Akreditovaný vzdělávací program pro sbormistry, korepetitory a další

Oddělení kulturních služeb Krajské knihovny v Pardubicích pořádá akreditovaný vzdělávací program pro kapelníky, hudebníky, sbormistry, korepetitory, který pomůže zkvalitnit práci v hudební skupině, orchestru, sboru i škole. Garantem a lektorem programu je PaedDr. Zdeněk Berger, Ph.D. Jednotlivé lekce se konají vždy v sobotu (18. 2., 4. 3., 23. 9. a 14. 10. 2006).Jana Línková, čtvrtek 19. ledna 2006
Magazín > Sborový život

Charakteristika témat

O improvizaci panuje velmi rozšířený mýtus – je to dovednost „vrozená“, kterou se nelze naučit. Praxe škol, kde se improvizace systematicky učí, tento mýtus boří. Co má ale dělat ten, kdo již školu opustil, improvizovat neumí, ale chtěl by se to naučit ? Nabízený metodický postup je ověřen zkušenostmi z výuky improvizace na pedagogické fakultě a konzervatoři a může být s úspěchem využit i samoukem.

Etnické hudbě (tedy především mimoevropským hudebním kulturám) věnovalo naše školství až donedávna minimální pozornost. Výukový model (tzv. kurikulum) byl zcela v zajetí vytrvale přežívajícího evropocentrismu. Díky vzrůstajícímu významu etnomuzikologie a především masivnímu nástupu tzv. world music se dnes situace zásadně mění. Učitel hudební výchovy se již bez alespoň základní orientace v této problematice neobejde. V přednášce se seznámíte z typickými ukázkami hudby všech hlavních kulturních okruhů naší planety, základními pojmy a především se zdroji dalších možných informací.

Pop-music (tedy tzv. nonartificiální hudba) nás obklopuje a někdy doslova neodbytně pronásleduje téměř na každém kroku. Čím a komu („qui bono ?“) tato hudba „něčím“ je ? Je to generační výpověď a protest, chladnokrevná manipulace manažerů masovým vkusem, akustický smog, umění ? Názor si každý musí vytvořit sám – od dnešní reality nám chybí pro objektivizující zobecnění dostatečný časový odstup, nechybí nám ale fakta.

Přihlášky se přijímají obratem na telefonním čísle 466 513 131 nebo na okpce@volny.cz, kde budou podány i další informace.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)