„Doteky tónů“ se dotýkají našich citů…

Zcela unikátní CD nazvané Doteky tónů představuje nejširší hudební veřejnosti Dívčí pěvecký sbor Ars voce z Krnova. Premiérovým CD logicky vrcholí dvouletá intenzivní a systematická kreativní činnost sbormistra Kamila Trávníčka, který tímto uměleckým počinem prokázal klíčové hudebně-edukační schopnosti, dovednosti a kompetence.Jiří Kusák, středa 9. března 2005
Magazín > Sborový život

Obsah CD je rozdělen do čtyř bloků reflektujících koncepční selekci skladeb různých hudebněhistorických období (renesance, baroko, romantismus a hudba 20. století). Jednotlivé kompozice precizně a s uměleckou vytříbeností interpretuje nejen koncertní sbor (celkem ve třech oddílech), ale na jednom oddílu participuje také sbor přípravný. Pečlivě zvolená dramaturgie skladeb (a samozřejmě jejich náročnost) poskytuje dostatečný prostor pro uplatnění brilantní hlasové techniky, barvitého výrazu, diverzifikace dynamických stupňů a především agogických specifik, byť se místy objevuje intonační zamlženost, zejména v exponovaných místech sopránového partu.

První blok, z proporčního hlediska nejobsáhlejší, otevírá skladba Cum decore T. Susata, která plyne v majestátní a zvukově grandiózní rovině. Dále jsou obsaženy kompozice J. Campana Vodňanského, S. Rachmaninova, A. Dvořáka, B. Martinů aj.

Za zvlášť umělecky zdařilé považuji graciosní provedení Ave Maria G. Cacciniho, ve kterém dokázal zkušený sbormistr mistrně vystihnout kontemplativní výraz a hluboký religiózní citový náboj, v němž interferuje pravdivost, přirozenost výstavby a vize po originálním filozoficko-estetickém zakotvení skladby. Naznačené aspekty tak mohou v recipientovi reálně evokovat pokoru, pocit nejvznešenější Božské lásky vlévající se do lidského srdce naplněného vírou po spasení.

Po druhém bloku obsahujícím spíše „kmenové“ skladby sborové literatury – Salve regina (K. B. Kopřiva), Zajatá, Veleť ptáčku (A. Dvořák) – následuje blok třetí, avšak tematicky a dramaturgicky kontrastní k blokům předcházejícím. Zaznívají zde tři spirituály: brazilský, černošský a svahilský, jejichž metrorytmický půdorys, mélos a signifikantní temperament posunují celkové vyznění této části do jiné sémantické roviny – do roviny s prvky odlehčení a relaxace.

Závěr kompaktního disku je ve znamení úprav lidových písní současných autorů, které sbor provedl na celostátní přehlídce vítězných sborů (soutěž Gymnasia Cantant) v Brně v roce 2004. Z hlediska dramaturgické soudržnosti bych však nedoporučoval zařazení skladby Nebeští kavalérové Adama Michny z Otradovic do tohoto bloku, ale spíše na začátek CD.

CD „Doteky tónů“ krnovského tělesa Ars voce splnilo záměr, jenž anticipuje ve svém názvu, totiž dotknout se, a ono se opravdu při poslechu dotýká našich citů…


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)