Collegium musicale bonum

smíšený sbor • Slavkov u Brna


založen v roce 2013

PhDr. Ing. Mgr. Karol Frydrych
Zámecká 1384
68401 Slavkov u BrnaUmělecké vedení

Kronika sboru


2023

srpen

Nová skladba k 10. výročí Collegium musicale bonum

Krátkou paraliturgickou skladbu DONA NOBIS PACEM /Dej nám mír.../ jsem napsal pro slavkovské přátele z podnětu jejich dirigenta dr. Karola Frydrycha v červenci 2023. Inspiroval jsem se svou dřívější skladbou Austerlitz pro 4 violoncella /vyšlo na CD v interpretaci Jana Škrdlíka/. To byla jakási tryzna za oběti známé bitvy, Marseillaisa v moll základní intonační materiál. Na tuto situaci navazuji v této opět ryze slavkovské skladbě a s velkou radostí ji připisuji jejímu iniciátorovi dr. Frydrychovi a jeho slavkovským hudebníkům.
prof. Miloš Štědroň

ŠTĚDROŇ, Miloš. Nová skladba k 10. výročí Collegium musicale bonum. Slavkovský zpravodaj, Slavkov u Brna, 2023, roč. 25, č. 8, s. 5.2023

červenec

10. výročí Collegia musicale bonum

Ano již 10 let uplyne v červenci od založení Collegia musicale bonum, vokálně-instrumentálního uskupení, které tvoří smíšený pěvecký sbor a instrumentalisté ze Slavkova a okolí. Alespoň maličko si je přibližme:
Soubor má našlápnutou již pátou desítku koncertů, které jsou vždy zárukou kvalitní hudby. Kromě vlastních koncertů, či koncertů při významných akcích, doprovází soubor hudebně mešní liturgie nejen ve slavkovském chrámu, ale i v jiných kostelích, kaplích či v brněnské katedrále.
CMB má na svém repertoárovém kontě více jak 100 duchovních, profánních a instrumentálních skladeb z dílen mistrů baroka, klasicismu či hudby epochy romantismu jako např. J. S. Bacha, A. Vivaldiho, B. M. Černohorského, C. Francka, bratří Haydnů, F. Mendelssohna-Bartholdyho a samozřejmě mistra vídeňského klasicismu W. A. Mozarta, který je autorem nejuváděnějším. Ze současných českých autorů jmenujme P. Ebena a též uměleckého vedoucího souboru Karola Frydrycha, který se svojí manželkou Olgou tvoří pilíře stability a současně zárukou, že práce souboru bude na profesionální úrovni. Ale oba manželé spolu s ostatními členy souboru vytváří i to, co ve větších uskupeních není jen tak samozřejmé, a to je duch rovnoprávné kolegiality a přátelství. To pak umožňuje, že se lidé v souboru cítí dobře, a jak Karol Frydrych stručně charakterizoval: „Ve sboru panuje krásná, přátelská atmosféra. Kvalitní hudba okysličuje mysl interpretů a spolehlivě odbourává stres.“ Dokonce ani dvouleté covidové vacuum, které vyřadilo soubor z činnosti, nezpůsobilo jeho rozpad, ale naopak stmelení a radost, že mohou opět začít zpívat a být spolu.
Ludmila Nosková

NOSKOVÁ, Ludmila. 10. výročí Collegia musicale bonum. Slavkovský zpravodaj, Slavkov u Brna, 2023, roč. 25, č. 6, s. 24.2023

červenec

Je „vážná hudba“ vážná?

Tak tohle mě napadlo při koncertu Collegia musicale bonum (CMB), který se konal v zámecké kapli v rámci programu již 15. ročníku Noci kostelů.
Nevím kdo obecný pojem „vážná či klasická“ hudba zavedl (muzikologové užívají termín "artificiální hudba“), ale jsem přesvědčena, že rozdělení na vážnou (klasickou) a moderní hudbu je silně zavádějící. Kam bychom zařadili W. A. Mozarta? No do klasiky, jak jinak, a přesto jeho hudba ve své době šokovala posluchače. Svou avantgardností a moderním pojetím si získávala příznivce (i odpůrce) podobně, jako o 200 let později čtyři hoši z Liverpoolu uchvátili svou moderní hudbou svět. Mozart psal a hrál moderní hudbu ve své době a Beatles psali a hráli moderní hudbu zase ve své době. A moji pra-prapotomci se za nějakých 150 let budou na obojí dívat jako na představitele klasické hudby druhé poloviny 18. a 20. století. Tyto a podobné myšlenky se mi rojily v hlavě, aby vyústily v závěrečné resumé, že hudba je vždy dobrá, když je kvalitní. Ale hudba je také o lidech, kteří ji dělají s láskou a svůj talent, schopnosti a pocity přetransformují do tónů, které v nás posluchačích, vyvolávají emoce a dobré rozpoložení.
Na tomto již v pořadí 43. koncertu CMB jsem si uvědomila ještě jednu pozitivní skutečnost, že tzv. vážná hudba není v hledáčku jen starší generace, a to nejen v obecenstvu do posledního místa zaplněné zámecké kaple a přilehlé chodby, ale i ve složení samotného souboru, kde vyvážené věkové spektrum ukazuje, jak různé generace mohou a jsou schopny společně vytvářet krásné hodnoty.
Ludmila Nosková

NOSKOVÁ, Ludmila. Je „vážná hudba“ vážná? Slavkovský zpravodaj, Slavkov u Brna, 2023, roč. 25, č. 6, s. 25.2023

leden

Obnovení činnosti souboru Collegium musicale bonum

Celosvětová pandemie covidu-19 v roce 2020 umlčela zpěv při bohoslužbách, ve školách a de facto zmrazila aktivity pěveckých sborů. Naše vlast tak s trochou nadsázky připomínala poněkud smutné Půlnoční království z pohádky Pyšná princezna, kde bylo zakázáno zpívat. Vládní nařízení povolilo sborový zpěv od pondělí 1. května 2021.

Slavkovský vokálně-instrumentální soubor Collegium musicale bonum začal opět nacvičovat 27. října 2022 (tedy v čase relativního pandemického bezpečí – počet osob nakažených koronavirem v tomto měsíci na území naší vlasti nepřesáhl 2150/den). Pěvecké zkoušky se konaly v teplotně temperovaném sále slavkovské fary každý čtvrtek od 18.30 do 20.00 hod. Nejbližším vytyčeným cílem bylo zajistit hudební složku liturgií Božího hodu vánočního a svátku Křtu Páně.

Liturgii 1. svátku vánočního otevřel portugalský hymnus Adeste fideles. V jejím průběhu dále zazněly dvě pastorely (Pastorella in F a Pastorella in G) Františka Xavera Thuriho – slavkovskému publiku tak byla poprvé představena tvorba „posledního barokního skladatele“; jakožto Graduale pastorale in G Franze Xavera Martina Lablera s náročným sólovým partem, jež s velkým nadhledem předestřela profesionální pěvkyně Kateřina Jiráková (abs. Hudební fakulty JAMU). Po závěrečném požehnání zazněla hymna českých Vánoc Narodil se Kristus Pán, při které se celé společenství propojilo v jeden zpívající celek – bohoslužbu tak orámovaly bohatě instrumentované koledy, což slavnosti dodalo lesku. Pomyslnou tečkou bylo působivé Offertoire sur des Noëls, op. 39, No. 6 Alexandre Guilmanta pro sólové varhany.

