NF Magdaleny Kožené připravuje program 8. ročníku celostátního festivalu ZUŠ Open

ZUŠlechťujeme uměním – pod tímto heslem opět od 23. května do 9. června ožijí v rámci celostátního festivalu ZUŠ Open stovky míst po celé republice hudebními koncerty, divadelními a tanečními představeními, výstavami i dalšími nejrůznějšími akcemi.Silvie Marková, čtvrtek 18. dubna 2024
Magazín > Zprávičky

ZUŠ Open

ZUŠ Open / ZUŠ Open

Z jednodenního happeningu základních uměleckých škol (ZUŠ), který inicioval Nadační fond Magdaleny Kožené, se během osmi ročníků ZUŠ Open vyprofilovalo ve čtrnáctidenní celorepublikový profesionální festival, do kterého se pravidelně zapojují výrazné umělecké osobnosti, kulturní instituce i další festivaly. ZUŠky se svými programy opět zamíří do koncertních sálů a kulturních domů, ale také do parků, na náměstí, do kostelů a na další veřejná místa. Své dveře otevřou i samotné školy, které se promění v kulturní centra regionu. Festival tradičně nabídne i množství atraktivních krajských a celostátních akcí, které jsou výsledkem společné práce desítek škol a vedení festivalu. Šíři a kvalitu činnosti základních uměleckých škol budou prezentovat žáci a pedagogové ZUŠ, ale též řada předních umělců, kteří kořeny své kariéry získaly právě v ZUŠ. Dramaturgie ZUŠ Open letos reflektuje i Rok české hudby. Festival vzdá hold Bedřichu Smetanovi, ale uvede i řadu premiér děl skladatelů 21. století, včetně autorské tvorby žáků a pedagogů ZUŠ. Velká část škol se zapojuje i do programové linie ZUŠ Open pomáhá, která se věnuje pomoci potřebným a podpoře rozvoje nadání dětí se zdravotním či sociálním handicapem. Vedle hlavního termínu přináší festival řadu dalších samostatných uměleckých projektů a akcí ve spolupráci s partnerskými institucemi.

Tradiční festivalová ouvertura se uskuteční již 12. května v rámci zahájení MHF Pražské jaro na Kampě. Jedním z vrcholů letošního ročníku bude 28. května Slavnostní benefiční koncert Magdaleny Kožené a žáků ZUŠ v kostele sv. Mikuláše v Praze, který v přímém přenosu odvysílá Česká televize. Festival vyvrcholí v sobotu 8. června celodenním programem ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR, na němž vystoupí přes 1000 účinkujících ze všech krajů republiky. „Základní umělecké školy jsou unikátní součástí českého vzdělávacího systému v rámci celosvětového srovnání. Na jedné straně jsou nenahraditelným místem pro přípravu svých absolventů pro další profesionální uměleckou cestu, ale především vytvářejí podmínky pro komplexní rozvoj nadání a řady dalších kompetencí pro jedince, vytvářející zdravou a silnou společnost. Celostátní festival ZUŠ Open je ztělesněním hodnot, bez kterých se jako společnost neobejdeme – sdílená naděje a radost, vnímání krásy, rozvoj lidského umu, citlivosti vůči potřebám slabých, inspirace, porozumění a spolupráce,“ vysvětluje Irena Pohl Houkalová, ředitelka ZUŠ Open NF Magdaleny Kožené.

Program ZUŠ Open je určen pro širokou veřejnost napříč hudebními obory i žánry po celé České republice zdarma. Více informací je k dispozici na ZUŠ Open

ZUŠ v České republice aktuálně navštěvuje téměř 250 000 žáků a studentů. Cílem festivalu, který společně s jednotlivými ZUŠ pořádá Nadační fond Magdaleny Kožené, je nejen představit práci jednotlivých základních uměleckých škol, ale upozornit i na nenahraditelnou roli uměleckého vzdělávání a přispívat prostřednictvím příkladů dobré praxe a vzájemné spolupráce k rozvoji jeho kvality. Nadační fond Magdaleny Kožené systematicky rozšiřuje rovněž své aktivity i o podporu dětí a mladých lidí, jejichž životy provází zdravotní handicap či sociální znevýhodnění. Ať už se jedná o úhradu školného, zapůjčení či úhradu hudebního nástroje, materiálů či podporu dalšího uměleckého vzdělávání. Nadačním projektům bude věnován Benefiční koncert Magdaleny Kožené a základních uměleckých škol 28. května v kostele sv. Mikuláše v přímém přenosu České televize. Na koncertě spolu s pěvkyní pod taktovkou dirigenta Jana Kučery vystoupí také houslový virtuos Josef Špaček. Během večera zazní mj. světové premiéry děl Miloše Boka a Jana Kučery. Programem bude provázet generální ředitel České filharmonie David Mareček. Koncert, který se koná ve spolupráci s Asociací ZUŠ ČR a za podpory Arcibiskupství pražského, má potenciál zcela mimořádné kulturní události a bude významným příspěvkem k Roku české hudby.

