Židlochovický Skřivánek zvítězil v Barceloně

Koncem měsíce září 2006 se zúčastnil DPS Skřivánek ze Židlochovic pod vedením sbormistryně Zdeňky Vrbové a pana prof.Miloslava Bučka 8.ročníku mezinárodního sborového festivalu "EUROPE AND ITS SONGS" v Barceloně - Španělsku. Festival pořádala Associazione Internazionale Amici della Musica Sacra.Zdeňka Vrbová, pátek 10. listopadu 2006
Magazín > Sborový život

Úvodem je třeba uvést, že se tak stalo zásluhou vedení sboru , jmenovitě zakladatelky sboru a sbormistryně Zdeňky Vrbové a výboru rodičů s předsedkyní Ing.Vladanou Chocholáčovou. Dokázali to nejdůležitější - získat pochopení u úřadů a sponzorů, bez jejichž pomoci by se účast na mezinárodním festivalu v Barceloně nemohla uskutečnit.

Zájezdu předcházela velká pracovní aktivita. Týdenní soustředění sboru na Českomoravské vrchovině, zvýšený počet zkoušek, individuální studium skladeb - již bez partitur atp.

Příprava sboru byla náročná, ale jak se později ukázalo, velmi úspěšná. Po četných urgencích docházely postupně podmínky soutěže,včetně dalších povinných vystoupení. Požadoval se především zpěv a cappella s možností interpretace jedné skladby s klavírem. Vedle četných úprav lidových písní a spirituálů sbor Skřivánek nastudoval soutěžní program, který se skládal z následujících skladeb:

A.Dvořák - Moravský dvojzpěv -Prsten

Z.Lukáš - Škádlivky ( Žertovné písně z Čech)

J. Just - La virchen se esta peinando (náročná španělská skladba)

P.Řezníček - Pred muziku ( s částečnou pohybovou choreografií)

Soutěž včetně úvodní prezentace se konala v historickém a akusticky skvělém kostele "Santa Maria del Pí" v centru Barcelony. Sbory soutěžily ve dvou věkově rozdílných kategoriích, před četným publikem a pětičlenou porotou (Španěl, Ital, Estonka, dva Němci). V čele poroty byl president festivalu Dr.h.c. Hans Urrigshardt a president mezinárodní společnosti Amici della Musica Sacra.

Nelze zde definovat kvalitu jednotlivých sborů včetně jejich programu. Skutečností zůstává, že sbor Skřivánek zaujal posluchače i porotu již při svém úvodním vystoupení a zejména při soutěžním vystoupení svojí uvolněností , bezprostředností, zvukovou stránkou, muzikální stavbou programu a interpretačním pojetím zvolených skladeb. Vyhlášení výsledků předsedou poroty přineslo sboru Skřivánek ojedinělý úspěch. Sbor vyhrál svoji kategorii a následně bYl vyhlášen nejlepším sborem soutěže. Jeho výkon ocenila porota 97,6 body ze sta možných bodů, což znamenalo absolutní vítězství, získání zlaté medaile, krásného poháru a diplomu, včetně finanční odměny. Následovaly gratulace dirigentům, navazování nových přátelství a kontaktů, pozvání do Barcelony i do zámoří. Závěrečný společný raut pro všechny sbory(11) se uskutečnil v barcelonském přístavu v kongresovém sále, který Skřivánci opouštěli v pozdních nočních hodinách za zpěvu českých a moravských lidových písní. Srdečně zdravili přihlížejícíhio Krištofa Kolumba a jeho loď Santa Maria, která vévodí přístavu nejslavnější barcelonské ulici"Ramblá". Po jednodenním odpočinku v Malgrat de Mar, který byl plně využit koupáním v moři i v hotelovém bazenu, se sbor vydal na cestu domů. Celodenní zastávka v Monte Carlu a Monackém knížectví, završila úspěšný zájezd sboru. Přivítání v Židlochovicích, které připravil výbor sboru, rodiče a přátelé Skřivánka bylo velmi radostné a spontánní. Bylo poděkováno sboru a jeho vedení za příkladnou reprezentaci a propagaci českého sborového umění. Závěrem poznamenejme, že dosažený úspěch je dobrým vkladem do třicetileté umělecké činnosti ŽDS Skřivánek, která bude završena v roce 2007.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)