

březen

Vánoční koncert v Kladrubech nad Labem

28.12.2016
Vánoční program sbor přednesl také v koslete sv. Václava a Leopolda v Kladrubech nad Labem.2016

květen

Slavnostní koncert k 95.výročí založení sboru

22.5.2016 se v Občanské záložně v Přelouči uskutečnil Slavnostní koncert k 95.výročí založení sboru Josef Bohuslav Foerster Přelouč. Pozvání na výroční koncert přijala starostka města Přelouče paní Irena Burešová. Hostem koncertu byl pěvecký sbor Vlastislav Heřmanův Městec. V podání sboru JBF zazněly pod vedením Petra Vacka skladby Josefa Bohuslava Foerstera, duchovní skladby Petra Ebena a výběr z Loutny České Adama Václava Michny z Otradovic. Pěvecký sbor Vlastislav pod vedením Markéty Výborné ve svém programu připomněl 175. výročí narození Antonína Dvořáka sborovou skladbou Napadly písně.Vystoupení obou sborů bylo zakončeno společnou skladbou Ave verum corpus Wolfganga Amadea Mozarta od jehož narození v letošním roce uplynulo 260 let.2016

duben

Zpívali jsme ve Svojšicích

16.4.2016 u příležitosti 190.výročí narození Julie Havlíčkové, rozené Sýkorové, manželky Karla Havlíčka Borovského, vystoupil náš sbor na slavnostní akci ve Svojšicích u Přelouče, v místě rodiště této významné osobnosti.
2016

leden

Novoroční koncert v Kladrubech nad Labem

Vánoční program v podání sboru zazněl také v chrámovém prostředí. Stále ještě ve vánoční době sbor provedl Novoroční koncert v kostele sv.Václava a Leopolda v Kladrubech nad Labem, kam sbor přijal pozvání.2015

říjen

VIII. Festival pěveckých sborů
Pardubice, CZ2015

červen

Jarní koncert v Přelouči

Na jarní koncert, který se konal v přeloučské Občanské záložně, přijal pozvání k účinkování pěvecký sbor Boleslav z Mladé Boleslavi, jehož sbormistryní je Zuzana Kubelková. V roce 2013 byl sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč hostem regionálního festivalu v Mladé Boleslavi, který pořádal právě sbor Boleslav. Oba sbory se již několikrát setkaly na festivalu Foerstrovy Osenice. V rámci tohoto festivalu sbory společně vystoupily na koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bystřici v roce 2014. Na závěr Jarního koncertu společně přednesly vstupní sbor z opery Bedřicha Smetany Proč bychom se netěšili pod vedením Zuzany Kubelkové a za klavírního doprovodu Petra Vacka.2015

květen

XII.Setkání sborů v Heřmanově Městci

XII.Setkání pěveckých sborů v Heřmanově Městci se zúčastnil náš sbor spolu s dalšími devíti sbory. V dopoledním programu jsme v kostele sv. Bartoloměje provedli skladby z chrámového repertoáru. Do odpolední přehlídky vystoupení sborů na nádvoří zámku jsme zařadili Ukvalské písně Leoše Janáčka. Na závěr jako společná skladba zazněla kantáta Zdeňka Fibicha „Jarní romance“v podání účinkujících sborů společně se Symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice pod vedením Tomáše Židka.2015

květen

XII.setkání sborů
Heřmanův Městec, CZ
2014

prosinec

Vánoční koncert ve Zbyslavi

27.12.2014 Skutečně „vánočním“ byl koncert v kostele Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi, který se uskutečnil ve vánočním čase v sobotu 27.prosince. Koncert pořádalo místní Občanské sdružení za záchranu kostela a farnost Zbyslav. Výtěžek byl věnován na opravu kostela.2014

prosinec

Rozsvícení vánočního stromu v Újezdu

Sobota 29.listopadu 2014
První uvedení letošního vánočního repertoáru se uskutečnilo v Újezdu u Přelouče v kostele sv.Jiljí. Koncert byl součástí začátku adventního období, k němuž tradičně patří rozsvícení vánočního stromu v obci.2014

prosinec

Vánoční koncert v Národním domě v Praze

Pátek 5.prosince 2014 Několikaletou tradicí je vystoupení sboru před druhou adventní nedělí v Národním domě na Vinohradech v Praze na „Setkání rodáků a přátel Přelouče“. Patronem akce je Město Přelouč.2014

prosinec

Vánoční koncert v Lipolticích

Pátek 12.prosince 2014 Pravidelnou předvánoční akcí sboru je vánoční koncert v Lipolticích. K atmosféře blížících se Vánoc patřily i koledy, tentokrát evropských sousedů.2014

prosinec

Vánoční koncert v Přelouči

Sobota 20.prosince 2014 V závěru adventu sbor uskutečnil ve spolupráci s KIC Přelouč vánoční koncert v Záložně v Přelouči. V závěru Roku české hudby byly provedeny skladby jubilejních hudebních skladatelů (Foerster, Smetana, Dvořák, Janáček). Zazněly i koledy evropských národů.2014

listopad

Žehnání standarty

1.11.2014 Slavnost „Žehnání standarty obce Lipoltice“ doplnil náš sbor provedením vybraných skladeb ze svého repertoáru. Vystoupení, v němž zazněly skladby J.B.Foerstra, E.Suchoně a L.Janáčka, bylo důstojným završením oficiální části oslav.2014

listopad

Vzpomínková akce (28.říjen)