Hudební produkce zanechala v posluchačích silný dojem – na přímluvu pana děkana Milana Vavra i dalších farníků byl tentýž repertoár (doplněný ještě o skladbu Es ist ein 'Ros' entsprungen Michaela Praetoria) reprízován při nedělní liturgii Křtu Páně, ačkoli na tento svátek byla původně naplánována dramaturgie zcela jiná. Sbor kromě figurální hudby samozřejmě interpretoval též obligátní liturgické zpěvy: ordinária Karla Břízy, Petra Ebena (části Kyrie, Gloria, Credo střídavě s lidem) či žalmy Josefa Olejníka a Zdeňka Pololáníka. Nelze nezmínit, že díky přičinění našeho prvního houslisty Ladislava Jedličky se soubor rozrostl o dvě mladé, šikovné a perspektivní hudebnice: Kateřinu Dostálovou z Heršpic (housle) a Růženu Tesáčkovou ze Slavkova u Brna (kontrabas).

Do hudebního dění souboru se zapojili: a) pěvci Jarmila Andrlová, Kristýna Andrlová, Jaroslava Galatová, Lenka Janošková, Veronika Kábrtová, Tereza Knotková, Kateřina Jiráková, Dagmar Mašová, Klára Matyášová, Lenka Nosková, Marie Schwetzová, Veronika Slámová, Eva Šlahorová, Martina Tesáčková, Kristýna Vladíková, Pavlína Zichová, Jiří Andrla, Jiří Holomek, Jan Matyáš, Václav Nosek, Tomáš Randýsek, Richard Zukal; b) instrumentalisté Klára Klinkovská (flétna), Matyáš Červinka (trubka), Stanislav Otépka (trubka), Jan Patera (trubka), Kateřina Dostálová (housle), Ladislav Jedlička (housle), Jitka Kneslová (viola), Růžena Tesáčková (kontrabas), Olga Frydrychová (varhany); hudební produkce řídil podepsaný.

Závěrem. Děkuji všem, kteří se zapojili do tohoto projektu a svým hudebním umem oblažili srdce mnoha spoluobčanů. Děkuji všem podporovatelům i posluchačům za vřelé přijetí. Čtenářům přeji šťastný nový rok 2023, aby proběhl v co největším klidu, míru, zdraví a radosti!
Karol Frydrych

FRYDRYCH, Karol. Obnovení činnosti souboru Collegium musicale bonum. Slavkovský zpravodaj. Slavkov u Brna, 2023, XXV, č. 1, s. 20.2021

leden

Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2020

Kouzelný proutek přičaroval v uplynulých dvanácti měsících chvilky nádherné i kruté. Pojďme se ale nejprve podívat na to, co se podařilo zrealizovat.
Do nového kalendářního roku slavkovský soubor vstoupil vánočním koncertem v Dlouhém sálu Státního zámku Bučovice, který se tradičně těšil velmi slušné návštěvnosti a vřelému přijetí publika. Páteří programu se stala Missa brevis in F (Hob XXII:I – 1749) Josepha Haydna a kantáta Singet dem Herrn ein neues Lied (BuxWV 98) Dietricha Buxtehudeho. Sólových partů v Haydnově díle se zhostily brněnské pěvkyně Bohuslava Jelínková, studentka JAMU a Zuzana Jeřábková, rozená Zámečníková, mající angažmá v Teatro Lirico Sperimentale v italském Spoletu, vybavená výsostnou pěveckou technikou bel canto! Německou kantátu předestřela Kateřina Jiráková ze Slavkova u Brna, učitelka ZUŠ Františka France, jež s touto skladbou absolvovala Hudební fakultu JAMU. Celý program je možno dohledat v opublikované recenzi (SLÉHA, Miroslav. Vánoční koncert Collegium musicale bonum v Bučovicích. Cantus: čtvrtletník pro sborové umění, Praha: Unie českých pěveckých sborů, 2020, roč. XXXI, č. 1, s. 53–54. ISSN 1210–7956).
Další vystoupení ansámbl uskutečnil na Valné hromadě brněnské jednoty Musica sacra. Původní intencí koncertu měla být oslava dvou jubilantů: muzikologa Stanislava Tesaře a hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka. Proto se nacvičovala tvorba renesančních mistrů a Pololáníkovo Ave Maria. Z kraje února však předseda Musica sacra rozhodl, že je třeba upřednostnit půlkulatiny Karla Cikrleho (* 1935), zakladatele spolku – tím došlo ke změně dramaturgie. Valná hromada jednoty se konala v sále někdejší Varhanické školy Leoše Janáčka na ulici Smetanova 14. V těchto „hudebně posvátných“ prostorách soubor Collegium musicale bonum koncertoval již třikrát. Publikum bylo přívětivé, přející, leč tvořené výhradně erudovanými hudebníky. Zatímco varhanice Olga Frydrychová zde účinkovala před třemi svými učiteli: Zdeňkem Hatinou (1. cyklus ZUŠ varhanická), Stanislavou Syrkovou, (2. cyklus ZUŠ varhanická) a Petrem Kolařem (Konzervatoř Brno), Ladislav Jedlička ve skladbě Tantum ergo in G (MH 773) Johanna Michaela Haydna odehrál svůj nejnáročnější houslový part. Srdečný aplaus kolegů hřál na srdci a potěšil zvláště naši novou sboristku Zuzanu Dubovskou. Uvedený program inspiroval Petra Kolaře, dómského regenschoriho, Stanislavu Syrkovou, ředitelku ZUŠ varhanická aj. (LAVIČKOVÁ, Martina. Valná hromada Musica sacra 29. 2. 2020. Zpravodaj Musica sacra, Brno: Jednota Musica sacra, 2020, roč. 28, č. 2, s. 2–5. ISSN 2336–5374).
Kromě kompozic zařazených na koncerty soubor pilně nacvičoval další nový repertoár: Oči všech se upírají Petra Ebena, Surrexit Christus (MH 485) Johanna Michaela Haydna a Krönungsmesse in C (KV 317) Wolfganga Amadea Mozarta – ta měla být stěžejním opusem roku 2020. Muzikologicky spartována, vysázena v počítačovém notačním programu Sibelius byla též skladba Laetatus sum (MH 480) J. M. Haydna, k zařazení však vzhledem k vývoji situace nedošlo. Zkoušky se konaly pravidelně ve čtvrtek od 18:00 do 20:00 v sále fary. Tato setkávání mají kromě roviny hudební též výraznou dimenzi sociální – členy pojí nejen hudebně-estetické hledisko, ale i krásné mezilidské vztahy, které jsou utužovány společnými podniky. Poslední družící akcí se stala oslava narozenin Jany Dolečkové na pěvecké zkoušce 5. března.
Za týden na to vláda vyhlásila – vzhledem k celosvětové pandemii viru SARS-CoV-2 a nepříznivému vývinu v naší vlasti – nouzový stav. Koncertní i zkoušková činnost proto byla do odvolání pozastavena. Zkraje května sice vládní činitelé povolili kulturní, spolkové, náboženské aj. počiny s maximální účastí 100 osob, ale za předpokladu dvoumetrových odstupů, obligátních roušek/respirátorů a prostředků na desinfekci rukou. Unie českých pěveckých sborů přesto hudební aktivity nedoporučovala. Ze zdravotního hlediska totiž představuje problém sama podstata zpěvu, jíž je práce s dechem a precizní artikulace. Zatímco v roce 2019 členové CMB litovali odřeknutí prestižního sborového festivalu ve Slovinsku, na jaře 2020 museli oželet všechna vystoupení. Nejvíce mrzela neúčast na 40. Mezinárodním varhanním festivalu v Brně, kde slavkovský soubor měl koncertovat ve spolupráci s varhaníkem Peterem Peinstinglem ze Salzburgu; dále pak zrušení hudebních produkcí ve starobrněnské bazilice, v Českobratrském evangelickém chrámu Jana Amose Komenského v Brně či benefičního koncertu pro varhany v Bučovicích. Bez zajímavosti není, že ještě v průběhu velkých prázdnin někteří hudební manažeři hýřili optimismem a posílali nabídky, přičemž k nejzávažnějším patřilo pozvání na Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka v České Třebové.
Ansámbl začal opět zkoušet 3. září. Vytýčeným cílem byla realizace koncertu v Křenovicích, tradičně organizovaného pí Marií Zvěřinovou u příležitosti výročí odhalení pamětní desky Bojovníkům proti totalitě, jejím odpůrcům a obětem. Pandemická situace se však začala prudce zhoršovat a opatrnost velela účast celého tělesa raději stornovat, byť čtyři dny před vystoupením. Narychlo sestaveného komorního hudebního programu se pohotově zhostili: sopranistka Kristýna Vladíková, sboristé Lenka Janošková, Dagmar Mašová, Jiří Holomek a varhaník Karol Frydrych. V neděli 27. září při slavnostní mši svaté v kostele sv. Vavřince kromě obligátních liturgických zpěvů zaznělo Ave Maria Franze Schuberta a Panis angelicus Césara Francka; na koncertu: Largo (Xerxes, HWV 40) Georga Friedricha Händela, Ave Maria Wolfganga Amadea Mozarta, Bože! Bože! Píseň novou a Pozdvihuji očí svých k horám (Biblické písně, op. 99) Antonína Dvořáka, Magnificat fugue tertii toni Nr. 9 (Composition zumeist Fugen über das Magnificat, P. 302) Johanna Pachelbela, Zdrávas Maria Panno (Božanův kancionál, 1719), Vergin, tutto amor Francesca Duranta, Magnificat fugue primi toni Nr. 1 (Composition zumeist Fugen über das Magnificat, P. 257) Johanna Pachelbela, Agnus Dei (Krönungsmesse, KV 317) Wolfganga Amadea Mozarta.
Ačkoli koncert v Křenovicích nepatří v historii CMB k těm významným (obsazením, náročností skladeb), stal se prozatím posledním. V pondělí 5. října vláda opět vyhlásila nouzový stav. Hlavní epidemiolog Roman Prymula ve svém projevu oprávněně uvedl, že „Zpěv je jednou z nejrizikovějších aktivit“. Nařízení zapovědělo konání pěveckých akcí. A nejen jich. Zákaz zpěvu se vztahoval také pro bohoslužby či hodiny hudební výchovy. Činnost uskupení tedy nebylo možné ani rozumné do konce roku 2020 obnovit. Přestože koronavir SARS-CoV-2 od března paralyzoval kulturní dění, začátek roku přinesl i řadu krásných zážitků, například dojetí několika posluchačů koncertu v Bučovicích k slzám, vyžádanou autogramiádu či uznání kolegů-hudebníků na Valné hromadě Musica sacra.
Závěrem bych chtěl poděkovat designérce Lucii Provazníkové, rozené Lstibůrkové, za vytvoření perokreseb kostela sv. Jana Křtitele ve Slavkově u Brna, kostela Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna, kostela Panny Marie Bolestné na Lutrštéku, kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích, Státního zámku Bučovice a kostela sv. Mikuláše v Brankovicích. Perokresby vznikly gratis a budou zdobit programy koncertů.
Vážení spoluobčané. Dovolte, abych vám jménem vokálně-instrumentálního ansámblu Collegium musicale bonum popřál pevné zdraví, klidnou mysl a optimismus, kterého není nikdy dost. Díky existenci vakcíny lze vidět světlo na konci tunelu. Těším se na vaši přízeň a společně strávený kulturní čas. Viru zmar!

