Výroční sborové ceny předány během festivalu Zahrada písní

Na letošním již 11. ročníku pražského festivalu dětského sborového zpěvu Zahrada písní nebyly udíleny jen ceny za dětský zpěv, ale v rámci festivalu byla předána i ocenění Unie českých pěveckých sborů za podíl na jeho rozvoji u nás.-ucps-, pondělí 18. dubna 2016
Magazín > Zprávičky

Předseda UČPS Roman Michálek předává cenu Aleně Tiché

Jan Malý / UČPS

Odpoledne prvního festivalového dne 9. dubna byla na pódiu Kulturního centra Zahrada na pražském Chodově předána Cena za přínos českému sborovému zpěvu, a to Lýskovu nadačnímu fondu zaměřenému na rozšiřování hudební výuky na základních školách. Cenu převzala zástupkyně fondu, muzikoložka a pedagožka prof. PhDr. Alena Burešová, CSc. Druhou Cenu za přínos českému sborovému zpěvu pak převzala pedagožka v oboru hlasové výchovy a hlasová poradkyně PeaDr. Alena Tichá, PhD. Cenu Františka Lýska za práci s dětskými pěveckými sbory převzala Mgr. Tereza Bystřická, sbormistryně působící při Kühnově dětském sboru, dětském sboru Svítání a pražském smíšeném sboru Laetitia.

Cena Františka Lýska je spojena se jménem prof. Františka Lýska, mezinárodně uznávaného průkopníka novodobého dětského sborového umění, jehož promyšlené a cílevědomé pedagogické úsilí postavilo český dětský sborový zpěv na světovou úroveň. Je nejvyšším republikovým oceněním v tomto oboru a jako takové je výrazem uznání výsledků dlouhodobé práce laureáta a jeho přínosu pro rozvoj českého sborového umění dětí a mládeže a jeho mezinárodní propagaci.

Mgr. Tereza Bystřická jako sbormistryně působí či působila v řadě hudebních těles (Kühnův dětský sbor, Laetitia Praha, Pěvecké sdružení pražských učitelů, Canti di Praga). Od roku 2010 je uměleckou vedoucí dětského pěveckého sboru Svítání při ZUŠ Štefánikova v Praze 5. Významnou součást jejího profesního života tvoří pedagogické a další odborné aktivity. Pravidelně se věnuje výuce zpěvu a hlasové výchově ve sboru. Je členkou Odborné rady pro dětský sborový zpěv Nipos-Artama a Unie českých pěveckých sborů. Podílí se rovněž na realizaci celostátního festivalu dětských pěveckých sborů Zahrada písní, je pravidelně zvána do porot sborových soutěží a festivalů.

Cena za přínos českému sborovému zpěvu je určena osobám a institucím, které svým významným jednorázovým, či dlouhodobým počínáním významně napomáhají rozvoji a propagaci českého sborového hnutí.

PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. působí jako odborný asistent na katedře Hv PedF. UK v Praze. Zabývá se didaktikou hudební výchovy a hlasovou výchovou. Je autorkou řady příruček, článků a monografií v oboru svého zaměření. Pravidelně též vede kurzy hlasové výchovy pro pěvecké sbory i v rámci Základních uměleckých škol.

Lýskův nadační fond byl založen v Brně při škole v Kotlářské ul. k nedožitým 90tinám sbormistra bývalými zpěváky dětských sborů F. Lýska k rozvoji dětské zpěvnosti a hudebnosti. Cílem LNF je získávat prostředky pro rozvoj dětské zpěvnosti a hudebnosti v hudební výchově na základních školách a podporovat další hudebně pedagogickou činnost rozvíjením dětské zpěvnosti a sborově pěvecké aktivity dětí a mládeže školního věku. V čele LNF je tříčlenná správní rada a 20 čestných členů (pedagogů, skladatelů, hudebních kritiků a vědců, interpretů a organizátorů hudebního života z Brna, Liberce, Olomouce, Ostravy, Prahy).


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)