Na vzpomínkové akci k 96.výročí vzniku samostatného československého státu zazněly v přeloučském parku u památníku T.G.Masaryka v podání našeho sboru dvě skladby od J.B.Foerstra a skladba slovenského skladatele Eugena Suchoně. Slavnost byla zakončena českou hymnou v podání sboru.2014

říjen

500 let mlýna Výrov v obci Břehy u Přelouče

27.9.2014 Na oslavách „500 let mlýnu Výrov“ v obci Břehy vystoupil v programu akce i náš sbor. Výběr skladeb byl zaměřen na letošní Rok české hudby. Zazněly skladby českých skladatelů – J.B.Foerstra, A.Dvořáka, L.Janáčka a B.Smetany2014

říjen

VII.festival pěveckých sborů v Pardubicích

18.10.2014 Zúčastnili jsme se VII. Festivalu pěveckých sborů v Pardubicích, který pořádal SPS Pernštýn,Ludmila,Suk ve spolupráci s KC Pardubice. Festival probíhal v KD Hronovická a byl pořádán na počest Roku české hudby a 95 let od založení PS Suk. V našem podání zazněly skladby J.B.Foerstra, A.Dvořáka, L.Janáčka, B.Smetany a E.Suchoně. V závěru festivalu, na kterém vystoupilo celkem 6 sborů, byla provedena v podání všech zúčastněných sborů vstupní píseň B.Smetany Proč bychom se netěšili pod vedením Jana Jiráčka a s klavírním doprovodem Petra Vacka.2014

říjen

Soustředění sboru


29.8.2014 Novou sezónu jsme tradičně zahájili třídenním soustředěním sboru ve Štěpanické Lhotě (hotel Orion). Hlavní pracovní náplní byla příprava repertoáru na vánoční koncerty. Využili jsme pěkné počasí a v sobotním odpoledni jsme absolvovali krátký výlet do okolí. Cílem se stala rozhledna Žalý a Benecko. Obojí poskytlo pěkný výhled na Krkonoše.2014

říjen

VII.festival pěveckých sborů
Pardubice, CZ2014

červen

J.B.Foerster v Cholticích

Poslední akcí sboru před prázdninami bylo vystoupení v Cholticích. Smíšený pěvecký sbor J.B.Foerster letos opět přijal pozvání na „Festival chrámových a komorních sborů“. Letošní už 11.ročník se konal 21.června a zúčastnilo se ho 14 sborů. Hlavní festivalový koncert, který se tradičně konal v kapli sv.Romédia v areálu zámku, zahájil náš sbor. Pod klenbou kaple zazněly v jeho podání dvě skladby v úpravě Otto Alberta Tichého – nejstarší hudební památka z 10.století Hospodine, pomiluj ny! a středověký chorál Svatý Václave. Také další skladby v provedení sboru J.B.Foerster korespondovaly s chrámovým prostředím. V příznivém počasí program pokračoval v zámeckém parku pod platanem, kde se sbory představily krátkým vystoupením. Důstojným zakončením setkání sborů byl galakoncert, který probíhal na zámeckém nádvoří. Tečkou za festivalem bylo provedení společné skladby. Účastníci festivalu měli možnost navštívit Vlastivědné muzeum, výstavu panenek i komentovanou prohlídku zámecké obory.Všem, kteří se podíleli na náročné přípravě a organizaci 11.ročníku tohoto festivalu, smíšený pěvecký sbor „Josef Bohuslav Foerster Přelouč“ děkuje.2014

červen

Vystoupení v Lázních Bohdaneč

5.4.2014 Slavnostně jsme zahájili historicky první vernisáž přeloučského Klubu umění ART CLUB, která se konala v Lázních Bohdaneč. Naše pěvecké vystoupení doplnilo výstavu fotografií Kateřiny Klapkové a Jakuba Proroka, soch a obrazů Josefa Dvořáčka a malířské tvorby účastníků kurzů, které pořádá ART CLUB.2014

červen

Výstava v Přelouči - vernisáž

16.4.2014 Vernisáž výstavy města Přelouče s názvem „Od Rettigové k Záložně“ doplnil náš sbor přednesením několika skladeb z kmenového i nového repertoáru. Vznik pěveckého spolku „Vojmír v roce 1863, na který sbor JBF navázal, historicky spadal do období, jež výstava zachycuje.2014

červen

Vzpomínková akce (Den vítězství)

8.5.2014 Náš sbor vystoupil v Přelouči u Památníku bojovníků proti fašismu a rasismu v rámci uctění památky obětí 2.světové války. Vzpomínková akce byla zakončena českou státní hymnou v podání sboru.2014

