Vavříny VI. MF a soutěže pěveckých sborů Bohuslava Martinů v Pardubicích

Ve dnech 25.– 28. června 2009 se u příležitosti 50. výročí úmrtí skladatele B. Martinů, zařazeného do rámce kulturních výročí UNESCO, uskutečnil v Pardubicích již VI. ročník Mezinárodního sborového festivalu a soutěže Bohuslava Martinů (MFS BM). Záštitu nad touto významnou akcí, pořádanou Sdružením Mezinárodního festivalu a soutěže Bohuslava Martinů, Kulturním centrem Pardubice, Konzervatoří Pardubice, Městským úřadem Polička, Tylovým domem Polička, Unií českých pěveckých sborů a Krajskou knihovnou Pardubice, převzali hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek, primátor statutárního města Pardubice Ing. Jaroslav Deml, starosta města Poličky Jaroslav Martinů a senátor PČR Ing. Jiří Stříteský. Svými granty podpořily realizaci festivalu Ministerstvo kultury ČR, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, Nadace Bohuslava Martinů a další partneři, především ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB.Jiří Kolář, čtvrtek 30. července 2009
Magazín > Sborový život

Soutěže o Poháry B. Martinů se zúčastnilo celkem 19 pěveckých sborů z 9 zemí (Estonska, Finska, Izraele, Maďarska, Nizozemska, Slovenska, Srbska a České republiky), z nichž se některé prezentovaly i v několika ze 7 soutěžních kategorií.

Nejpočetnější obsazení měla kategorie A (mužské, ženské a smíšené sbory a cappella s povinnou skladbou) se 14 účastníky a kategorie E (musica sacra), v níž se mezinárodní porotě – prof. PaedDr. Jiří Kolář, doc. Ing. Vlastislav Novák, prof. PhDr. Tomáš Fiala, CSc., Mgr Jaromír Hönig, Mgr. Miloslav Stříteský, prof. Krzysztof Szydzisz (PL) a Mgr. Milan Kolena, ArtD (SK) představilo celkem 11 sborů.

Soutěž, která se konala v Sukově síni Domu hudby, měla velmi vysokou uměleckou úroveň, takže porota mohla 12 z 32 soutěžních výkonů zařadit do zlatého pásma. Určité problémy měly sbory kategorie A s interpretací povinných skladeb B. Martinů – smíšené sbory se skladbou Chceme my se, chceme (z Českých madrigalů) a ženské se skladbou Mořena, Mořena (z Českých říkadel). Potíže působila především správná volba temp, pestré střídání metra a s ním související přirozeně pulzující deklamace českého folklorního textu.

Nejúspěšnějším sborem VI. ročníku MFS BM se stal Královéhradecký sbor Jitro (Jiří Skopal), který zvítězil ve všech „svých“ soutěžních kategoriích (kategorii A, a E, o nichž jsme se zmínili již výše, i kategorii F dětských sborů do 16 let). Ve zlatém pásmu se umístil i přípravný sbor Jitra –Jitříčko (Lucie Fárová).

Spolu s Královéhradeckým sborem Jitro si vybojovaly účast v soutěži o Grand Prix MFS BM a prémii 50 000,– Kč ještě další držitelé Poháru Bohuslava Martinů a Laureáti sborové soutěže Bohuslava Martinů 2009 – smíšený sbor Svetozar Markovic, Novi Sad, Srbsko (Božidar Crnjanski), vítěz kategorie C – komorní sbory a cappella do 26 zpěváků, Cum decore, Liberec (Čeněk Svoboda), vítěz kategorie D – vokální ansámbly do 16 zpěváků a zlaté umístění v kategorii A i E, a University of New Hampshire – Concert Choir, USA (William Kempster), vítěz kategorie G – mládežnické sbory do 26 let.