Karol Frydrych

FRYDRYCH, Karol. Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2020. Slavkovský zpravodaj, Slavkov u Brna, 2021, roč. 23, č. 1, s. 22.2020

leden

Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2019

Kouzelný proutek přičaroval slavkovskému uskupení v uplynulých dvanácti měsících mnoho krásných chvil při studiu a interpretaci skvostů artificiální skladatelské tvorby. O výsledcích našeho snažení pojednávají následující řádky.

Vystoupení
Nejexponovanějšími hudebními produkcemi byly tradičně koncerty: tříkrálový v Dlouhém sále Státního zámku Bučovice, k poctě diecézního organologa Ondřeje Múčky na Valné hromadě Musica sacra v Brně, v rámci Noci kostelů ve slavkovském kostele sv. Jana Křtitele, u příležitosti Slavkovské iniciativy smíření v Šaraticích, v Křenovicích pro Konfederaci politických vězňů a vánoční v Muzeu obce Žarošice. Koncerty moderovaly učitelky: Marta Kuchtová z Křižanovic a Věra Holomková z Heršpic u Brna. Soubor se rovněž tradičně zúčastnil festivalu Sborování jednoty Musica sacra konaného v Šaraticích. Při slavení liturgie účinkoval sedmkrát ve slavkovském chrámu Vzkříšení Páně (na Bílou sobotu, Boží hod velikonoční, Slavnost Seslání Ducha svatého, k patronu myslivců sv. Hubertovi, na Slavnost Krista Krále, Štědrý den a Boží hod vánoční), dále pak na nedělní májové mši v brněnské katedrále, v červnu při pontifikální liturgii biřmování v Brankovicích, v říjnu při ekumenické bohoslužbě SIS v Šaraticích, pontifikální liturgii historicky první poutě mužů k blahoslavenému Karlu Rakouskému v Rajhradě a v brněnském jezuitském kostele. Úhrnem devatenáct vystoupení.

Repertoár
Z nově nastudovaných a provedených závažnějších opusů si zaslouží pozornost Tantum ergo in G (MH 773) a Veni Sancte Spiritus (MH 39) Johanna Michaela Haydna, Veni Sancte Spiritus (KV 47) Wolfganga Amadea Mozarta, Verleich uns Frieden gnädiglich Felixe Mendelssohna a Missa brevis in F (Hob XXII:1 – 1749) Josepha Haydna, jež byla předestřena v Rajhradě, v Brně u jezuitů a Žarošicích.
Soubor v průběhu roku interpretoval rovněž celou řadu děl nacvičených v letech minulých – k těm nejvýznamnějším patří: Litaniæ lauretanæ Bohuslava Matěje Černohorského, Lætentur coeli Česlava Vaňury a Missa in C (KV 220) Wolfganga Amadea Mozarta, jež loni zazněla v celé šíři čtyřikrát, výběr některých částí pak na dalších třech vystoupeních. Ze sólového repertoáru uveďme alespoň Singet dem Herrn ein neues Lied (Kantate, BuxWV 98) Dietricha Buxtehudeho, s níž před lety absolvovala na JAMU naše sopranistka Kateřina Jiráková.
Instrumentální hudba byla zastoupena varhanní tvorbou: Allegro in D Claude Bénigne Balbastra, Fanfare Théodore Duboise, Choral a-moll Césara Francka, Trumpet tune Henry Purcella, Toccata (Symphony for organ № 5, op. 42) Charles-Marie Widora v podání Olgy Frydrychové, jež ve spolupráci s Karlem Beránkem, studentem hudební univerzity v Grazu, provedla opus Sonata for Trumpet in D major Henry Purcella. Kristýna Kalfasová (flétna) z Brankovic zahrála Andante cantabile in D Viléma Blodka a Sonate für Flöte und Klavier in C Gaetana Donizettiho; Klára Klinkovská (flétna) uvedla Moderato e cantabile (Sonatina semplice) Petra Ebena a Andante C-dur (KV 315) Wolfganga Amadea Mozarta; Jakub Šujan (klarinet), student olomoucké konzervatoře, se reprezentoval skladbami Aria Eugène Josepha Bozzi, Romance Pierre-Max Duboise a Tempo quisto for Clarinet & Piano Hanuše Trnečka – výše zmíněný repertoár na klavír doprovodila Olga Frydrychová. Klára Klinkovská (flétna) s Alexandrou Bláhovou (hoboj), studentkou brněnské konzervatoře, přednesly Andante (Trio Sonata in c–moll, QV 2:5) a Affettuoso (Trio Sonata in C–dur, QV 2:Anh.3) Johanna Joachima Quantze. Trubači Jan Patera, Petr a Stanislav Otépkovi pak uvedli tři Intrady z Hranické Hubertské mše in B Vladimíra Vyhlídala a Petra Vacka.