červen

Foerstrovy Osenice 2014

31.5.2014 Mezinárodní festival „Foerstrovy Osenice 2014“, jehož (již 14.ročníku) se náš sbor zúčastnil, si našel pevné místo na naší sborové scéně. Po tradiční ranní mši jsme v osenickém kostele Narození Panny Marie přednesli Graduale Leoše Janáčka. Hlavní festivalový koncert probíhal odpoledne v amfiteátru před památníkem Foerstrova rodu. Počasí sborům přálo. Náš repertoár obsahoval díla především výročních českých hudebních skladatelů (Foerster, Dvořák, Smetana). Koncert moderoval Alfréd Strejček. Na závěr sbory podle tradice přednesly 3 společné skladby. Společnou skladbu Rodné brázdy v šíř i v dál dirigoval Petr Vacek. Večerní koncert našeho sboru a sboru Boleslav se konal v nedaleké Bystřici v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Výběrem repertoáru i jeho provedením jsme si zaručili úspěch a uznání nejlepší prezentace na festivalu.2014

červen

Jarní koncert

8.6.2014 Jarní koncert v přeloučské Záložně patří k hlavním koncertům našeho sboru. Letošní se konal v Roce české hudby, čemuž odpovídal výběr skladeb. Novinkou v českém repertoáru byla píseň Hospodine, pomiluj ny!, Věno od Bedřicha Smetany, sbor Nepovím Antonína Dvořáka a Graduale Leoše Janáčka. Nechyběl ani přídavek Veru si ty, šohajíčku.2014

červen

Festival chrámových a komorních sborů
Choltice, CZ2014

květen

Foerstrovy Osenice
Osenice, CZ
2014

leden

Vánoční koncerty v roce 2013

Do Betléma s Michnou

Na závěr roku 2013 smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster tradičně připravil a nastudoval vánoční koncert. V prosinci letošního roku byly provedeny čtyři vánoční koncerty. Sbor přijal pozvání na vystoupení do Břehů (4.12.), do Národního domu v Praze na Vinohradech na každoroční sraz rodáků Přelouče (7.12.) a tradičně do Lipoltic (13.12.). Poslední vánoční koncert se uskutečnil v Občanské záložně v Přelouči (22.12.).
Skladby s vánoční tématikou byly vybrány z díla Adama Václava Michny z Otradovic. V podání sboru publikum vyslechlo Vánoční písně tohoto raně barokního skladatele, básníka, varhaníka a sbormistra, iniciátora rozmachu české barokní kultury. Zazněla také slavná vánoční píseň rakouského skladatele Franze Xavera Grubera Tichá noc a na závěr vánoční hymna Narodil se Kristus Pán.
Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster děkuje všem, kteří v roce 2013 podporovali jeho činnost. Poděkování patří především Městu Přelouč, Kulturním službám města Přelouče a v neposlední řadě také Obecním úřadům v Lipolticích a Břehách za vřelé přijetí a pohostinnost. Děkuje také posluchačům, kteří přišli na koncert a nechali se unést poezií blížících se vánoc.
S přáním mnoha úspěchů, štěstí a zdraví se na shledanou se svými posluchači těší v roce české hudby 2014.
2013

CD Jarní koncert live ()2013

Svatováclavský festival duchovní hudby
Žďár nad Sázavou, CZ

Zvláštní cena za provedení skladby Svatý Václave O. A. Tichého2012

duben

Jarní koncert 26.5.2012

Jarní koncert našeho sboru se uskuteční 26.5.2012 v 18.00 v Občanské záložně v Přelouči.
Do programu jsou zařazeny nové skladby (Svatý Václave, Canticorum iubilo, 2 moravské dvojzpěvy A.Dvořáka v úpravě L.Janáčka, Matona mia cara).2011

květen

90. výročí založení sboru

V letošním roce náš sbor oslaví 90 let své existence. Sborové pěvecké aktivity v Přelouči jsou však datované od roku 1863, kdy byl založen 40 členný solek "Vojmír". Od roku 1921 nese sbor název "J.B.Foerster" se souhlasem skladatele J.B.Foerstra, který svůj souhlas potvrdil věnováním krátké skladby "Heslo" nově založenému sboru. Tímto "Heslem" sbor zahajuje svá vystoupení. K tomuto významnému výročí sbor pořádá 14.5.2011 v 18.00 v Občanské záložně v Přelouči slavnostní koncert. Hostem koncertu bude smíšený pěvecký sbor "Vlastislav" z Heřmanova Městce.
K tomuto výročí byl uveřejněn článek v časopise "Cantus".2007

září

Petr Vacek zahájil činnost jako hlavní sbormistr1921

Sbor byl založen roku 1921.


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

soprán, alt, tenor, bas

co požadujeme?

hudební sluch, věk nad 18 let

co nabízíme?

Reprezentaci města Přelouč a pravidelné zkoušky v úžasném kolektivu :)

jak se stát členem?

kontakt na https://jbfoerster.webnode.cz/


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)