Oblíbený festival adventní a vánoční hudby

Jubilejní 10. Pražské Vánoce

Festival "Pražské Vánoce" důstojně oslavil 10 let své existence a potvrdil mimořádnou mezinárodní prestiž této sborové soutěže. Laureát po čtyřleté ruské hegemonii tentokrát z Jižní Afriky!Jiří Kolář, sobota 16. ledna 2010
Magazín > Sborový život

Ani se nechce věřit, ale i druhý pražský Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby „Pražské Vánoce“, pořádaný pod záštitou Magistrátu hl. města Prahy koncertní agenturou Club Tours Agentur, oslavil ve dnech 10.– 13. prosince 2009 již své první „kulaté“ jubileum. A počet i bohaté zahraniční zastoupení účastníků opět potvrdily, že existence dvou tematicky obdobných festivalů v intervalu pouhých čtrnácti dnů je možná a že dokáže obohatit pražský hudební život pozoruhodnými sborovými výkony.

Nejvýznamnější a nejatraktivnější částí festivalu byla samozřejmě soutěžní přehlídka, kterou v Majakovského sále Národního domu na Vinohradech hodnotila porota ve složení doc. Mgr. Jan Maria Dobrodinský, zasloužilý umělec Ruska Sergej Nikolajevič Zajcev a prof. PaedDr. Jiří Kolář. Bohatý rámcový program festivalu obsahoval pak Zahajovací koncert v Kostele Českobratrské církve evangelické v Korunní ul. na Vinohradech, Koncert přátelství v Kostele U Salvátora, Galakoncert v Kostele sv. Šimona a Judy, vystoupení přihlášených sborů na scéně Vánočního trhu na Staroměstském nám. a u příležitosti Adventní mše v Kostele sv. Mikuláše na Staroměstském nám., Dirigentské fórum – setkání dirigentů s porotci, přihlášené sbory se mohly zúčastnit i výletu lodí po Vltavě s večeří a hudbou a Závěrečné „Good–bye Party“ v Strahovské klášterní restauraci.

V šestnáctičlenné sestavě souborů rozdělených do čtyř soutěžních kategorií (dětské sbory, sbory mládeže, sbory dospělých a folklorní skupiny) se objevily tentokrát vedle domácích pěveckých sborů kolektivy z Maďarska, Norska, Polska, Španělska, Ruska, Ukrajiny, ale i z Jihoafrické republiky a Singapuru. Jejich velmi dobrou uměleckou úroveň potvrdilo i bodové hodnocení poroty, které polovinu účastníků právem zařadilo do zlatého pásma.

Titul Laureáta 10. Pražských Vánoc 2009 získal zcela jednoznačně smíšený akademický sbor Free State University Choir z Jižní Afriky. Tvoří jej vysokoškolští studenti ze všech koutů země, kteří se scházejí čtyřikrát ročně na desetidenních soustředěních, při nichž studují nový repertoár, vystupují při mších a různých školních společenských událostech, účastní se sborových festivalů, pořádají umělecká turné apod. Sbor zaujal atraktivním programem se zajímavými změnami v postavení zpěváků a hlasových skupin, krásným zvukem se spolehlivou intonací a přesvědčivým, přirozeným rytmickým cítěním, ale zvláště spontánním výrazem a schopností okamžitého navázání kontaktu s publikem.

Vítězem kategorie dětských sborů se stal výborný ukrajinský dívčí Komorní sbor Speciální střední hudební internátní školy M. Lysenka z Kijeva a ve zlatém pásmu se umístil ještě známý singapurský Dunman Secondary School Choir. Tři domácí stříbrné sbory se však v této kategorii rozhodně neztratily. Dětský pěvecký sbor „Rošťák“ ZUŠ Přelouč (Veronika Pokorná) potvrdil svou dobrou úroveň z MF adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena. Pochvalu za snahu o objevování nové zajímavé dramaturgie z této hudební oblasti, ale i za neobvykle početné chlapecké sborové zastoupení si zaslouží Dětský pěvecký sbor „Kopretina“, Orlová (Petra Rašíková). Sbor má ještě určité rezervy v pěvecké technice (vylehčení hlasů, využívání střídavého dechu) a ve sborové disciplíně, kterou bychom mohli nazvat „zpěv s úsměvem“. Dětský pěvecký sbor „Kuřátka“, Praha 5 (Milena Kejhová) byl jistě nejmladším účastníkem festivalu. Téměř šedesátičlenné, věkově dosti různorodé složení sboru neumožňuje dosud vytvoření zcela kompaktního sborového zvuku (ať již jde o využití hlavové rezonance nebo jednotnou vokalizaci). Sbor má však hlasově poučené vedení směřující k tvorbě lehkého tónu, při němž ani při snaze o maximální výraz nedochází nikdy k forzi.

Prvenství v kategorii sborů mládeže získal již zmíněný jihoafrický akademický sbor. ČR v této kategorii své zastoupení neměla.

Vysokou úroveň měla i kategorie sborů dospělých, v níž se mezi „zlaté“ sbory zařadil i náš Polský smíšený sbor „Collegium canticorum“, Český Těšín. Sbor zaujal atraktivním a cappellovým programem, příjemným, zdravým zvukem, velmi dobrou intonací, pružným rytmickým cítěním, promyšleným frázováním i velmi dobrou prací s dynamikou. Velkou zásluhu na úspěšném vyznění soutěžního vystoupení tohoto sboru má mladá talentovaná dirigentka Mgr. Anna Szawińska, odměněná za svůj výkon Zvláštní cenou poroty.

Zmínit je třeba samozřejmě vítěze této kategorie – známý, mezinárodně úspěšný, působivě muzicírující polský Komorní sbor „AF Music“, Zory, nebo vynikající ruský smíšený Městský komorní sbor „Partes“, Obninsk, výborně vedený Tatianou Bulgakovou (druhá Zvláštní cena poroty za pozoruhodný dirigentský výkon). Ve zlatém pásmu této kategorie se umístil ještě norský komorní smíšený sbor „Alla Kamera“, Enebakk, který se zúčastnil „Pražských Vánoc“ již popáté. Nadšeně přijali posluchači i stříbrný španělský smíšený Gospelový sbor „Good News“, Simancas.

Své zastoupení měla ČR i v kategorii folklorních skupin. Prvé místo ve zlatém pásmu získal zaslouženě pražský hudební soubor dětí a mládeže Musica e danza, Praha 6. Tvoří jej tanečnice a zpěvačky ve věku 12 – 20 let a instrumentalisté ve věku 19 – 24 let. Jejich suita českých a moravských koled aranžovaná vedoucí souboru Helenou Séquardtovou dokázala svou milou přirozeností navodit pravou vánoční atmosféru.

Vzhledem k úspěšnému průběhu soutěže mělo slavnostní vyhlášení výsledků ve zcela zaplněném Majakovského sále mimořádně radostnou náladu. Vždyť pouze dva soubory z celkového počtu účastníků soutěžní přehlídky nebyly zařazeny alespoň do stříbrného pásma. Závěrečný sborový pozdrav Laureáta jubilejních 10. Pražských Vánoc byl pak nejen působivou tečkou za tímto přátelským mezinárodním sborovým setkáním, ale zároveň i pozvánkou k účasti na dalším ročníku festivalu, který se uskuteční ve dnech 10.– 12. prosince 2010.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)