Interpreti
Hlavní sólistkou uskupení je Kristýna Vladíková (soprán); v době její třetí mateřské dovolené pak Kateřina Jiráková (soprán). Mezi významné spolupracovníky, profesionální pěvce, patří: Daniela Blahová (soprán) – ředitelka ZUŠ Konice, Bohuslava Jelínková (soprán), Zuzana Jeřábková (soprán) – sólistka Teatro Lirico Sperimentale v italském Spoletu, Antonín Libicher (tenor), Ondřej Múčka (tenor), Pavel Valenta (tenor), Martin Šujan (bas).
V instrumentálních partech se uplatnili: Kristýna Kalfasová (flétna), Klára Klinkovská (flétna), Alexandra Bláhová (hoboj, flétna), Jakub Šujan (klarinet), Petr Arnošt (trubka), Karel Beránek (trubka), Vlastimil Bialas (trubka), Josef Cecava (trubka), Alena Fojtů (trubka), Petr Otépka (trubka), Stanislav Otépka (trubka), Jan Patera (trubka), Ladislav Jedlička (housle), Jitka Kneslová (housle), Nataša Hrušková (housle), Ladislav Maňásek (kontrabas), Patrik Buchta (varhany), Olga Frydrychová (varhany, klavír, continuo), David Postránecký (varhany), David Paša (tympány), Adéla Spurná (tympány).

Deset zajímavostí
1) Muzikoložka a koncertní pěvkyně Kateřina Alexandra Šťastná napsala heslo o slavkovském tělese do Českého hudebního slovníku osob a institucí, jenž je spravován Ústavem hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – viz http://www.ceskyhudebnislovnik.cz
2) Záznam z pontifikální liturgie Božího hodu velikonočního ve Slavkově u Brna vysílala TV Noe; celebroval pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul.
3) Dne 25. května byl dirigent CMB přijat za člena Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského a to při slavnostní investituře v královéhradecké katedrále, jíž se mj. zúčastnil i patriarcha Jeho Blaženost Joseph Absi z Damašku. Proto se někteří sboristé Collegia zapojili rovněž do zajištění hudební složky čtyř liturgií v Hruškách a v Brně-Líšni pro členy rytířského řádu.
4) K nejvydařenějším produkcím patřily koncerty v Bučovicích, Šaraticích a vystoupení v brněnském dómu, jehož se náš ansámbl zúčastnil na pozvání 1. hudebníka brněnské diecéze Petra Kolaře v neděli 26. května. Ve všech případech zazněla Mozartova Missa in C (KV 220). Zatímco v jihomoravské metropoli aplaudovala celá katedrála, na koncert Slavkovské iniciativy smíření v Šaraticích přišly jen tři desítky posluchačů – útěchou byl potlesk ve stoje.
5) Kopie rukopisů opusu Tantum ergo in G (MH 773) Michaela Haydna se podařilo získat přímo ze Salzburgu a vysázet v nové edici souboru.
6) Pro Collegium musicale bonum vznikly v průběhu roku 2019 čtyři nové kompozice: Jan Bernátek napsal Magnificat, Eduard Douša Adoramus a Agnus, Zdeněk Pololáník Stabat Mater speciosa.
7) Ve středu 6. listopadu přednesl Karol Frydrych na Mezinárodní hudební konferenci JAMUSICA pořádané Hudební fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně referát Barokní a klasicistní repertoár vokálně-instrumentálního ansámblu Collegium musicale bonum. V následné diskuzi bylo mj. vysoce hodnoceno: muzikologická spartace a následná počítačová sazba zapomenutých kompozic, jakožto nezištné zveřejnění výsledků této časově náročné práce na webových stránkách souboru, dále vynalézavá dramaturgie koncertů a spolupráce s profesionálními umělci.
8) Specifikem CMB je respektování autorských vydavatelských práv – skladby jsou interpretovány buď z vlastní PC edice nebo z originálních výtisků koupených ve stuttgartském hudebním vydavatelství Carus-Verlag.
9) Na podzim byla spuštěna německá verze webových stránek https://www.sborcmb.cz
10) Stalo se téměř pravidlem, že kde soubor účinkoval, dostal vzápětí nabídku k účinkování v příštím roce. Takže již nyní máme „plný“ kalendář.

Závěr
DĚKUJI členům ansámblu i externím hudebníkům za nasazení, obětavost, výbornou atmosféru a plodnou spolupráci; dále pak také všem Vám, kteří nám fandíte a podporujete nás. Těším se na Vás i v roce 2020, do něhož přeji hojnost zdraví, štěstí, spokojenosti a krásných nejen hudebních setkání.

Karol Frydrych

FRYDRYCH, Karol. Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2019. Slavkovský zpravodaj, Slavkov u Brna, 2020, roč. 22, č. 2, s. 32.2019

leden

Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2018

V 2. polovině ledna se členové slavkovského vokálně-instrumentálního souboru sešli, aby společně bilancovali uplynulý rok. Předsevzetí, které si dali před dvanácti měsíci, bylo shodou okolností opět překonáno.

Vystoupení
Rok 2018 byl pro slavkovské těleso doslova nabitý událostmi. Z jednadvaceti hudebních produkcí vzalo nejvíce času a energie devět koncertů: vánoční v Dražovicích, tříkrálový v Domě Svaté Rodiny ve Slavkově u Brna, k poctě profesora konzervatoře a dómského regenschoriho Petra Kolaře na Valné hromadě Musica sacra v Brně, v rámci Noci kostelů v Heršpicích, májový v Křenovicích, na památku 5. výročí odhalení pamětní desky v Křenovicích (věnované bojovníkům proti totalitě v letech 1939–1945 a 1948–1989, jejím odpůrcům i obětem), u příležitosti pěti let existence Collegium musicale bonum v Historickém sále Zámku Slavkov-Austerlitz, benefiční ve Slavkově u Opavy (výtěžek byl věnován na opravu střechy kostela sv. Anny) a vánoční v Muzeu obce Žarošice. Koncerty ve Slavkově u Brna a ve Slavkově u Opavy se konaly pod záštitou starostů a vedení obecních úřadů obou Slavkovů; ansámbl tedy vystoupil v rámci kulturně-společenské výměnné akce.
Soubor zpíval osmkrát při slavení liturgie ve slavkovském kostele Vzkříšení Páně: nejprve v neděli 21. ledna u příležitosti 20 let výročí děkana Milana Vavra ve Slavkově u Brna, dále na Velký pátek, Boží hod velikonoční, slavnost Seslání Ducha svatého, 9. června při pontifikální liturgii věčných řeholních slibů sestry M. Pavlíny celebrované biskupem Pavlem Konzbulem, při adventní liturgii za Břetislava Rozsypala – někdejšího dirigenta Slavkovského orchestrálního sdružení, na Štědrý den a Boží hod vánoční. Ansámbl tradičně obohatil liturgii v jezuitském kostele v Brně a poprvé též ve Slavkově u Opavy. Hudebně se prezentoval rovněž na akci 50 let Společenského domu Bonaparte ve Slavkově u Brna, na 20. ročníku festivalu Sborování v Boskovicích a nehudebně na 2. Veletrhu zájmových organizací, konaném jako součást Dnů Slavkova.

