Mistrovský kurz pro sbormistry: ChoirMasterClass!

O letošních prázdninách se chystá na naší sborové scéně novinka. Občanské sdružení ChoirMasterClass pořádá za podpory Unie českých pěveckých sborů první ročník stejnojmenného mistrovského kurzu pro sbormistry. Kurz je založen na principu interaktivního workshopu, velmi populárního ve světě, který se však v ČR až dosud při podobných akcích neuplatnil. Význam akce podtrhuje osobnost lektora, jímž bude prof. Wolfgang Schäfer.Lukáš Prchal, neděle 15. června 2014
Magazín > Sborový život

Profesor Wolfgang Schäfer

ChoirMasterClass, Lukáš Prchal

Kurz je určen především studentům dirigování či sbormistrovství, učitelům hudby a zpěvákům všech úrovní. ChoirMasterClass je tu ale i pro ty, kteří se chtějí dále vzdělávat, rozšířit si obzory, vyzkoušet nové postupy, setkat se s kolegy z oboru, či si jen zazpívat zajímavý repertoár pod vedením jedné ze sbormistrovských špiček Evropy.

Systém kurzu je založen na ověřeném, velmi dynamickém a praktickém modelu, kdy se účastníci rozdělí na tzv. aktivní a pasivní sbormistry. Všichni pak tvoří sbor, zpívají a nacvičují jednotlivé skladby určeného repertoáru pod vedením aktivních sbormistrů. Kdokoli ze sboru se může přihlásit jako aktivní sbormistr a každý z nich pak na úvodní zkoušce, která je jakýmsi dirigentským rozstřelem, dostane možnost asi deset minut vést nácvik libovolné části libovolné skladby v repertoáru. Na základě jejich výkonů z nich pak lektor vybere šest uchazečů, kteří budou se sborem po zbytek kurzu pracovat a dirigovat jej na závěrečném koncertě. Všichni ostatní práci aktivních sbormistrů sledují a tak získávají cenné živé poznatky a zkušenosti. Pasivní dirigenti kromě toho absolvují skupinové lekce zaměřené na taktovací techniku, dechovou oporu, frázování apod.

Repertoár je sestaven ze skladeb renomovaných autorů – Monteverdi, Nysted, Schütz, Brahms, Britten, Bardos, Poulenc, Stravinskij a Dvořák. K nastudování je také připravena novinka současného skladatele a dirigenta Jana Kučery (*1977), skladba Lorem ipsum, která vznikla přímo na objednávku ChoirMasterClass.

Letošní kurz proběhne v Černošicích u Prahy 15. – 20. srpna 2014. Další informace a on-line přihlášku naleznete na webu www.choirmasterclass.eu. Uzávěrka přihlášek je 27. června 2014.

Profesor Wolfgang Schäfer

Narozen 7. dubna 1945 ve Staufen im Breisgau v Baden-Würtenberg. Studoval sbormistrovství ve Freiburg im Breisgau a dirigování ve Stuttgartu. Působil jako vysokoškolský pedagog na Hochschule für Musik ve Freiburgu, kde v roce 1971 založil Freiburger Vokalensemble, jehož byl uměleckým vedoucím. V roce 1982 byl jmenován profesorem sbormistrovství na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main, kde se stal nástupcem mezinárodně uznávaného německého sbormistra a propagátora díla J. S. Bacha Helmutha Rillinga. Profesor Schäfer zároveň po Rillingovi v roce 1982 převzal vedení sboru Frankfurter Kantorei, u kterého působil do roku 1997.

Po ukončení svého působení na frankfurtské hudební vysoké škole, kde se mj. věnoval práci se školním smíšeným sborem a komorním sborem, založil Frankfurter Kammerchor, jehož členy se většinou stali jeho žáci. Se svými spolužáky z Freiburger Musikhochschule založil soubor BosArt Trio, který se zaměřuje na parafráze klasické hudby. Jako sbormistr nastudoval a provedl díla mnoha skladatelů, kterými jsou například A. Bruckner, H. Berlioz, G. P. Telemann, F. Mendelssohn-Bartholdi, J. Brahms, A. Dvořák, G. Mahler, I. Stravinskij, A. Honegger ad.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)