Moravan v Berouně

V září roku 2004 se v Rytířském sále loveckého zámečku olomouckých arcibiskupů v Chropyni uskutečnil koncert tří sborů. Sešly se při něm soubory SLAVOŠ z Berouna, Suchovský spevácky zbor ze Suché nad Parnou a MORAVAN, pěvecký sbor z Kroměříže, jako hostitel. Tato událost se stala počátkem přátelské spolupráce a vzájemných setkávání uvedených sborů.Helena Smékalová, středa 17. května 2006
Magazín > Sborový život

Společnou skladbu sborů řídí Antonín Hudeček.

V rámci této úspěšně se rozvíjející tradice se v září 2005 uskutečnila návštěva kroměřížského Moravana v Suchej nad Parnou. Oba sbory vystoupily při příležitosti slavnostního koncertu na počest pana Zefirina Hečka, dlouholetého dirigenta Suchovského speváckeho zboru a významné osobnosti celoslovenského hudebního života.

Ve dnech 13.–14. května 2006 se v Berouně setkaly MORAVAN z Kroměříže s berounským SLAVOŠEM. Oba sbory mají přibližně stejnou historii, vznikly počátkem šedesátých let 19. století a oba hrály v minulosti významnou roli, jako nositelé kultury, vdělávání a národního uvědomění.

Nejprve se v sobotu 13. 5. uskutečnil společný koncert ve Svatém Jánu pod Skalou. Na programu byla duchovní sborová hudba z repertoáru obou sborů. Slavoš provedl mimo jiné např. Otčenáš berounského skladatele, svého dřívějšího sbormistra dr. Vladimíra Lemona. Z programu kroměřížského sboru lze zmínit spektrum skladeb od kancionálu Josefa Božana a kancionálu Svatojánského až po současné autory –¨např. Sanctus z Missa Brevis Zdeňka Lukáše.

V neděli 14. 5. 2006 proběhlo vystoupení v sále České pojišťovny v Berouně, kde zazněly úpravy lidových písní A. Dvořáka, L. Janáčka, Z. Lukáše, A. Moyzese, Z. Mrkose, F. Kyseláka, A. Piňose a dále skladby G. F. Händela, J. Brahmse a samozřejmě W. A. Mozarta.

Berounský sbor vystoupil pod vedením šéfdirigenta Haiga Utidjiana, Moravan řídil šéfdirigent Antonín Hudeček, klavírní doprovod poskytla Zuzana Outratová.

Oba koncerty proběhly za finanční podpory MÚ Beroun a středočeského KÚ. Hosté z Kroměříže byli během svého pobytu přijati na radnici v Berouně, provedení po městě, a seznámeni s historií a zajímavostmi Berouna a jeho krásného okolí. V neděli dopoledne navštívili významné poutní místo Svatou Horu u Příbrami, v jejíž kapli si po skončení mše zazpívali několik skladbiček ze svého repertoáru. Všem členům sboru Slavoš patří poděkování za velmi vstřícné a milé přijetí, zvláště předsedkyni paní Evě Havelkové, která se nám obětavě věnovala po celou dobu našeho pobytu.

V září tohoto roku přivítáme v Kroměříži Suchovský spevácky zbor a všichni doufáme, že návštěva berounského Slavoše bude dohodnuta v co nejbližším termínu.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)