Repertoár
Z nově nastudovaných a provedených skladeb si zaslouží zmínku Tantum ergo in G Josepha Haydna (1732–1809), Panis angelicus César Francka (1822–1890), Jiná o Duchu svatým (Svatoroční muzika, 1661) Adama Václava Michny z Otradovic (1600–1676) a Christe eleison ze slavné Petite messe solennelle Gioacchino Antonia Rossiniho (1792–1868) pro smíšený sbor a cappella. Uvedené kompozice spolu s Pastores loquebantur Franze Xavera Brixiho (1732–1771) vyšly v nové edici souboru. Dvousté výročí písně Tichá noc Josepha Grubera slavkovské uskupení připomnělo v úpravě pro smíšený sbor a orchestr od brněnského skladatele Františka Fialy (* 1966). Nejčastěji uváděným opusem byla výsostná Missa in C „Spatzenmesse“ (KV 220) Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791); v průběhu uplynulého roku zazněla devětkrát – na šesti koncertech a třech mších.

Interpreti
Na nejvíce exponovaných vystoupeních – devíti koncertech – participovalo v průměru dvacet tři hudebníků (šestnáct sboristů, šest instrumentalistů + dirigent). Hlavní sólistkou souboru je Kristýna Vladíková (soprán) z Bošovic, absolventka ostravské Janáčkovy konzervatoře a Pedagogické fakulty UPOL. Mezi významné spolupracovníky, profesionální pěvce, patřili: Aneta Podracká Bendová (soprán) z Brna, Pavla Radostová (soprán) z Brna, Kateřina Jiráková (mezzosoprán), Ondřej Múčka (tenor) z Brna, Tadeáš Hoza (bas) z Brna a Martin Šujan (bas) z Brna. Nejvíce repertoáru zaznělo za doprovodu houslí Ladislava Jedličky, Jitky Kneslové a varhan Olgy Frydrychové. V instrumentálních partech se dále uplatnili: Klára Klinkovská (flétna), Kristýna Vladíková (flétna), Alexandra Bláhová (hoboj), Jakub Šujan (klarinet) z Heršpic, Petr Arnošt (trubka) z Brna, Karel Beránek (trubka) z Brna, Vlastimil Bialas (trubka) z Újezdu u Brna, Josef Cecava (trubka) z Brna, Ondřej Lipka (trubka) ze Slavkova u Opavy, Petr Otépka (trubka) z Hodějic, Stanislav Otépka (trubka) z Hodějic, Jan Patera (trubka) z Němčan, Klára Vančátová (trubka) ze Slavkova u Opavy, Nataša Hrušková (housle) z Bučovic, Veronika Klinkovská (housle), Ladislav Maňásek (kontrabas) z Němčan, David Postránecký (varhany) z Brna, Josef Handrla (tympány) z Nevojic, David Paša (tympány) z Brna. V průběhu Vánoc 2018 účinkovalo celkem dvacet osm hudebníků.

Zajímavosti
1) Tříkrálový vánoční koncert byl – dle sdělení S. Gregorie – „nejvíce navštívenou akcí v historii Domu Svaté Alžběty“. Přišlo 220 posluchačů, účinkovalo kolem pěti desítek hudebníků ze Slavkova u Opavy a ze Slavkova u Brna.
2) Po tříkrálovém koncertu dostal soubor sponzorskou nabídku na natočení profilového hudebního nosiče CD. Pro přemíru vystoupení však na to nebylo času ani sil.
3) Účast tělesa při oslavě 20 let P. Milana Vavra ve Slavkově u Brna se do poslední chvíle podařilo utajit. Zazněla Mozartova Spatzenmesse a pan děkan z toho byl paf :-)
4) Ihned po uvedení Mozartovy Spatzenmesse na Valné hromadě jednoty Musica sacra byl slavkovský ansámbl vyzván dómským varhaníkem Petrem Kolařem k provedení této skladby v brněnské katedrále.
5) Ačkoli se hudební produkce Collegium musicale bonum těší solidní návštěvnosti, na májový koncert v Křenovicích přišlo jen 23 účastníků, což je nejméně v jeho pětileté historii.
6) V sobotu 9. června 2018 byly spuštěny nové internetové stránky https://www.sborcmb.cz
7) Společensko-kulturní mise ve Slavkově u Opavy se uskutečnila bez sbormistra – stalo se tak poprvé, co zakladatel sboru na vystoupení chyběl.
8) Celkem 22 akcí za kalendářní rok, je nový neplánovaný rekord.

Závěr
DĚKUJI všem členům ansámblu i externím hudebníkům za nasazení, obětavost, výbornou atmosféru a spolupráci; dále pak také všem vám, kteří nám fandíte a podporujete nás.

Karol Frydrych

FRYDRYCH, Karol. Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2018. Slavkovský zpravodaj, Slavkov u Brna, 2019, roč. 21, č. 1, s. 25.2018

prosinec

Slavnostní koncert k 5. výročí založení Collegium musicale bonum

V neděli 11. listopadu 2018 v Historickém sále Zámku Slavkov – Austerlitz se uskutečnil slavnostní koncert vokálně-instrumentálního souboru Collegium musicale bonum. Tato produkce byla pomyslnou tečkou za pěti lety činnosti slavkovského ansámblu, proto uvedení jeho stručného hudebního portrétu se víceméně nabízí.

Profil souboru
Historie uskupení sahá do července 2013, kdy se ze sólově vystupujících hudebníků vyprofiloval výběr talentovaných zpěvaček a vznikl ženský komorní sbor Collegium musicale bonum. Sbor v průběhu prvního roku hledal svou dnešní podobu; nejen hlasovým obsazením, ale také výběrem repertoáru. Od června 2014 našel zázemí na faře ve Slavkově u Brna, kde celoročně nacvičuje. Soubor dnes tvoří smíšený pěvecký sbor a instrumentalisté ze Slavkova u Brna a okolí; k blízkým spolupracovníkům patří brněnští profesionální umělci. Za dobu své existence ansámbl uvedl na koncertech přes osmdesát skladeb; k nejzávažnějším patří Litaniæ lauretanæ a Vesperæ minus solemnes B. M. Černohorského, Missa brevis in F Zd. Fibicha, Missa brevis in B (KV 275) a Missa in C „Spatzenmesse“ (KV 220) W. A. Mozarta, Žarošická mše pastýřská Zd. Zouhara, části Stabat mater G. B. Pergolesiho aj. Důležité místo zaujímají rovněž premiéry soudobých autorů, např. minioratoria Divotvůrkyni Moravy Zdeňka Pololáníka. Některé skladby byly muzikologicky spartované a vysázené ve vlastní edici. Pro sbor napsali skladby František Gregor Emmert, Vojtěch Javora a Pavol Krška (SR). V průběhu roku soubor uskuteční 15–20 hudebních produkcí – věnuje se koncertní činnosti, účinkuje též při slavení liturgie a účastní se přehlídek sborů. K významnějším projektům patřily koncerty uvedené na konferenci Muzejní a vlastivědné společnosti Brno v Žarošicích (2013), Svatocecilském setkání v brněnské katedrále (2014), 20. Slavkovské iniciativě smíření (2015), u příležitosti 600. výročí znaku Slavkova u Brna (2016), 500 let reformace (2017), dále Svatováclavský koncert ve Vyškově (2016) či koncerty k poctě významných hudebních osobností (Jiřího Sehnala, Zdeňka Hatiny, Petra Kolaře) na Valných hromadách jednoty Musica sacra v Brně (2016, 2018). Soubor je neformální skupinou osob bez právní subjektivity.

