Novoroční koncert DPS Radost Praha

Návštěvníci Novoročního koncertu DPS Radost Praha, který se uskutečnil dne 8. ledna 2005 v 19 hodin v kostele sv. Šimona a Judy v Praze, rozhodně nelitovali. Jeden ze špičkových pražských dětských sborů a jeho host – Motýli Šumperského dětského sboru – jim totiž připravili skutečně krásný hudební zážitek s řadou dramaturgických překvapení.Ivana Štíbrová, středa 12. ledna 2005
Magazín > Sborový život

Dětský pěvecký sbor Radost Praha.

Složení dětských a mládežnických sborů se oproti sborům dospělých každý rok mění, a jejich umělecká úroveň závisí proto často i na aktuálních schopnostech zpěváků, které mají sbormistři k dispozici. O pražské Radosti bychom v této souvislosti mohli prohlásit, že „omládla“, její zvuk zeštíhlel, vylehčil se a získal onu typickou nenapodobitelnou stříbrnou barvu dětského sboru. Přitom však nic neztratil ze suverénní pěvecké techniky, intonační jistoty, přesvědčivého využití bohaté dynamické škály a celkové přirozené výrazové působivosti, kterou získávají koncertní sbory našich tzv. sborových škol většinou využitím zralejších dívčích hlasů.

Program prvé části koncertu, v níž vystoupil DPS Radost, přinesl skladby B. Brittena - netradiční vánoční výběr z cyklu A Ceremony of Carols (technicky náročné Wolcum Yole, There is no Rose, The yongë child, Balulalow a Deo Gracias) a jeho poněkud opomíjené vynikající dílo Missa brevis in D. Z dalších skladeb to pak bylo Notturno II. J. Myslivečka, vkusně provedené Ave Maria A. Platperse, dvě z Vánočních písní P. Ebena spolu s jeho intonačně náročnou částí Air z Catonových mudrosloví a závěrečnou premiéru věnované skladby Září „dvorního skladatele“ sborů holešovické ZUŠ P. Jurkoviče. Možná by někdo mohl namítnout, že by Myslivečkovu Notturnu prospělo klidnější tempo a větší graciéznost a Ebenovu Air měkčí frázování a zřetelnější text v ostinatně kráčejících altech, ale to jsou jen drobnosti, které nemohou v žádném případě narušit celkový dojem podle mého názoru jednoho z nejúspěšnějších koncertních vystoupení v historii Radosti. Zvlášť je třeba pochválit i sbormistrovský výkon mladé spolupracovnice sbormistra V. Součka A. Sušilové z líhně Pedagogické fakulty UK, která zvládla dirigentsky i hudebně náročnou Brittenovu Missu brevis in D s naprostou suverenitou a prokázala, že je jednou z našich výrazných sbormistrovských nadějí.

Dramaturgicky velice zajímavý, tematicky sevřený program představili i Motýli, čtyřicetičlenný koncertní sbor Šumperského dětského sboru (sbm. T. Motýl). Po úvodním Adeste fideles J. Readinga (v úpravě M. Raichla) to byly nejprve tři části z České mariánské muziky Adama Michny z Otradovic (v úpravě P. Jurkoviče pro dětský sbor a soubor zobcových fléten). Úspěšné premiéry za účasti autora se zde dočkal následující cyklus vánočních koled Narodil se hudebního skladatele Jana F. Fischera pro dětský sbor a harfu. Vesměs tradiční, interpretačně přístupný dětský vícehlas kombinuje autor s virtuózním partem harfy, jehož náročnost bude patrně jistou překážkou k širšímu využití skladby v našich dětských sborech. Působivá byla i Uherkova adaptace díla Š. Brixiho Offertorium solonelle pro dětský sbor, dvoje housle, kontrabas a varhany. Interpretačním vrcholem programu šumperských Motýlů pak byla část Deo gratias z náročného díla I. Hurníka Missa vinea crucis.

Zcela výjimečný hlasový materiál tohoto sboru s převahou nádherných dívčích hlasů umožňuje vytvořit plný, barevně bohatý zvuk, výrazově přesvědčivý ve všech dynamických odstínech. Snad by bylo možno doporučit ještě větší využívání p a pp a klenutější dynamickou výstavbu frází. Ve výslovnosti ruší někdy poněkud nepřirozená deklamace ovlivněná úzkými vokály e a i. Velkou devízou Motýlů je dokonalá intonace a sborová kázeň. Jejich pražské vystoupení bylo rozhodně velkým úspěchem, kvitovaným s opravdovým nadšením všemi přítomnými posluchači.

Mimořádnou pochvalu si zaslouží i všichni spoluúčinkující instrumentalisté: především technicky bravurní a hudebně inspirativní harfová kouzelnice J. Boušková a klavíristky J. Nešverová a J. Todeková, citlivé hudební partnerky svých dirigentů.

Jsme v povánoční době, poněkud přesycené duchovní sborovou hudbou, vánočními mšemi, pastorelami a koledami. Ale až někde na plakátech koncertních programů objevíte jméno DPS Radost nebo Motýlů Šumperského dětského sboru, nenechte si jejich vystoupení ujít. Nebudete litovat!


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)