Smuteční oznámení – zemřel profesor Tomáš Fiala

Smutná zpráva

V životě prof. Tomáše Fialy se organicky spojovala činnost pedagogická, umělecká a organizátorská.PFUJEP, pondělí 1. března 2021
Magazín > Zprávičky

prof. Tomáš Fiala

ucps / ceskesbory.cz

prof. PhDr. Tomáš Fiala, CSc. (20. 8. 1933 – 27. 2. 2021)

V životě prof. Tomáše Fialy se organicky spojovala činnost pedagogická, umělecká a organizátorská. Vychoval celou řadu sborových pěvců, sbormistrů a učitelů hudební výchovy. Zcela zásadně zapůsobil na sféru amatérského i profesionálního sborového dění zejména v ústeckém a severočeském regionu, ale i v zahraničí.

Spolu s prof. Františkem Eckem byl zakladatelem katedry hudební výchovy na tehdejší Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a ve funkci vedoucího katedry (1979–1991) vybudoval v té době ojedinělé studijní obory Sbormistrovství, Hra na klavír a Sólový zpěv v kombinaci s hudební výchovou. V r. 1993 patřil k zakladatelům vědeckého sympozia o sborovém zpěvu Cantus choralis a v letech 1993–2001 byl jeho odborným a organizačním garantem. Na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (předtím Pedagogický institut a samostatná Pedagogická fakulta) působil takřka 50 let (v letech 1959–2007).

Snad nejzáslužnější sbormistrovskou činností prof. Fialy bylo jeho vedení smíšeného sboru Universitatis Iuvenes Pedagogické fakulty UJEP. Od roku 1959 během následujících třiatřiceti let prošlo jeho řadami více než tisíc zpěváků. Se sborem nastudoval několik set skladeb nejrůznějších stylových období, uskutečnil přes devět set koncertů a vystoupení, Ústecký kraj reprezentoval na mnoha zahraničních zájezdech (mj. Německo, Anglie, Irsko, Francie, Španělsko, Holandsko, Belgie, Slovensko), národních i mezinárodních přehlídkách, festivalech a soutěžích. Sbor spolupracoval s operou Severočeského divadla v Ústí nad Labem, Severočeskou filharmonií Teplice, Bendovým komorním orchestrem Ústí nad Labem a natáčel pro domácí i zahraniční rozhlasy a televize.

Prof. Fiala také získal za svoji práci řadu významných ocenění, např. Cenu Ferdinanda Vacha (1994), Zlatou medaili rektora Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (2008), Uznání primátora města Ústí nad Labem a uvedení do ústecké Síně slávy (2002), Cenu Bedřicha Smetany za celoživotní úspěšnou sbormistrovskou činnost (2005), Cenu Senior Prix Nadace Život umělce za dlouholetou uměleckou činnost (2009) a v posledních letech Cenu Ministerstva kultury ČR 2018. V roce 2005 mu byl udělen titul emeritní profesor UJEP.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)