Koncert
V 17 hodin koncert uvedla místostarostka města Marie Jedličková, která poté předala řečnickou štafetu moderátorce Věře Dostálové z Heršpic. Na koncertu zazněly tři skladby a cappella (bez doprovodu hudebních nástrojů): Svatý Václave Otto Alberta Tichého, Christe eleison z Petite Messe solennelle Gioachina Antonia Rossiniho a Heilig ist der Herr z Deutsche Messe Franze Schuberta – svatováclavský chorál vyzněl jako hymnický hlahol, Rossiniho dvojitý kánon odkazoval na kompoziční styl renesančních Mistrů a Schubertovo Heilig bylo nejniternější skladbou koncertu. K perlám hudební písňové tvorby bezesporu náleží Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka, jež kromě hudební invence skladatele obsahují rovněž charakteristické znaky moravského folklóru. Z tohoto opusu zapěly absolventky Janáčkovy konzervatoře Daniela Blahová a Kristýna Vladíková písně Zajatá a Holub na javoře. Program bezesporu zpestřily instrumentální skladby Andante a Affetuoso z Triových sonát Johanna Joachima Quantze předestřené Klárou Klinkovskou (příčná flétna), Alexandrou Bláhovou (hoboj, zobcová flétna) – studentkou Konzervatoře Brno a Olgou Frydrychovou (klavír). Vokálně-instrumentální tvorbu reprezentovalo slavnostní Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken Dietricha Buxtehudeho, polyfonní Cum Sancto Spiritu Antonia Vivaldiho, majestátní Litaniæ lauretanæ Bohuslava Matěje Černohorského představující vrcholné baroko a nanejvýš výsostná Missa in C „Spatzenmesse“ (KV 220) Wolfganga Amadea Mozarta, jež je nejnáročnějším opusem Collegium musicale bonum. Koncert uzavřela státní hymna v orchestrální úpravě Otakara Jeremiáše, jež připomněla výročí 100 let republiky.

Zmíněný repertoir zazněl v interpretaci Jarmily Andrlové ml., Jarmily Andrlové, Daniely Blahové (sólo), Jany Dolečkové, Martiny Tesáčkové, Kristýny Vladíkové (sólo), Kateřiny Dvořákové (sólo), Lenky Janoškové (sólo), Dagmar Knotkové, Roman Friese, Jana Matyáše, Ondřeje Múčky (sólo), Václava Noska, Jiřího Andrly, Jiřího Holomka, Tomáše Randýska, Martina Šujana (sólo), Kláry Klinkovské (flétna), Alexandry Bláhové (hoboj, zobcová flétna), Vlastimila Bialase (trubka), Petra Arnošta (trubka), Ladislava Jedličky (housle), Jitky Kneslové (housle), Ladislava Maňáska (kontrabas), Olgy Frydrychové (klavír) a Davida Paši (tympány); řídil Karol Frydrych.

Na závěr bych rád poděkoval nejen výše uvedeným protagonistům za výbornou dosavadní spolupráci, ale i všem Vám, kteří nám fandíte a přišli jste nás podpořit.

Karol Frydrych

FRYDRYCH, Karol. Slavnostní koncert k 5. výročí založení Collegium musicale bonum. Slavkovský zpravodaj, Slavkov u Brna, 2018, roč. 20, č. 12, s. 35.2018

listopad

Soubor Collegium musicale bonum ve Slavkově u Opavy nejen na benefičním koncertu

Začátkem ledna 2018 byla na Tříkrálovém koncertu ve Slavkově u Brna hostem Schola ze Slavkova u Opavy. V neděli 25. listopadu 2018 se uskutečnila za finanční podpory obou radnic reciproční návštěva (brněnsko) slavkovského vokálně-instrumentálního souboru Collegium musicale bonum (CMB) ve Slavkově u Opavy.

Dopolední mši sv. celebroval o. M. Vavro, děkan ze Slavkova u Brna, a na kůru zpíval sbor CMB za doprovodu varhaníka MgA. et MgA. Davida Postráneckého, pedagoga brněnské JAMU, který bohoslužbu zakončil skvělou varhanní improvizací na píseň Kristus vítězí.

Potom si členové CMB a jejich příznivci prohlédli interiér zámku v Hradci nad Moravicí a přilehlou zahradu. Lepší počasí si v tomto předadventním období ani nemohli přát – slunce prohřívalo modrou oblohu a krásně osvětlovalo siluety půvabného zámku. Po chutném obědě v pizzerii Napoleon ve Slavkově u Opavy se účinkující odebrali na zkoušku na společný koncert do kostela a ostatní účastníci zájezdu ze Sl. u Brna si za doprovodu hostitelů prohlédli centrum obce, zejména však zánovní budovu hasičů a Seniorcentrum, zprovozněné po rekonstrukci objektu bývalého zámečku a kláštera začátkem tohoto tisíciletí.

Společný benefiční koncert začal po třetí hodině odpoledne a kostel byl zaplněný doslova k prasknutí. Na úvod se představil velmi početný soubor místní základní školy se svým dětským orchestrem, který pod vedením pí H. Malčekové zazpíval několik písní. Potom přednesl z kůru šest duchovních skladeb z doby baroka a klasicismu soubor CMB, přičemž na úvod jeho vystoupení zahrál varhaník David Postránecký improvizaci na píseň Svatý Václave a na konec 40 min. bloku improvizaci na hymnu „Kde domov můj?“ - jako připomínku letošního 100. výročí vzniku Československa. Závěr benefičního koncertu patřil místní Schole, která zahrála a zazpívala několik skladeb pod vedením pí P. Borunské. Téměř 1,5 hodinový program byl koncipován tak, aby jednotlivé soubory předvedly své skladby ve svém typickém podání a navzájem se tematicky doplňovaly. Podle ohlasu posluchačů se benefiční koncert vydařil. Výtěžek z koncertu 15,5 tis. Kč bude věnován na opravu střechy kostela sv. Anny.

Poděkování patří nejen účinkujícím, vedení města Sl. u Brna a obce a ZŠ Slavkov u Opavy za vzornou starostlivost při přípravě a realizaci této akce, ale také vedoucím vystupujících souborů, o. Milanu Vavrovi za akutní „záskok“ při celebrování mše za nemocného místního faráře o. K. Szewczyka, trumpetistům ze Sl. u Opavy za výpomoc pro CMB, pí Martě Kuchtové z Křižanovic za průvodní slovo a sólistce souboru CMB K. Vladíkové za premiéru při dirigování CMB, neboť dirigent CMB K. Frydrych se akce pro nemoc nemohl zúčastnit.

Členové CMB a jejich příznivci a představitelé obou Slavkovů se po koncertě ještě zahřáli v pizzerii Napoleon a v podvečer odjeli zpět do Slavkova u Brna.

