young2010prague

Když se sejde v Praze hudební mládí ze všech konců světa

Nejvíce mne vždy přitahovaly a stále více přitahují hudební festivaly, jejichž aktéry jsou děti a středoškolská nebo vysokoškolská mládež. Hudební jazyk zde podle mého názoru nejpřesvědčivěji vyjadřuje svou schopnost „spojovat národy“ a vytváří atmosféru opravdového přátelství, vzájemné důvěry, respektu a porozumění.Jiří Kolář, pondělí 5. dubna 2010
Magazín > Sborový život

foto: Karel Kašák

Nabídku na tomto netradičním pražském jarním hudebním setkání využilo ve dnech 25. – 28. března 2010 více než 1000 mladých zpěváků a instrumentalistů z 27 souborů reprezentujících 13 zemí tří kontinentů. Ve sborové části festivalu se pak v pěti soutěžních kategoriích (dětské sbory do 16 let a dívčí/ženské, chlapecké/mužské a smíšené sbory do 26 let, navíc pak zvláštní kategorie spirituál, gospel) představilo celkem 18 pěveckých sborů z Estonska, Irska, Jersey, Maďarska, Německa, Polska, Ruska, Švédska, Bahamských ostrovů, Singapuru a ČR. Jejich výkony hodnotila mezinárodní porota ve složení prof. Andrea Angelini (I), prof. Hellmuth Drewes (A), Marko Ivanović, PhD., prof. PaedDr. Jiří Kolář a Dr. Milan Kolena, ArtD. (SK).

Povinností v kategorii dětských a dívčích i smíšených sborů mládeže bylo provedení určené skladby, v kategorii chlapeckých sborů pak uvedení jakékoliv skladby českého autora. V kategorii dětských sborů to byla lidová píseň Ta zlukovská náves ve vynikající úpravě Jana Málka, v kategorii dívčích sborů známá skladba Jaroslava Křičky Apríl a v kategorii smíšených sborů Stultitia Jiřího Temla, 2. část z vítězného cyklu skladatelské soutěže UČPS z roku 2006. Sbory jistě povzbudilo, že J. Málek i J. Teml se provedení svých skladeb osobně zúčastnili. V programech chlapeckých sborů se objevilo např. Gloria z Missa brevis Z. Lukáše, Pater mi z Pěti postních motet A. Tučapského nebo Přípověď lásky A. Dvořáka. Interpretace všech povinných skladeb měla podobně jako většina soutěžních vystoupení velmi dobrou úroveň.

V zaplněném Majakovského sále Národního domu na Vinohradech hájila české barvy v náročné konkurenci početné zahraniční přesily pouze novojičínská sborová líheň. A je třeba říci, že úspěšně. Mezi nejlepší sbory kategorie dětských sborů do 16 let se svým výkonem zařadil Kulihrášek, nejstarší oddělení Novojičínského sboru ZUŠ Ondrášek (Josef Zajíček). Sbor zdobí přirozený, kultivovaný, typicky dětský příjemný zvuk a jeho výkon nese zřetelnou pečeť promyšlené, odborně fundované sbormistrovské práce. Jeho interpretace málo známého roztomilého cyklu E. Dřízgy Třesky, plesky patřila k velkým festivalovým zážitkům. Velice působivá byla i programová tečka jeho soutěžního vystoupení – R. Artman: I never touched a rainbow. Snaha o pěveckou virtuozitu způsobila volbou rychlejšího tempa v Purcellově známé skladbě Sound the trumpet drobné problémy v jednotě rychlých legatových pasáží. Větší lehkost a tanečnost by slušela možná ještě přesvědčivějšímu provedení povinné skladby. Svým výkonem patřil Kulihrášek jednoznačně do zlatého pásma, větší počet soutěžních skladeb s doprovodem, nepovolených soutěžním řádem, jej však ve výsledkové listině posunul do pásma stříbrného.

