AUREA ROSA, Pěvecký sbor U3V TUL

akademický smíšený sbor • Liberec


založen v roce 2016

42 členů

akademický sbor

specializuje se na duchovní hudbu

zřizovatel Sbor zřizuje Univerzita třetího věku LiberecUmělecké vedení

MgA. Jana Konvalinková, Ph.D.

hlavní sbormistr

Další spolupracovníci

Drahomíra Korejčíková

hlasový poradce

Libuše Škoudlilová

hlasový poradce

Kronika sboru
2023

leden

V době válkou pošlapané humanity zněl kostelem Komenského nadčasový odkaz

Nadčasové myšlenky a sborový zpěv zněly libereckým kostelem svatého Antonína při příležitosti výročí 430 let od narození Jana Amose Komenského (1592–1670). Technická univerzita v Liberci se tak připojila k celonárodním oslavám tohoto filosofa, pedagoga a humanisty.

Komponovaný pořad propojily písně třígeneračního sboru pod vedením Jany Konvalinkové z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL (FP) a úryvky z Komenského Labyrintu světa a ráje srdce v přednesu sólisty Národního divadla Luďka Veleho. V úvodu a závěru zazněl společný zpěv písně Ať mír dál zůstává s touto krajinou, což je volná parafráze textu Jana Amose Komenského napsaného roku 1650.

Rektor TUL Miroslav Brzezina přečetl na začátku zdravici koordinátorky Národních oslav J. A. Komenského Markéty Pánkové z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Markéta Pánková poukázala na to, že myšlenky humanity jsou nyní na evropském kontinentu nevídaným způsobem pošlapávány. „Celé životní snažení Komenského, ať již v oboru pedagogiky, filozofie nebo teologie, se neslo úsilím o zachování míru a vytvoření přijatelného způsobu soužití mezi národy. Celá jeho životní práce byla prodchnuta snahou, aby ‚rozsvítil nové světlo‘ školám, církvím, národům státům a aby ukázal všem lidem a národům cestu ke svobodě a míru, která vede jen přes vzdělávání a výchovu k obecnému dobrému.“

Děkan FP Jan Picek přečetl zase slova Janusze Poły, rektora Státní vysoké školy Jana Amose Komenského v Lešně. J. A. Komenský našel v Lešně v letech 1628–56 jako pobělohorský exulant azyl. „Kulturní událost, které se dnes účastníte, se odehrává ve zvláštní době. V době války na Ukrajině a milionů uprchlíků na útěku. Jakou nadčasovou hodnotu dostávají dnes slova Jana Amose Komenského: ‚Cílem lidské společnosti je všeobecný mír a bezpečí a dobro lidu má být nejvyšším zákonem každého státu.“

Ke shromážděným posluchačům promluvil také liberecký arciděkan P. Radek Jurnečka.

Komponovaným pořadem provedl posluchače zpěv sboru složeného z žáků Základní školy ve Světlé pod Ještědem, Bohemia Chóru FP a sboru Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL. Jako čestný host vystoupila Anna Śróda z polské Univerzity Jana Amose Komenského v Lešně. Výběr skladeb jako by následoval poutníka v Labyrintu. Někdy jej provázely lidové písně, jindy vrcholná díla světové hudební literatury.

Komponovaný večer se konal pod záštitou krajské radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květy Vinklátové a primátora statutárního města Liberce Jaroslava Zámečníka.2022

prosinec

Historie pěveckého sboru Aurea Rosa Liberec

Náš pěvecký sbor tvoří nadšení zpěváci z řad studentů Univerzity 3. věku Aurea Rosa Technické univerzity v Liberci a pěvecký sbor Bohemia Choir PF TUL Liberec.

Máme společný záměr naší harmonickou tvorbou probouzet v posluchačích krásné pocity a dobrou náladu. Svým dílem sdělujeme pozoruhodné minulé příběhy nebo přispějeme k slavnostní atmosféře společenské události.

Historie
Smíšený pěvecký sbor, později nazvaný Aurea Rosa, vznikl z iniciativy libereckých občanů, kteří se obrátili na sbormistryni a pedagožku Technické univerzity v Liberci MgA. Janu Konvalinkovou Ph.D., zda by se neujala vedení sboru.
Smíšený pěvecký sbor se začal pravidelně scházet v říjnu 2016 a do ledna 2017 fungoval svépomocí a útočiště pro svoji činnost nacházel v prostorách Československé Církve Husitské. Pravidelně se scházelo dvacet pět lidí, kteří už v průběhu Adventu 2016 vystoupili s krátkým programem.