Ladislav Jedlička / Slavkov u Brna, spoluorganizátor výměnné akce sborů

JEDLIČKA, Ladislav. Soubor Collegium musicale bonum ve Slavkově u Opavy nejen na benefičním koncertu. Slavkovský zpravodaj, Slavkov u Brna, 2018, roč. 20, č. 12, s. 27.2018

červen

Webové stránky souboru Collegium musicale bonum

V sobotu 9. června 2018 byly spuštěny internetové stránky vokálně-instrumentálního souboru Collegium musicale bonum ze Slavkova u Brna https://www.sborcmb.cz/. Dovíte se na nich, co nového plánujeme a co se u nás děje. Základní menu tvoří osm položek: Úvod, O sboru, Repertoár, Vystoupení, Nahrávky, Aktuality, Blog, Kontakt; některé z nich se dále člení, např. sekce O sboru má tři podsekce: Profil, Historie, Členové. Sekce Repertoár obsahuje přes sedm desítek nejzajímavějších skladeb, které soubor v průběhu pětiletého působení interpretoval. Skladby jsou rozděleny v přehledné tabulce na tvorbu: 1) duchovní, 2) profánní, 3) instrumentální; u každé je uvedeno hlasové a nástrojové obsazení.
Jedním z důvodů pro realizaci tohoto projektu byla snaha přispět ke zvýšení úrovně na našich chrámových kůrech repertoárovou inspirací a ulehčením práce kolegům – sbormistrům se sháněním kvalitního repertoáru, proto jsou některé kompozice (vysázené v programu Sibelius) k dispozici na našem webu ke stažení (ve formátu PDF). Budu rád, když zde najdete, co hledáte.
Karol Frydrych

FRYDRYCH, Karol. Informace - Nabídky - Pozvání. Zpravodaj Musica sacra, 2018, Brno, roč. 26, č. 3, s. 15. ISSN 2336-5374.2018

červen

V souboru Collegium musicale bonum je hudba stále živá

Ano, skutečně živá hudba, dají mně jistě za pravdu všichni, kteří znají toto vokálně instrumentální těleso. Letos tomu bude 5 let, co se v seznamech kulturních akcí nejen ve Slavkově a Brně začal nenápadně objevovat latinský název tohoto souboru, jehož protagonisté jsou opravdu celým srdcem přátelé dobré hudby.

Pozná se to právě na jejich výkonech. Tito lidé přistupují k hudbě s láskou a zaujetím, a to se projevuje v kvalitě, která pak uchvacuje srdce a povznáší posluchače nad každodenní kolotání, dává člověku odpočinek a uvádí jej do radostného a svátečního rozpoložení. A právě toto plné nasazení protagonistů ve spojení s přijetím naslouchajících dělá z mrtvého notového zápisu živou hudbu, která naplňuje.

Chci všem zpěvákům a muzikantům poděkovat a zvláště pak děkuji uměleckému vedoucímu souboru Karolkovi Frydrychovi a jeho manželce Olince, že se věnují těmto lidem, že z nich milým a kamarádským přístupem dokázali vybudovat těleso, na nějž mohou být právem hrdí. A také chci poděkovat za skvěle sestavované programy koncertů, které jsou pestré, nápadité, udržují posluchače ve stálé pozornosti, a tudíž nikdy nenudí. Bravo přátelé!!!

LN (Ludmila Nosková)

NOSKOVÁ, Ludmila. V souboru Collegium musicale bonum je hudba stále živá. Slavkovský zpravodaj, Slavkov u Brna, 2018, roč. 20, č. 6, s. 28.
http://www.veslavkove.cz/kultura/v-souboru-collegium-musicale-bonum-je-hudba-stale-ziva.aspx
2018

leden

Collegium musicale bonum a slavkovskoopavská Schola upoutaly posluchače na Tříkrálovém koncertu v přeplněném sále

2018
Již deset let se pravidelně setkávají delegace měst a obcí nesoucí název Slavkov. Prohloubením těchto vzájemných vztahů byla letošní návštěva sboru ze Slavkova u Opavy, který přijal nabídku k vystoupení na Tříkrálovém koncertu, který pořádal 7. ledna místní vokálně-instrumentální soubor Collegium musicale bonum (CMB).

Sál Domu Svaté Rodiny nad mateřskou školkou Karolínka byl tak zaplněný, že doslova praskal „ve švech“. Tento koncert se od předchozích ročníků lišil délkou programu (trval bez přestávky 1,5 hodiny), skladbou programu i účinkujícími.

Nejprve se představil domácí sbor CMB známou vánoční skladbou od J. F. Wadeho Adeste fideles, po níž následovala Pastorella iucunda (Příjemná pastorela) od českého kantora J. I. Linka. Poté přednesl hostující tenorista Ondřej Múčka pastorelu Quem vidistis pastores? (Koho jste viděli, pastýři?) od F. X. M. Lablera. Monumentální barokní skladbou Laetentur coeli (Radujte se, nebesa) pražského skladatele a varhaníka Č. Vaňury se uzavřela první třetina programu.

Potom vystoupila jako host programu Schola ze Slavkova u Opavy, která se tohoto koncertu zúčastnila v rámci výměnné společensko-kulturní akce za podpory vedení Slavkova u Brna a Slavkova u Opavy, jejíž součástí bylo i vystoupení Scholy na dopolední bohoslužbě, prohlídka slavkovského zámku a našeho města. Za přítomnosti jejich starosty, místostarosty a členů doprovodu zazpívala Schola osm méně známých vánočních koled – tři krkonošské, jednu francouzskou, dále koledu Fr. Jiříma, koledu z kancionálu „Slavíček rajský“ a také dvě novější vánoční písně v doprovodu kytar. Česky zpívané písně s doprovodem klavíru a některé i flétny a houslí obohatily program koncertu. Jejich vystoupení odměnili posluchači velkým potleskem.

Skladbou J. F. N. Segera Christus nobis natus est se taktovky sboru CMB opět ujal dirigent Karol Frydrych. Tento programový blok byl věnován především W. A. Mozartovi. Sbor CMB se sólisty K. Jirákovou, K. Dvořákovou, O. Múčkou a M. Šujanem přednesl pět částí jeho slavnostní mše C dur-Spatzenmesse (Špaččí mše, KV 220), kterou zpestřily dva instrumentální vstupy. Klarinetový part Pastorale od L. Koželuha pro klavír a klarinet přednesl žák slavkovské ZUŠ Jakub Šujan a flétnové sólo v Andante in C (KV 315) W. A. Mozarta zahrála Klára Klinkovská, obojí za klavírního doprovodu Olgy Frydrychové.

Na závěr koncertu zazpívaly společně oba pěvecké sbory s doprovodem instrumentalistů a za zpěvu přítomných posluchačů nejslavnější vánoční píseň Narodil se Kristus Pán. Zpestřením koncertu, který moderovala M. Kuchtová, byly dva vstupy Adama Blaháka, jenž vtipným a osvěžujícím způsobem, stylově oblečen v lidovém kroji, seznámil přítomné posluchače s některými lidovými vánočními zvyky na Slavkovsku. Soudě podle reakcí publika se letošní Tříkrálový koncert velmi vydařil.

Marie Jedličková, 1. místostarostka města Slavkov u Brna

www.slavkov.cz/galleries/trikralovy-koncert/2018

leden

Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2017

2017
V 2. polovině ledna se tradičně scházejí členové Collegium musicale bonum, aby zhodnotili uplynulý rok. Pestrost akcí a účinkování za dvanáct měsíců loňského roku zabrala v kronice několik stran. Pro čtenáře tohoto blogu je uveden jen výčet nejdůležitějších informací.

Vystoupení
Veřejná činnost Collegium musicale bonum v roce 2017 byla orámována vánočními koncerty (v lednu a v prosinci) v Muzeu obce Žarošice. Soubor dále uskutečnil vánoční koncert v Domě Svaté Rodiny ve Slavkově u Brna, koncert u příležitosti Noci kostelů v kostele sv. Jana Křtitele ve Slavkově u Brna a adventní koncert v Ivanovicích na Hané. Kromě již tradičního účinkování ve slavkovském chrámu při liturgiích na Bílou sobotu, Boží hod velikonoční, slavnost Seslání Ducha Svatého, slavnost Krista Krále, Štědrý den a Boží hod vánoční uskupení zajistilo hudební složku dvou pontifikálních mší celebrovaných biskupem Mons. Pavlem Konzbulem: u příležitosti poutě slavkovské farnosti na Lutrštéku u Němčan a při biřmování ve slavkovském chrámu. Ve spolupráci s Jaroslavem Kratkou (předsedou Slavkovské iniciativy smíření) těleso účinkovalo na dvou mších pro členy Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského a to v kostele sv. Jana Křtitele ve Slavkově u Brna a v kapli v Hruškách u Brna. Mezi významné akce souboru bezesporu patřilo vystoupení u příležitosti 500 let výročí reformace v Husově sboru CČSH v Brně (Svatopluka Čecha 35a), jež vysílalo v přímém přenosu Radio Proglas. Mimoto ansámbl zpíval na dvou svatbách v Kobeřicích, tradičně v jezuitském kostele v Brně a zúčastnil se festivalu Sborování ve Křtinách u Brna. Kromě uvedených veřejných hudebních vystoupení se těleso prezentovalo rovněž na 1. ročníku (Mini)veletrhu zájmových organizací v rámci Dnů Slavkova.

