50 let Ondrášku: Vzpomínáme na „zlatou“ sborovou generaci

Letos na jaře uplyne 50 let od okamžiku, kdy sbormistr Václav Ptáček (1930-2011) založil v Novém Jičíně dětský pěvecký sbor Ondrášek, sbor, který po celou dobu své existence výrazně ovlivňuje kulturní dění města a dlouhodobě se řadí mezi naše špičková koncertní tělesa. Rád bych Vám, obzvláště mladším kolegům, při příležitosti tohoto jubilea nabídl pohled z jiného úhlu, než bývá obvyklé.Josef Zajíček, redakčně upraveno, čtvrtek 23. února 2017
Magazín > Sborový život

Ondrášek: koncertní a komorní sbor při novoročním koncertě 2017

archiv sboru / Ondrášek

Jak je všeobecně známo „zlatá šedesátá“ byla léty mimořádného tvůrčího procitnutí v celém spektru lidské činnosti v naší zemi. O dětském sborovém zpěvu to platilo dvojnásob. Ke sborům vzniklým v padesátých letech (Pražský dětský sbor, Kantiléna Brno, Severáček Liberec) tak přibyly mimo jiné sbory Radost Praha, založen 1961, Motýli Šumperk o rok později v roce 1962, Jizerka Semily v roce 1964, Permoník Karviná, založen 1966 a konečně v roce 1967 novojičínský Ondrášek. Proč tento historický exkurz? Protože všechna tato tělesa prokázala a stále prokazují nebývalou vitalitu a sborový um a jejich sbormistři tvořili celou jednu generaci, z dnešního pohledu takřka legendární: Čestmír Stašek, Milan a Jiřina Uherkovi, Ivan Sedláček, Václav a Alena Brádlovi, Vladislav a Zdena Součkovi, Alois a Tomáš Motýlovi, Eva a Ivan Šeinerovi. Z vyprávění zakladatele Ondrášku Václava Ptáčka jsem často slýchal, jak důležitá a inspirativní pro něj byla možnost setkávání se s těmito svými souputníky, jak obohacující byla příležitost vyměňovat si názory a pohledy na problematiku dětského sborového zpěvu. Ta doba zavdala vzniku mnoha velmi pevných osobních přátelství a sborových pout, která přetrvala do dnešních dní. Tyto vazby, jakoby infikovaly celé dětské sborové hnutí, staly se inspirací pro vznik dalších sborů a podnítily zájem vynikajících skladatelských osobností o tvorbu pro děti. Troufám si tvrdit, že právě díky těmto osobnostem je současné dětské sborové hnutí jedinečným fenoménem české hudební kultury.

Rád bych jménem jubilujících Ondrášků poděkoval všem sbormistrům a jejich sborům, jež nás na té padesátileté cestě provázeli, ať radou, povzbuzením, či jakoukoli jinou pomocí. Jsme hrdi, že jsme dnes součástí velké sborové rodiny, kde postoje a hodnoty našich předchůdců jsou stále přijímány s respektem a úctou. Nastupující generaci zpěváků bychom chtěli popřát, aby je entuziasmus a nadšení z krásy sborového zpívání provázely a těšily podobně, jako v uplynulých padesáti letech novojičínské Ondrášky.

Na závěr nám dovolte pozvat vás na Jubilejní koncert, jenž se uskuteční 18. března 2017 ve 14:00 a v 16:30 v novojičínském Beskydském divadle. O vlastním průběhu oslav našeho sborového jubilea se pak můžete podrobně dočíst na www.ondraseknj.cz.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)