Třicet let činnosti smíšeného pěveckého sboru GAUDIUM PRAHA

V těchto dnech oslavil smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA třicet let své umělecké činnosti.

K této příležitosti uspořádal sbor slavnostní výroční koncert, který se uskutečnil 13. října 2018 v Kostele sv.Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1.

Na programu koncertu bylo mimo jiné Gloria Antonia Vivaldiho, Čeká píseň Bedřicha Smetany nechyběly ani úpravy českých lidových písní od Zdeňka Lukáše nebo Oldřicha Halmy.Sbor doprovodil orchestr Picollo orchestra po vedením Marka Valáška.Milan Špale, sobota 17. listopadu 2018
Magazín > Sborový život

Gaudium Praha

Gaudium Praha / FB sboru

Sbor byl založen v roce 1988 sbormistry ing. Vladislavem a Zdenou Součkovými. Jeho základem se staly zejména bývalé členky dětského pěveckého sboru RADOST PRAHA. A jelikož je zpočátku doplnili nadšenci zpívání z řad jejich rodičů, pocházel z tohoto spojení i první název nového tělesa – Smíšený sbor rodičů a bývalých dětí. Ale už o rok později se název změnil na GAUDIUM, aby tak byla vyjádřena spojitost s lůnem, v němž sbor vznikl. Později k tomuto jménu přibylo i slovo Praha, hlavně proto, aby se sbor odlišil od mladšího jmenovce, sboru Gaudium Pragense, vedeného Lukášem Hurníkem.

Sbor začal pravidelně zkoušet i koncertovat a jeho řady se postupně rozšířily, nyní se počet členů pohybuje kolem padesáti. Oba zakladatelé, sbormistři ing. Vladislav Souček a Zdena Součková, vedou sbor dosud. Za uměleckou činnost a za své zásluhy byli oba oceněni „Cenou Bedřicha Smetany“, získali také „Cenu Františka Lýska“ a Medaili MŠMT 1. stupně. Za dlouholetou pedagogickou a uměleckou práci s dětskými sbory bylo oběma uděleno Čestné občanství Prahy 7. Postupně sbor nastudoval přes 250 skladeb nejrůznějších žánrů od děl duchovních a klasické polyfonie z období renesance a baroka až po současné autory. V repertoáru GAUDIA jsou též standardní party klasické sborové tvorby, černošské spirituály, jakož i vícehlasé úpravy lidových písní. K uměleckému růstu sboru v prvních letech jeho činnosti podstatnou měrou přispěla spolupráce s hlasovou poradkyní prof. Věrou Grigovou. Po celých třicet let sbor vystupuje s klavíristkou Jitkou Nešverovou. Jako sólisté se na koncertech a vystoupeních sboru v průběhu let představila řada renomovaných umělců, například členové opery Národního divadla v Praze Jiřina Marková, Alfréd Hampel a Vojtěch Kocián, v poslední době sbor svěřuje sólové party mladým pěvcům Haně Blažíkové, Janu Morávkovi, Michalu Křístkovi a dalším. Několik společných projektů sbor realizoval s pěveckým sborem a orchestrem ČVUT.

Sbor reprezentuje svojí činností i Sokol, neboť členové sboru jsou většinou i členy T. J. Sokol Královské Vinohrady, a účastní se pravidelně nejen sokolských přehlídek, ale i řady dalších sokolských akcí, letos zaměřených především na konání XVI. Všesokolského sletu. Při této příležitosti sbor účinkoval i na slavnostním koncertu, který HAMU – sál B. Martinů, 2014 se uskutečnil 2. července na Nové scéně Národního divadla v Praze. Od září 2009 do podzimu 2017 podporovala činnost sboru i 1. lékařská fakulta Karlovy Univerzity. V roce 1998 připravil sbor GAUDIUM vydání svého prvního profilového CD „Gaudium pro radost“. V roce 2012 vydal sbor druhé profilové CD „Proč bychom se netěšili“. Dále se podílel na profilovém CD skladatele Emila Hradeckého a připravil rovněž několik dalších, většinou živých nahrávek ze svých významných koncertů. Nahrál rovněž skladby pro XV. i XVI. Všesokolský slet. Od roku 1998 sbor GAUDIUM pravidelně připravuje některé rozsáhlejší projekty, většinou s dirigentem Markem Valáškem a hudebním tělesem Piccola Orchestra, Prvním z nich byla v roce 1998 Mše G-dur Franze Schuberta, o pět let později následovala Mše D dur „Lužanská“ Antonína Dvořáka. Tu sbor interpretoval mimo jiné u příležitosti stého výročí Mistrova úmrtí v katedrále sv. Víta a při Dvořákovském festivalu ve Zlonicích. Ve zmíněné katedrále na Pražském hradě sbor zpíval Dvořákovu mši D dur i při slavnostních mších k zahájení XV. i XVI. Všesokolského sletu. V roce 2006 sbor nastudoval rozsáhlé dílo Magnificat J. S. Bacha, které provedl spolu s libereckým sborem Ještěd. K těmto rozsáhlejším projektům patří i Slavnostní mše Louise Vierna a Korunovační mše Wolfganga Amadea Mozarta. K letošnímu 30. výročí svého založení sbor připravil skladbu Gloria in D major Antonia Vivaldiho.

Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM pravidelně koncertuje v Praze a na dalších místech ČR, do konce září 2018 účinkoval na 336 koncertech a dalších akcích. Sbor často vyjíždí na umělecké zájezdy do zahraničí (dosud jich uspořádal dvacet čtyři), přičemž vystupoval v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Anglii, Norsku, Švédsku, Dánsku, Bulharsku, Rakousku a Polsku. Sbor se třikrát zúčastnil festivalu Pražské dny sborového zpěvu a pokaždé se umístil ve stříbrném pásmu. Na mezinárodním festivalu v polském Krakově v roce 2010 GAUDIUM PRAHA získalo vyznamenání Za udržování tradice sborového zpěvu. V roce 2016 sbor převzal pořádání pražské části Mezinárodního festivalu Choros a v rámci této přehlídky účinkoval v polské Wroclavi při společném provedení Carmina Burana Carla Orffa pod taktovkou Marka Pijarowského. Toto dílo pak sbor GAUDIUM PRAHA zazpíval i na dalších koncertech, především v rámci Prague Choral festivalu v roce 2016 v Praze a naposledy i letos v květnu společně s několika holandskými sbory v pražském Rudolfinu. Velkým vyznamenáním pro sbor byla již dvojnásobná účast na předávání cen ministra kultury Rytíř a Dáma české kultury v pražském Divadle na Vinohradech v rámci festivalu Mene tekel. Jednou z nejdůležitějších stránek umělecké činnosti smíšeného sboru GAUDIUM PRAHA je rovněž účast na dobročinných akcích, každoročně to bývá kolem pěti benefičních koncertů. Od roku 2011 sbor pravidelně účinkuje v Betlémské kapli na koncertě věnovaném Nadaci Jedličkova ústavu, každoročně také věnuje první koncert roku Tříkrálové sbírce. V posledních letech se rozvinula spolupráce i na dobročinných adventních koncertech pro Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Řepích. Sbor také podpořil svým loňským vystoupením Domácí hospic v Hořicích.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)