Velmi dobré výkony však podali všichni zástupci českého sborového umění. Ve zlatém pásmu kat. A a E se umístil VUS Praha (Jakub Zicha), do stříbrného pásma pak zařadila porota výkony ostatních českých sborů – Česká píseň, Plzeň (Vojtěch Jouza), Camerata, Třinec (Alena Kostková), A my taky (Lukáš Trykar) a Salvátor, Chrudim (Tomáš Židek). Rozsah této recenze nedovoluje hodnotit podrobně klady nebo drobné nedostatky jednotlivých soutěžních vystoupení. Všeobecně však lze opakovat jen známé pravdy: úrovni soutěžní prezentace vždy prospěje zpěv zpaměti, volba zažitého repertoáru, který svou technickou náročností nesvazuje přirozený pěvecký projev a jeho potřebný výraz, správná volba temp a u delších skladeb i tempových vztahů mezi jejich jednotlivými částmi, adekvátní, pravdivá, bohatá práce s dynamikou, promyšlené frázování bez zbytečných nádechů a přesně pulzující, srozumitelná, pro daný jazyk přirozená deklamace.

Za vrcholné výkony soutěžního klání v jednotlivých kategoriích považuji provedení náročných skladeb soudobé české sborové literatury – Jan Jirásek: Te Deum laudamus a Jan Vičar: Gorale – v programech Královéhradeckého sboru Jitro, a vynikající stylovou interpretaci staré polyfonie – Claudio Monteverdi: Ma tu piu che mai dura a Jan Dismas Zelenka: Tenebrae factae sunt – v podání mladého libereckého sboru Cum decore. Provedení těchto děl bylo také po zásluze odměněno zvláštními cenami poroty.

Mimořádnou pochvalu si zaslouží i americký smíšený sbor Univerzity v New Hampshire, který ve svém komorním i koncertním obsazení provedl čtyři z pěti částí cyklu A. Dvořáka V přírodě. Jejich interpretace nepostrádala ani přesvědčivé „dvořákovské“ romantické cítění, ani správnou českou výslovnost a získala zvláštní cenu poroty za nejlepší provedení české skladby zahraničním sborem.

Závěrečná soutěž o G. P. MFS BM, do níž postoupily čtyři výše jmenovaní držitelé Poháru Bohuslava Martinů, byla velmi vyrovnaná. Především oba čeští zástupci a srbský smíšený sbor podaly ve svých vystoupeních výkony, které by byly jistě ozdobou kteréhokoliv mezinárodního sborového festivalu: muzikální, pěvecky vynikající, i v složitých balkánských rytmech precizní, slovansky citlivý sbor Svetozar Markovic, v jedinečném kontaktu s publikem působivě muzicírující, zvukově mladistvý sbor Cum decore, nebo ať již z hlediska pěvecké techniky, intonace, rytmické přesnosti a pregnantnosti nebo výrazové přesvědčivosti neskutečně dokonalý Královéhradecký sbor Jitro.

V tajném hlasování získala pak právě královéhradecká děvčata sympatie všech členů poroty a získala nejvyšší festivalové ocenění – G. P. MFS BM 2009. K jednomyslnému rozhodnutí poroty přispěla významně i nejvhodnější volba soutěžního programu, složeného z dvojice skladeb, jejichž interpretace byla odměněna zvláštními cenami a které i při své společné modernosti vytvořily působivý kontrastní celek.

K úplnosti informace o průběhu VI. ročníku MFS BM je třeba dodat, že jeho součástí byl rovněž Slavnostní zahajovací koncert – Pocta Bohuslavu Martinů, na němž v provedení Komorní filharmonie Pardubice, Pěveckého sboru MU Brno a sólistů (dir. Michal Vajda) zazněl cyklus skladeb B. Martinů Kytice, společenské setkání zástupců sborů a čestných hostů, Nokturno zúčastněných sborů na Pernštýnském náměstí, řada doprovodných koncertů, uctění památky B. Martinů u jeho hrobu v Poličce a závěrečný koncert laureátů MFS BM 2009 v poličském Tylově domě.

Festival byl jistě důstojnou oslavou významného jubilea skladatele, jehož jméno zná celý hudební svět, ale zároveň i lákavou pozvánkou k účasti na jeho příštím, již VII. ročníku, který se uskuteční v roce 2011.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)