Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena 2007

Pořadatelem festivalu je or-fea spol. s r.o., festivalová a organizační kancelář, cestovní agentura. Odborným garantem festivalu je NIPOS ARTAMA Praha - Národní informační a poradenské středisko pro kulturuJiří Kolář, středa 14. března 2007
Magazín > Sborový život

Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby

.

Termín: 30. 11.–2. 12. 2007

Soutěž je otevřená pro kategorie: dětské sbory do 16 let (včetně), komorní sbory mládeže a dospělých do 24 zpěváků, mužské a ženské sbory mládeže a dospělých od 25 zpěváků, smíšené sbory mládeže a dospělých od 25 zpěváků.

V případě, že se přihlásí větší počet sborů, vyhrazují si pořadatelé právo předběžného výběru s přihlédnutím k tomu, že jde o reprezentativní mezinárodní festival.

Uzávěrka přihlášek je 30.06.2007.

Soutěžní program je zaměřen převážně na adventní a vánoční období. Celková délka soutěžního vystoupení je v kategorii dětské sbory 12 – 14 minut, v ostatních kategoriích 14 – 16 minut čistého času. Alespoň 1 skladba musí být provedena a cappella. Program musí obsahovat alespoň 1 skladbu vzniklou po roce 1950. Soutěžní program může v časovém limitu obsahovat maximálně 5 skladeb. Použití doprovodných nástrojů není v ostatních skladbách omezeno, k dispozici je klavír.

Zvláštní soutěž je určena sborům, které se ucházejí o Cenu Petra Ebena. Tyto sbory zařadí do soutěžního programu skladbu tohoto autora. Skladba Petra Ebena nemusí být duchovního charakteru, může být i světského charakteru, vokálně-instrumentální apod.

Tříčlenné poroty jsou složeny z mezinárodně uznávaných českých a zahraničních odborníků.

Kritéria hodnocení: – technické provedení (hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus) – interpretační kritéria (správné využití hudebně výrazových prostředků (dynamiky, tempa, agogiky, barvy), výstavba a frázování, stylovost interpretace, dramaturgie soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti) – celkový umělecký dojem (výrazové působení na posluchače, kontakt sboru se sbormistrem, zpěv zpaměti)

Každý porotce hodnotí výkon sboru počtem 0–30 bodů. O celkovém výsledku rozhoduje průměrný počet bodů udělených všemi porotci. Rozhodnutí poroty je neodvolatelné. Každý sbor obdrží od jednotlivých porotců písemné hodnocení svého soutěžního vystoupení ve formě hodnotitelského listu s uvedeným počtem bodů.

Na základě obdržených bodů budou sbory ve všech kategoriích zařazeny dle mezinárodních zvyklostí do zlatého, stříbrného, bronzového pásma a budou vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií a laureát festivalu.

Hodnocení: Zlatý diplom (25–30 bodů), Stříbrný diplom (20–24,99) bodů, Bronzový diplom (15–19,99 bodů). Sbory, které získají méně než 15 bodů, nebudou zařazeny do pásma a obdrží pouze diplom za účast na festivalu. Cenu Petra Ebena získává sbor za nejlepší soutěžní interpretaci jeho skladby nezávisle na ostatních cenách. Porota může dále udělit podle uvážení Zvláštní ceny (např. za nejlepší dirigentský výkon, za dramaturgii soutěžního vystoupení, za nejlepší provedení skladby vzniklé po roce 1950 apod.).

Sbory jsou povinny poskytnout porotě notový materiál soutěžních skladeb v trojím vyhotovení. Jeden výtisk zůstává v archivu festivalu.

Festivalový poplatek pro každý sbor je 1 000,- Kč. Sbory, které jsou členy Unie českých pěveckých sborů, mají 10% slevu.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)