František Lýsek (1904–1977)

Univerzitní profesor František Lýsek se narodil 2. května 1904 v Ostravě-Proskovicích a zemřel v Brně přesně před třiceti lety – 16. ledna 1977. Působil jako profesor na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, ale zejména také jako sbormistr, hudební pedagog, teoretik a folklorista.-cs-, úterý 16. ledna 2007
Magazín > Sborový život

František Lýsek

Miloň Novotný / Wikimedia Commons, Lýskův nadační fond v Brně

Řadu let byl vedoucím katedry hudební výchovy (1952–1970), vyučoval na konzervatoři a na JAMU, je autorem řady monografií. Za všechny knihy lze uvést alespoň Cantus choralis infantium (1968), Vox liberorum (1976) a sérii sborníků z mezinárodních konferencí Vokální podnět a reakce žáka, které se v šedesátých a sedmdesátých letech zabývaly touto problematikou z aspektu teorie interpretace. Lýsek vytvořil tzv. nápěvkovou metodu, podle které si žáci velmi rychle vytvořili přesné hudební představy horizontální pomocí uvědomělé vokální intonace.

František Lýsek založil a vedl dětské sbory Jistebničtí zpěváčci a Brněnský dětský sbor (1945–1977), který dovedl ke světovému věhlasu. S Jistebnickými zpěváčky položil základy nového pojetí dětského sborového zpěvu jako plnohodnotné estetické kategorie vedle sborového zpěvu dospělých. Lýsek byl přesvědčen, že především jedinci vyspělých citů jsou schopni i velkých činů. V hudbě, jejíž nejpřirozenější součástí je zpěv, spatřoval nezbytný prostředek všeobecné výchovy člověka. A protože „vše nejlepší se začíná rozvíjet ve věku dětském“, snažil se tuto činnost i náležitě propagovat. Velký ohlas měly jeho přímé rozhlasové relace s nácvikem lidových písní (v letech 1931–1951). Ještě ve třicátých letech získal přes tři sta následovníků z řad učitelů. Za padesát let prošlo Lýskovými sbory přes deset tisíc dětí a přibyli i jeho vysokoškolští absolventi, z nichž mnozí byli získáni pro sbormistrovskou práci. Dosud nedoceněny zůstávají Lýskovy sběry lidových písní. Teprve připravovaná edice jeho sběrů (1250 lašských lidových písní), která bude vydána v roce 2004, bude dodatečným zhodnocením jeho přínosu v této oblasti.

Lýskův odkaz připomíná Cena Františka Lýska pro vynikající české sbormistry, interprety, skladatele a teoretiky, kterou od roku 1988 uděluje Unie českých pěveckých sborů ve spolupráci s Nadací Český hudební fond. O rozvoj hudebnosti a zpěvnosti dětí usiluje Lýskův nadační fond (zal. 1994) a Společnost Františka Lýska (2003), instituce založené zpěváčky Lýskových sborů.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)