O zařazení do zlatého pásma nepochybovala porota ani u Smíšeného sboru Gymnázia Nový Jičín „Puellae et Pueri“ (opět charismatický Josef Zajíček). Ze stylově pestrého programu (mj. G. Gastoldi: Il bell´humore, A. Dvořák: Napadly písně, B. Martinů: Půjdeme, půjdeme, J. Novák: Laudabunt alii claram, R. Newman, S. Carington: Short people) se nejvíce líbila interpretace povinné skladby Stultitia J. Temla, za jejíž nejlepší festivalové provedení získal sbor Zvláštní cenu poroty. (Tento názor potvrdil i přítomný autor.) I když je samozřejmě možné ve sborové práci stále něco zlepšovat, jako např. intonační dokonalost, výraznější polyfonní rozhovor, rytmickou lehkost, správnou latinskou deklamaci, co nejbohatší logické využití dynamiky, výraz vycházející z textového obsahu apod., všechny soutěžní skladby měly potřebný náboj a přítomné posluchače skutečně zaujaly.

Osmičlenný novojičínský jinošský sbor Sextet + (Karel Dostál), jehož repertoár míří převážně do oblasti populární hudby, má svou budoucnost jistě teprve před sebou. Chlapecké hlasy potřebují barevně i technicky dozrát, určitý čas je nutný i k ansámblovému sezpívání, k vytvoření správné dynamické hierarchie hlasů v složitějších harmonických souzvucích, k získání pevných návyků vzájemného poslechu a respektování výše zmíněné hierarchie. Snaha o maximální výrazový účinek pak někdy negativně ovlivňuje koncentraci na intonační čistotu, jejíž význam je i při intonaci tohoto hudebního žánru nezpochybnitelný. Jejich zařazení do bronzového pásma však nemusí mrzet: individuální pěvecké předpoklady členů ansámblu, dobré odborné vedení, ale především nadšení, s nímž se soubor prezentuje, jsou zárukou jeho budoucích úspěšných výkonů.

Ze zahraničních sborů si zaslouží zmínku především Komorní dětský sbor Hudební školy č. 2 z ruského Novosibirsku (vítěz kategorie dětských sborů, Zvláštní cena poroty za provedení povinné skladby), Sbor dětí a mládeže Magdeburg (Německo), The Musical Originals Singers Training Choir Jersey – sbor dětí věkově odpovídajících našemu 1. stupni ZŠ, interpretujících s neuvěřitelnou chutí a velkou suverenitou (bohužel se značnými intonačními problémy) náročnou soudobou literaturu, nebo roztomilý Bahamský národní dětský sbor, spojující svůj technicky nenáročný pěvecký projev s přirozeným, půvabným tanečním pohybem.

Mezi nejúspěšnější sbory festivalové soutěže patřil rovněž vítěz kategorie smíšených sborů Catholic Junior College Choir, Singapur, jehož dirigent Toh Bang Sheng si odvezl z Prahy navíc Zvláštní cenu poroty za nejlepší dirigentský výkon.

Festival doplňovala jako obvykle řada doprovodných akcí – přijetí představitelů hudebních souborů na Staroměstské radnici, festivalová vystoupení účastníků v Kostele sv. Mikuláše, v Kostele U Salvátora a na Staroměstském náměstí, oblíbený Zahajovací koncert dětského pěveckého sboru Bambini di Praga, průvod účastníků na Staroměstské nám. zakončený společným provedením originální skladby M. Ivanoviće Iubilate a samozřejmě skutečně slavnostní závěrečný večer s vyhlášením výsledků a předáním diplomů a cen, setkáním zástupců souborů se členy poroty a pořadateli a velkou disco party s neopakovatelnou atmosférou nadšení a radosti, jakou dovede vytvořit asi jen mládež.

Zcela mimořádnou pochvalu zaslouží celý organizační tým young2010prague v čele s jeho ředitelem Jiřím Pokorným, Vlastou Stadlerovou a ostatními vždy usměvavými spolupracovníky. Společenské vyznění festivalu, jeho organizační zajištění a realizace byly dokonalé, profesionální a jejich mimořádnost oceňovaly všechny delegace zúčastněných hudebních souborů. Moderně působilo např. vyhlašování výsledků spojené s jejich prezentací na velkoplošné obrazovce a doplňované aktuálními záběry z jednotlivých soutěžních vystoupení.

Závěrem musím bohužel opět konstatovat, že české sbory nevyužily možnosti zúčastnit se alespoň jako posluchači tohoto neobvyklého a krásného hudebního setkání. Mohla to být pro ně jistě velká škola. Snad se to povede v příštím roce. Mezinárodní hudební festival young2011prague, který pořádají agentury IFB Bohemia a MTA, se uskuteční ve dnech 31. 3. – 3. 4. 2011.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)