Ve věku nedožitých 81 let zemřel brněnský skladatel a režisér Petr Řezníčekredakce, pondělí 28. ledna 2019
Magazín > Sborový život

Petr Řezníček

archiv autora / archiv autora

Život a působení skladatele Petra Řezníčka (*1938) byly spjaty především s brněnským rozhlasem. V brněnském studiu zakotvil nejprve jako hudební režisér, po roce 1978 působil jako šéf umělecké realizace hudebního vysílání. Coby režisér spolupracoval rovněž s řadou českých i zahraničních gramofonových společností, pro něž uskutečnil řadu úspěšných nahrávek.

Neméně významným oborem Řezníčkova působení se stala ovšem též jeho činnost kompoziční a sbormistrovská. Po maturitě na gymnáziu v rodném Hradci Králové studoval v letech 1956–62 klavír, dirigování a skladbu na brněnské konzervatoři (ve skladbě byl žákem Zdeňka Blažka), posléze pokračoval ve studiu kompozice na Janáčkově akademii múzických umění u Theodora Schaefera a Ctirada Kohoutka.

Od roku 1962 působil jako sbormistr Brněnského vysokoškolského sboru, která od roku 1965 vyústila v trvalou spolupráci s komorním sborem Brněnských madrigalistů a jeho uměleckým vedoucím Josefem Pančíkem. Zde zastával Řezníček funkci druhého sbormistra a dramaturga.

Tomuto tělesu věnoval také velkou část svých sborových děl, která se vyznačují citem pro vokální linii, zároveň však soudobou hudební řečí, v níž je přesvědčivě využito technických i zvukově barevných možností lidského hlasu. Z Řezníčkových sborových kompozic si zaslouží zmínku Magnificat (1969), Ignis aeternus (1972), Atomus servus pacis (1974) či Requiem (1996).

Petr Řezníček zemřel v pondělí 21. ledna 2019. Čest jeho památce.

Osobnost a tvorbu Petra Řezníčka si můžete připomenout např. nahrávkou části Atomus servus paci.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)