Gaudium Pragense na Smíchovských beneficích

Smíchovské benefice vstoupily do druhé části svého zahajovacího ročníku. Na koncertě 22. ledna přivítaly pěvecký sbor Gaudium Pragense se sbormistrem Lukášem Hurníkem a fotografku Hanu Major Sládkovou s nesmírně živými a inspirativními fotografiemi z tanečního prostředí.Jiřina Dvořáková, pondělí 16. února 2009
Magazín > Sborový život

Kontrastní, avšak tematicky kompaktní dramaturgie koncertu přinesla zajímavé srovnání duchovní hudby od baroka až po současnost.

Barokní období reprezentovalo velmi působivé provedení skladby B. M. Černohorského – Laudetur Jesus Christus. Vydařené výrazové gradaci tohoto díla přispěla nejen barevná a dynamická vyrovnanost jednotlivých sborových hlasů, ale také obdivuhodná souhra s doprovodnými nástroji, zejména s varhanami – v podání Ivany Michalovičové.

V následující skladbě Hör mein Bitten F. Mendelssohna Bartholdyho se představila sopranistka Jana Koucká. Její citlivý přednes podpořil celkovou výrazovou přesvědčivost sborového projevu. Dynamické plastičnosti ve vyznění této skladby navíc velice pomohla dobře volená varhanní registrace, která i přes barevné limity místních varhan působila měkce a přirozeně.

Laudate pueri Dominum W. A. Mozarta se mohlo pyšnit překvapivými dynamickými rozdíly a obdivuhodnou plasticitou polyfonních ploch.

Vyvrcholením večera byla bezesporu Svatovojtěšská hodinka z pera sbormistra tohoto sboru L. Hurníka. Skladba už má sice nakročeno do třináctého roku své existence, nic však ze své novosti a hudebně-stylizační překvapivosti neztratila. Náhrada varhan, cembala a zvonů elektronickými nástroji by se mohla zdát jako neblahý zvukový ústupek, opak však byl pravdou. Tři zmíněné nástroje – s různými zvukovými rejstříky - nečekaně zajímavě obohatily zvukový plán této skladby a posunuly ji do experimentálnější roviny. Alegorie hledání vnitřního klidu, která je ústředním mottem tohoto díla, tak získala na intenzitě své symboliky a přiblížila se k větší abstrakci. Ztvárňování netrpělivosti v hledání, procházející od dodekafonie přes prostotu lidové melodiky až po přísnou polyfonii, se stalo ještě výmluvnějším. Významovou hloubku poselství této skladby umocnil zanícený a přesvědčivý projev všech účinkujících.

Fakt, že ani ne příliš uspokojivá účast publika neovlivnila umělecký výkon Gaudia Pragense, jednoznačně svědčí o vysoké kvalitě a profesionalitě tohoto hudebního tělesa.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)