Od ledna 2017 přešel smíšený pěvecký sbor pod křídla Univerzity třetího věku liberecké univerzity. I tato iniciativa vznikla z popudu seniorských občanů Liberce, kteří požádali Univerzitu třetího věku o zařazení sborového zpěvu do nabídky kurzů. Nabídka se setkala s úspěšnou odezvou a do letního semestru 2017 nastoupilo 45 zájemců. Už na jaře 2017 sbor absolvoval společně s Komorním sborem FP TUL několik koncertů, které svojí kvalitou a úrovní přitáhli pozornost posluchačů.
Prvním velkým koncertem byl koncert v kapli Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou s názvem Zpívání o lásce, cestě vzkříšení, kde posluchači zcela zaplnili prostory kaple. Následovala vystoupení na zámku Humprecht, v bazilice Sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, v kapli Mistra Jana Husa v Rokytnici nad Jizerou a červnový koncert v bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Všude se vystoupení setkala s velkým ohlasem, pozitivním přijetím, byla hojně navštívena a stal se malý zázrak, protože na všech uvedených místech byl projeven zájem o pokračování spolupráce, z které vzešly pravidelné jarní, letní a adventní koncerty.
Smíšený pěvecký sbor se rozhodl pro jméno Aurea Rosa Smíšený pěvecký sbor U3V TUL a pod tímto názvem nyní stále vystupuje.
Smíšený pěvecký sbor Aurea Rosa pravidelně podporuje svým benefičním koncertem opravy kostela sv. Jana Křtitele ve Zdislavě, spolupracuje se Severočeským muzeem, Oblastní galerií, Vědeckou knihovnou v Liberci. Podílí se na životě univerzity, vystupuje na slavnostních promocích, významných konferencích a vernisážích. Pro širokou veřejnost také zařazuje pořad „Zpíváme společně v Lázních“, kde všichni přítomní společné zpívají lidové, folkové, country a popové písní.
Za velmi unikátní považujeme koncertní aktivity sborů tří generací, kde se scházejí žáci libereckých základních škol, studenti Technické univerzity a sbor Aurea Rosa. V této tří generační podobně byly poprvé v Čechách uvedeny „tradiční anglické Vánoce“ – Festival of nine carols and nine lessons, které se pod názvem English Christmas Concert dočkaly již čtyř uvedení a vždy zcela zaplnily kostel svatého Antonína Velikého v Liberci.

Stejného ohlasu se dočkaly další tří generační projekty. Temné časy krásných míst v podobě komponovaného pořadu spojovaly silné příběhy doby totality rodin studentů sboru s hudebním prvkem. Hluboká dojetí a zamyšlení provázela celý projekt ať už byl prezentován u nás či v zahraničí. Stejně strhující byl i projekt Vlaky naděje k poctě sira Nicholase Wintona. Všude, kde projekt zazněl, se tajil dech těm, kteří slyšeli, ale i vystupujícím. Vyvrcholením byla vzácná účast samotných „Wintonových dětí“. Další tři generační projekt Labyrint světa a ráj srdce k poctě Jana Amose Komenského nadchl řadu diváků.

Na poli mezinárodním sbor získal ocenění na World Peace Choral Feativalu ve Vídni roku 2018. Festival byl určen pro mladou generaci i pro nadšence z řad dospělých, účastnili se jej děti, mládež a dospělí z celého světa a provázel jej heslo „Zpíváme za lepší budoucnost“. Koncerty se konaly v chrámech a kostelích ve Vídni, sbor mimo jiné vystoupil ve St. Stephen’s Cathedral, v sídle Spojených národů (UN) a ve Zlatém sále Vídeňské filharmonie. Součástí festivalu byla i „Hudba bez hranic“, kdy jednotlivé sbory v odpoledních hodinách vystupovaly v různých sociálních ústavech Vídně.

Smíšený pěvecký sbor Aurea Rosa U3V TUL je aktivní, mladý duchem i svojí činorodostí. Ve svém repertoáru má úpravy lidových písní, skladby Adama Michny z Otradovic, Dvořáka, Janáčka, Smetany, ale i světových mistrů Händela, Purcella a dalších, nevyhýbá se rozsáhlým sborovým dílům soudobých světových skladatelů, které spojuje melodičnost, cit pro hlas a harmonizující prvek. V repertoáru má četné úpravy folkových písní, spirituálům a gospelům. Pospolitost, nadšení a radost ze společného zpěvu a chuť na sobě pracovat, to je život a vnitřní motor smíšeného sboru Aurea Rosa.

zpevemspolecne.cz/2022

Kulturní aktivity v Libereckém kraji 2022, „„K poctě Jana Amose Komenského putování Labyrint světa a rájem srdce““. 8 komponovaných pořadů uváděných na různých místech Libereckého kraje
3x Liberec, Hrubá Skála, Jablonné v Podještědí, Hejnice, Světlá pod Ještědem, Paseky nad Jizerou, CZ2016

Sbor byl založen roku 2016.2016

MgA. Jana Konvalinková, Ph.D. zahájila činnost jako hlavní sbormistr2016

MgA. Jana Konvalinková, Ph.D. zahájila činnost jako hlasový poradce2016

Libuše Škoudlilová zahájila činnost jako hlasový poradce2016

Drahomíra Korejčíková zahájila činnost jako hlasový poradce2016

MgA. Jana Konvalinková, Ph.D. ukončila činnost jako hlasový poradce


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

Sbor Aurea Rosa je trojhlasý - soprán, alt, bas Přijímáme všechny zájemce ve věku 50 +

co požadujeme?

Chuť zpívat, učit se

co nabízíme?

Vynikající vedení sboru, výborný, přátelský kolektiv, pomáhající nováčkům, výborný prostor na zkoušky, vystupování na koncertech

jak se stát členem?

Podat přihlášku na Univerzitu třetího věku Liberec: https://cdv.tul.cz/univerzita-tretiho-veku/ obor: Aurea Rosa, pěvecký sbor U3V TUL LS


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)