V rámci rozvoje aktivit NF Magdaleny Kožené se nově v letošním roce stal partnerem projekt Patron dětí, jehož náplní je právě podpora konkrétních dětí a mladých lidí do 18 let v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. „Cílem našeho partnerství s Nadačním fondem Magdaleny Kožené je rozšířit přístupnost vzdělávání v oblasti umění pro děti z různých socioekonomických prostředí. Chceme podpořit financování školného, nákupu hudebních nástrojů, účast v soutěžích a různých soustředěních. Slibujeme si, že díky naší spolupráci se zvýší počet dětí, které budou moci získat odborné vzdělání na ZUŠ, rozvíjet své nadání a možná se tak vhodně nasměrovat i k svému budoucímu povolání,“ konstatovala Edita Mrkousová, výkonná ředitelka projektu Patron dětí Nadace Sirius.

Dlouhodobým posláním festivalu ZUŠ Open je také podpořit spolupráci mezi jednotlivými ZUŠ napříč regiony a rozvíjet vzájemnou inspiraci. V letošním roce se tak uskuteční v každém kraji několik společných projektů ZUŠ přinášejících často celodenní multižánrové programy, na jejichž programech se podílí stovky žáků a pedagogů. Mezi tyto projekty patří cyklus uměleckých projektů Múziáda v Moravskoslezském kraji, swingový festival v Týništi nad Orlicí či celodenní programy Středočeského kraje na Zámku Liteň a v Příbrami. Po stopách Santiniho se vydají prostřednictvím celodenního programu žáci a pedagogové Plzeňského kraje v Plaském klášteře. Uměním mladých ožijí i další atraktivní místa, například Nové Hrady, Císařské lázně a kolonáda v Karlových Varech či poutní areál Hory Matky Boží v Králíkách. V rámci ZUŠ Open proběhnou krajské přehlídky jednotlivých uměleckých oborů včetně ústředních kol soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Řada akcí bude věnována regionálnímu umění a lidovým tradicím.

Pod festivalovým mottem „ZUŠ Open pomáhá“ budou na programu i akce s významným sociálním přesahem směrem k pomoci potřebným a se zapojením dětí se zdravotním handicapem či sociálním znevýhodněním. V rámci této programové řady se budou konat již tradičně projekty na poutním místě Neratov, v klášteře Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou a v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze, v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany, Fakultní nemocnici Motol či v Secesním sále v Kroměříži. Řada základních uměleckých škol věnuje výtěžek z dobrovolného vstupného ve prospěch Charity ČR, místním sociálním službám či jiným neziskovým organizacím. Unikátním projektem v této řadě bude jízda hudebním autobusem žáků ZUŠ Vysoké Mýto za klienty domovů pro seniory.

Stále ve větší míře se do programu ZUŠ Open zapojují přední umělci a kulturní instituce. V letošním roce tak festival nabídne společné projekty 23 základních uměleckých škol s Filharmonií Bohuslava Martinů Malí velcí filharmonici, Janáčkovou filharmonií, Karlovarským symfonickým orchestrem, Západočeským orchestrem Mariánské lázně, a také s hráči České filharmonie a celou řadou sólistů, jako jsou varhaník Petr Čech, klavírista Karel Košárek, Vojtěch Dyk či zástupci muzikálové scény. Rok české hudby v programu ZUŠ Open rezonuje uvedením řady premiér soudobých autorů, kteří svá díla festivalu věnovali a jejich první provedení svěřili nejmladším hudebníkům. Vedle premiér Jana Kučery či Miloše Boka bude uvedena Missa brevis Michala Macourka, balet Hany Achilles či vokálně instrumentální díla Jiřího Kabáta. V rámci ZUŠ Open bude v premiéře uvedena také řada multioborových autorských projektů a skladeb, jejichž autoři jsou žáci a pedagogové ZUŠ. Na řadě festivalových akcích vystoupí taktéž nadaní absolventi letošního ročníku Stipendijní Akademie MenART, kteří dostali příležitost v průběhu školního roku pracovat s předními umělci. Města i obce ožijí i letos oslavou Dne dětí uměním.

Festival nabízí také řadu workshopů a seminářů, podporujících jednotlivé umělecké obory, se zapojením mimořádných pedagogů ZUŠ či výkonných umělců. Mezi tyto projekty patří například Hudba bez hranic v Olomouci pod vedením pedagožky, klavíristky a skladatelky Hany Švajdové, rozvíjející improvizaci a autorskou hudbu či setkání pěveckých pedagogů a žáků v Teplicích za osobní účasti pěvkyně Kateřiny Kněžíkové.

ZUŠ Open se i v letošním roce připojuje k ARTýdnu – týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby vyhlášeným UNESCO.

