Co připravují Pražské mužské sbory: Requiem

Význam tohoto slova je v naučném slovníku vysvětlen takto: mše za zemřelé – nazvaná podle počátečních latinských slov Requiem aeternam dona eis Dominum (Odpočinutí věčné dej jim, Pane). Rovněž hudební forma mše. Jejím dramatickým jádrem je sekvence Dies irae (Den hněvu). Vrcholná díla v této formě složili W. A. Mozart, H. Berlioz, G. Verdi, A. Dvořák.František Zumr, sobota 15. května 2004
Magazín > Sborový život

I Tomáškovo Requiem c-moll patří do této řády. Nastudování a provedení tohoto díla v roce 230. výročí narození V. J. Tomáška je jistě záslužným kulturně historickým počinem. Úplný latinský text a český překlad, který pořídil A. Kříž, uvádíme v příloze Zpravodaje.

Provedení této skladby zvolil dirigent Symfonického orchestru ČVUT Ivo Kraupner jako vrcholné dílo této sezóny a zároveň zakončení celého cyklu koncertů, které jsme měli možnost vyslechnout a i na nich vystoupit. Z celého cyklu byly tyto koncerty nejnáročnější. Konaly se ve dnech l6. a l7 dubna t.r. v kostele U Salvátora v Praze 1 a byly zdařilé a úspěšné.

Bylo patrné, že se orchestr po intenzivních zkouškách dopracoval kompaktního zvuku, k čemuž mu dopomohla i akustika chrámu, v jednotlivých skladbách i dynamicky odstíněného. Nechal vyniknout sólistům tohoto koncertu, jejichž pěvecké výkony lze jen pochválit. Ze zúčastněných sborů lze v celém cyklu vyzdvihnout výkony PSP učitelek (sbm. I. Zelenka), jejichž výkony gradovaly až těmto koncertům, zejména k provedení a cappellových skladeb či skladeb s doprovodem orchestru.

SPS SÚDOP se zhostil provedení rekviem opravdu se ctí. Sbormistryně D. Kohoutová připravila smíšený sbor podle sborové partitury a tím značně usnadnila svým svěřencům cestu k zvládnutí skladby. Naproti tomu sbormistr PMS měl pro členy sboru jen party pro jednotlivé hlasy, sám si pro nácvik musel opsat z partitury díla partituru alespoň pro mužské hlasy. Tento notový materiál, rozmnožovaný v roce 1948, se ukázal pro nácvik i pro provedení jako nevhodný, neobsahuje nezbytné narážky sólistů a ostatních sborových hlasů a tím znesnadňuje orientaci zpěváka. Naopak obsahoval mnoho chyb, jejichž opravy nácvik značně zdržovaly. Nácvik nebyl ani pro zpěváky, ani pro sbormistra nijak radostný. Nezbyl čas na „propilování“ některých pasáží. Sborům neprospělo rozdílné postavení jednotlivých hlasů a sólistů při nácviku a při provedení. Zafixovaná zvuková orientace tím byla přerušena a krátká generální zkouška v kostele nestačila k její opravě. I proto byla značná nejistota v rychlých fugátových pasážích a zpožďování mužských hlasů i při provedení.

Četné obecenstvo přijalo obě provedení s povděkem, ocenilo výkony všech sólistů, sborů, orchestru i diri-genta a opravdovou snahu dirigenta I. Kraupnera přinést ve Večerech s hudbou málo hrané a cenné skladby českých skladatelů.

Nácvik na další naše koncerty se rozběhl na plné obrátky. Současně se studiem náročné skladby V. J. Tomáška Requiem c-moll probíhala příprava komorního sboru na koncert v Chodovské tvrzi 29. 3.

Po koncertech v kostele U Salvátora (v pátek 16. 4. a v sobotu 17. 4. vždy v l9 hod.) nás pravděpodobně čeká letošní provedení Dvořákova Stabat Mater na Kladně v neděli 23. května. S přípravou Foerstrových Osenic 2004 započal náš sbormistr úvodním oprášením sborů, jež jsou v našem repertoáru. K tomu přibudou i další ohlášené skladby. Díky opraveným varhanám mohou mít i letošní Osenice jinou dramaturgii.

Skladbou Crucifixus trium vocum od Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, kterou pro nás aranžoval D. Machovec (na objednávku dr. Čajové) se připojíme 21. 6. k historické reminiscenci popravy českých pánů na Staroměstském náměstí. Rovněž náš projekt koncertního zájezdu do Slovinské republiky byl již odstartován. Měl by se uskutečnit v první polovině září na dobu 5-8 dnů.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)