Proběhl další ročník Národního setkání hudebních souborů seniorů

Na konci měsíce září se uskutečnilo VI. Národní setkání hudebních souborů seniorů, které zpěvem oslavilo Mezinárodní den seniorů.prof. František Zumr, sobota 7. října 2023
Magazín > Sborový život

VI. Národní setkání hudebních souborů seniorů

Josef Rudolf / Josef Rudolf

Setkání probíhalo ve dnech 29. a 30. září v Praze na Slovanském ostrově a ve Velkém sále Pražského Hlaholu. Více než deset pěveckých sborů obhajovalo tento titul letos v Praze. Spoluúčinkujícími se mohli stát i návštěvníci.

V pátek 29. září potěšily posluchače svým zpěvem tři sbory a to Folklorní soubor Andante Šumperk (sbm. Mgr. Milena Brňáková, klavírní doprovod neúnavná Marie Zajícová, sóla zpívali Josef Janečka, Helena Marková a Vlasta Hrabalová), Smíšený pěvecký sbor Uničov (sbm. Irena Blektová, jež sbor doprovázela též na klavír) a Pěvecké sdružení pražských učitelek (sbm. Ivan Zelenka). Zatímco Andante předneslo zvláště v aranžích sbormistryně M. Brňákové písně Severní Hané širokého „životního“ záběru, které nás oblažily společně s hanáckými kroji jako živá voda, a v repertoáru uničovských zazněly i renesanční písně, kompozice Otčenáš Antonína Tučapského i jeho aranž známé lidovky Co to máš, korunovalo úspěšný koncert Pěvecké sdružení pražských učitelek propracovanými písněmi Aká si mi krásna (E. Suchoň), Zahučali chladné vetry v doline (arr. I. Hrušovský), Láska opravdivá (arr. L. Janáček) a Čepení (Zd. Lukáš). Sbory si opravdu zazpívaly a devadesátiminutový koncert utekl v příjemném duchu jako voda.

V sobotu dne 30. září vystoupila šestice sborů z Chebu, Liberce, Jirkova, Semil, ale též z Prahy. Účinkující posluchače nezklamali. V první části odpoledního koncertu se představila první trojice velmi podobných převážně ženských sborů z Prahy (Seniorky Života 90 – PS Květy Žákové, Pěvecký klub seniorů RETRO) a Chebu (Akademic senior Špalíček). I jejich sbormistryně (Mgr. Anna Brdičková, Mgr. Zdeňka Součková a Eva Kůrková) zvolily pro svá vystoupení podobné málo výrazné skladby skladatelů L. Janáčka, P. Ebena, M. Raichla, M. Uherka, Vl. Součka, J. Dostalíka, J. Suchého a dalších, lidové písně z Čech, Slovenska i Řecka a spirituály. V části programů byl jako doprovodný nástroj klavír, v programu p. s. RETRO i zobcová flétna. V těchto nenáročných skladbách ukázaly sbory, převážně ženské, že ještě dokážou ušlechtile zazpívat celou řadu vícehlasých skladeb na náročných zájezdech, jakým pro ně byl nesporně i tento. Po přestávce ve slušivém oblečení s bílými klobouky nastoupili členky a členové Sboru Matylda a Tylda Liberec (sbormistryně Haně Noskové). Všechny posluchače ihned zaujal nejen svým oblečením, ale zvláště zpěvem. Sbor pro setkání připravil program jen za skladeb Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého a Jaroslava Ježka, Jana Wericha a Jiřího Voskovce. Písničky, které jsou známé a zpívané nejen seniory, ale i dnešní mládeží na setkáních, anebo i při táboráku. Potěšily tedy také i v Hlaholu. Úsporné dirigování bez velkých gest a rozpohybování všech účinkujících dodaly vystoupení libereckých seniorů ten správný punc. I Jirkovské seniorky, vedené sbormistryní Evou Steinbachovou, zazpívaly svůj program intonačně a rytmicky s přesností dlouholetého unijního sboru. V jejich programu publikum zaujal hit z muzikálu Starci na chmelu skladatelů Jiřího Bažanta, Jiřího Maláska a Vlastimila Hály Den je krásný, na němž bylo patrné, že ho i zpěvačky rády mají rády. Byl to bonbonek jejich prezentace. Program sborového setkání vyvrcholil vystoupením smíšeného – a asi nejmladšího sboru – Pěveckého spolku Jizeran Semily. Ten pod vedením koryfeje českých sbormistrů Jiřího Kurfiřta volil pro toto odpoledne program složený z aranžmá lidové písně, aranží z pohádkových melodií Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka a muzikálu Koločava Petra Ulricha. Vrcholem jeho repertoáru bylo Palestrinovo Adoramus – Klaníme se. Všechny části vystoupení přednesl profesionálně, intonačně a rytmicky přesně a s patřičným zaujetím. Závěr sborového setkání byl příkladný. Všichni účastnici koncertu se pod vedením svých sbormistryň a sbormistra společně s diváky rozloučili, když dirigovali národní písně zpívané plným hledištěm Hlaholu. Pořadatelé nemohli na závěr národního setkání sborů zvolit lépe. Ke koncertu byl vydán tištěný program. Celý byl profesionálně uváděn známou moderátorkou René Nachtigalovou. Dramaturgem setkání byl Mgr. Jaroslav Vávra, jenž před přestávkou předal za zásluhy o rozvoj českého sborového zpěvu devadesátiletému prof. Františku Zumrovi diplom s titulem Čestný člen UČPS u příležitosti jeho 90. narozenin.

Národní setkání hudebních souborů seniorů pořádala UČPS ve spolupráci se Zpěváckým spolkem Hlahol. Festival podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. města Prahy, Nadace život umělce a Městská část Praha 1. Konalo se pod záštitou předsedy Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a podporu cestovního ruchu ZHMP Jana Wolfa a starostky Městské části Praha 1 paní Mgr. Terezie Radoměřské.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)