Přehled vybraných festivalových projektů:

ZUŠ Open – slavnostní ouvertury

• 4. 5. Malí velcí filharmonici Kongresové centrum Zlín

• 12.5. ZUŠ Open na MHF Pražské jaro

ZUŠ Open – hlavní program 23. 5. - 9. 6. 2024

• 23.5. ZUŠ Open Moravskoslezského kraje s Janáčkovou filharmonií Ostrava

• 23.5. ZUŠ Open Ústeckého kraje v Litvínově

• 24.5. Jarní jazzové cvrlikání – ZUŠ Open pomáhá ve Valašském Meziříčí

• 25.5. Den s MenART: PRO GAUDIO - multižánrový projekt v Anežském klášteře

• 25.5. Benefiční festival Novoborská písnička v Novém Boru

• 25.5. Národní soutěžní přehlídka dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto

• 26.5. ZUŠ Open Plzeňského kraje v Plaském klášteře a ZUŠ Open na zámku Liteň

• 28.5. Slavnostní koncert ZUŠ Open s Magdalenou Koženou v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně – přímý přenos České televize

• 29.5. SchoolStock 2024 v Příbrami – ZUŠ Open škol příbramského regionu

• 30.5. ZUŠ Open v Rumburku s Bohušem Matušem

• 31.5. Brillante: Celostátní pěvecká dílna v ZUŠ Teplice, hosté Kateřina Kněžíková, Pavel Borský

• 31.5. – 1.6. 27. Týnišťský swingový festival Jardy Marčíka s Vojtěchem Dykem

• 1. 6. ZUŠ Open Olomouckého kraje – Den dětí v Olomouci ve spolupráci se Svátky písní

• 1.6. Hudba bez hranic ZUŠ Žerotín Olomouc

• 2. 6. ZUŠ Open pomáhá na Hoře Matky Boží v Králíkách a na zámku Nové Hrady

• 3. 6. ZUŠ Open pomáhá – Po stopách sv. Anežky České v klášteře Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou

• 4. 6. ZUŠ Open pomáhá v Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech – oslavy 100 let jejího založení

• 5. 6. ZUŠ Open pomáhá v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze – koncert duchovní hudby pražských ZUŠ

• 6. 6. Divadlo žije – divadlo Letka, Praha: premiéry LDO pod kuratelou Radky Tesárkové

• 7. 6. a 8.6. Západočeský symfonický orchestr a stipendisté Akademie MenART

• 8. 6. ZUŠ Open v Senátu Parlamentu ČR

• 9. 6. ZUŠ Open pomáhá v Neratově

Slavnostní epilog ZUŠ Open

• 15. 6. ZUŠ Open s Karlovarským symfonickým orchestrem v Císařských lázních a na kolonádě v Karlových Varech

O ZUŠ Open

Celostátní festival ZUŠ Open je nerozsáhlejší kulturní událostí v ČR, festivalem oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání, jehož cílem je rozvoj ZUŠ jako moderního vzdělávacího systému, který propojuje umělecké vzdělávání s praxí s dopadem na širokou oblast rozvoje žáků i pedagogů. Hlavní program festivalu se koná v rámci dvou týdnů ve 350 městech po celé republice, nabízí program pro širokou veřejnost napříč všemi obory a žánry – hudbou, tancem, divadlem i výtvarným uměním. Ve spolupráci se zakladatelkou Nadačního fondu, pěvkyní Magdalenou Koženou a s řadou výkonných umělců a kulturních institucí prezentuje šíři práce a nejlepší příklady praxe základních uměleckých škol. Jeho partnery jsou Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Česká filharmonie, Národní galerie a řada dalších významných institucí. V rámci festivalové řady ZUŠ Open pomáhá podporuje také projekty ve prospěch potřebných a školy ve výchově dětí ke společenské odpovědnosti prostřednictvím umění.

V České republice funguje 507 základních uměleckých škol, ve kterých studuje na 248 tisíc žáků. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Posláním Nadačního fondu Magdaleny Kožené je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání.

Nadační fond Magdaleny Kožené

Mezzosopranistka Magdalena Kožená iniciovala podporu základních uměleckých škol jako světově jedinečného konceptu uměleckého vzdělávání založením nadačního fondu na začátku roku 2016. Členem správní rady fondu a spolupatronem akce je také generální ředitel České filharmonie David Mareček. „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat," říká světoznámá mezzosopranistka Magdalena Kožená.

ZUŠ OPEN pořádá

Nadační fond Magdaleny Kožené a základní umělecké školy v ČR

Patronka a zakladatelka nadačního fondu: Magdalena Kožená

Spolupatron: David Mareček, generální ředitel České filharmonie

Ve spolupráci: Asociace základních uměleckých škol ČR, Svaz měst a obcí

Za podpory: Ministerstvo školství ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Asociace krajů ČR, Nadace ČEZ, Patron dětí, Erste Private Banking, Centrální depozitář cenných papírů, Aveton, Pražské vodovody a kanalizace

Speciální poděkování: OSA, MHF Pražské Jaro

Záštitu udělili: ministr školství, mládeže a tělovýchovy Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D, ministr kultury Mgr. Martin Baxa, Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský, primátor Hlavního města Prahy, Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., hejtmanka a hejtmani jednotlivých krajů

Hlavní mediální partneři: Česká televize a Český rozhlas


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)