Repertoir
Stejně jako v roce 2016 i v průběhu roku 2017 soubor nastudoval a provedl další závažný opus Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791) – Missa in C „Spatzenmesse“ (KV 220). Z nově nacvičeného repertoáru si dále zaslouží pozornost: Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken (BuxWV 4) Dietricha Buxtehudeho (1637–1707), Cantate Domino Hanse Leo Hasslera (1564–1612), Salve Regina Karla Blažeje Kopřivy (1756–1785), Tollite hostias (Oratorio de Noël, op. 12) Camille Saint–Saënse (1835–1921) či Graduale pastorale in G Františka Xavera Martina Lablera (1805–1851), jež bylo spartováno a vysázeno v nové edici ansámblu.

Interpreti
Na nejvíce exponovaných vystoupeních – pěti koncertech – participovalo v průměru dvacet šest hudebníků (18 sboristů, 7 instrumentalistů + dirigent). Mezi významné spolupracovníky, profesionální pěvce, patřili: Ingrid Fukanová (soprán) z Archlebova, Pavla Radostová (soprán) z Brna, Kateřina Jiráková (mezzosoprán), Ondřej Múčka (tenor) z Brna a Martin Frýbort (bas) z Holubic.
Nejvíce skladeb zaznělo za doprovodu dvou houslí, violy a continua. V instrumentálních partech se uplatnili: Klára Klinkovská (flétna), Alexandra Bláhová (hoboj), Terezie Hrabovská (klarinet), Jakub Šujan (klarinet) z Heršpic, Matěj Červinka (trubka), Petr Otépka (trubka) z Hodějic, Stanislav Otépka (trubka) z Hodějic, Jan Patera (trubka) z Němčan, Nataša Hrušková (housle) z Bučovic, Ladislav Jedlička (housle), Veronika Klinkovská (housle), Jitka Kneslová (viola, housle) z Bučovic, Julie Přikrylová (viola) z Brna, Štěpán Švestka (violoncello) z Brna, Ladislav Maňásek (kontrabas), Olga Frydrychová (varhany, klavír, continuo) a Josef Handrla (tympány) z Nevojic. V průběhu Vánoc 2017 účinkovalo celkem třicet dva hudebníků.

Zajímavosti
1) Nejnádhernější a zároveň nejtěžší skladbou souboru je Missa in C „Spatzenmesse“ (KV 220) W. A. Mozarta. Notový materiál stál 7 500 Kč, nacvičení díla trvalo šest měsíců. V interpretaci Collegium musicale bonum kompozice zazněla na štědrovečerní půlnoční a na Boží hod vánoční ve Slavkově u Brna, 30. prosince v Muzeu obce Žarošice.
2) Důležitou činností uměleckého vedoucího je spartace rukopisů dosud nevydaných pozoruhodných skladeb. Edice slavkovského ansámblu používají i profesionální dirigenti, mj. Hilliard Patrick z francouzského Perigordu.
3) Dne 23. dubna 2017 odvysílalo Radio Proglas rozhovor s dirigentem souboru včetně skladby Cum Sancto Spiritu (Gloria in D, RV 589) Antonia Vivaldiho.
4) V roce 2017 ansámbl Collegium musicale bonum absolvoval dvacet hudebních vystoupení, což je neplánovaný rekord.

Závěr
Členům souboru přeji hojnost povznášející radosti z hudby a zároveň děkuji všem, kteří nás podporují.
Karol Frydrych

www.facebook.com/sborcmb/photos/pb.378102275685599.-2207520000.1516187975./929868277175660/?type=3&theater2017

leden

Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2016

2016
Na přelomu roku přichází vždy čas rekapitulace a bilancování. Rád bych se proto s Vámi podělil o přehled aktivit slavkovského souboru za uplynulých dvanáct měsíců.

Vystoupení
Po hudební smršti v závěru roku 2015 zahájil vokálně-instrumentální soubor Collegium musicale bonum svou veřejnou pěveckou činnost vánočním koncertem 3. ledna 2016 v Domě Svaté Rodiny ve Slavkově u Brna, jenž se těšil velkému zájmu publika. Následoval koncert na valné hromadě jednoty Musica sacra v Brně k poctě dvou jubilantů – světově uznávaného hudebního historika prof. Jiřího Sehnala (* 1931) a regenschoriho zábrdovického kůru Zdeňka Hatiny (* 1941). Na podzim se uskutečnily koncerty tři: u příležitosti 600. výročí městského znaku v kapli sv. Kříže Zámku Slavkov-Austerlitz, Svatováclavský ve Vyškově a v rámci Slavkovské iniciativy smíření ve Vážanech nad Litavou.
Ve slavkovském chrámu ansámbl zpíval při liturgiích na Bílou sobotu, Boží hod velikonoční, slavnost Seslání Ducha Svatého, slavnost Krista Krále, Štědrý den a Boží hod vánoční (výčet by nebyl úplný bez zmínky o drobném vystoupení při pohřbu Jindřicha Kotvrdy). Mimoto účinkoval při pontifikální mši biřmování v Křižanovicích u Bučovic celebrované brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem, v jezuitském kostele v Brně a při posvícení (420 let kostela) v Běhařovicích u Znojma. Soubor se též zúčastnil Sborování v Šaraticích – nesoutěžního festivalu dospělých sborů konaného pod hlavičkou brněnské jednoty Musica sacra. Těleso tedy v uplynulém roce absolvovalo šestnáct veřejných vystoupení různého zaměření a náročnosti.

Repertoir
Celý rok se nesl ve znamení studia převážně nového repertoáru – pozornost si zasluhuje zvláště Missa brevis in B „Lorettomesse“ (KV 275) Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791) pro 4 sólové hlasy, smíšený sbor, smyčce a varhany; Salvete, flores Martyrum (Vesperae pro festo SS Innocentium KL IV/5) Johanna Michaela Haydna (1737–1806) pro ženský tříhlasý sbor a varhany; Svatý Václave Otto Alberta Tichého (1890–1973) pro smíšený sbor a cappella či Pastorella Iucunda Jiřího Ignáce Linka (1725–1791) pro sólový bas, ženský sbor, smyčce a continuo. Zkoušky sboru probíhaly pravidelně i v průběhu velkých prázdnin v režimu: úterý – muži, čtvrtek – ženy nebo celý sbor (19:00–21:00).

Interpreti
Počet účinkujících (dle aritmetického průměru) na nejvíce exponovaných vystoupeních, tedy na koncertech, činil dvacet tři (šestnáct sboristů, šest instrumentalistů + dirigent). K významným spolupracovníkům sboru patřily dvě pěvkyně z Vyškova – Jana Bařinková (soprán), Jana Celá (soprán); dále Jana Nosková (alt) z Němčic nad Hanou, Ondřej Múčka (tenor) z Brna, Martin Frýbort (bas) z Holubic, Petr Kolař (bas) z Brna a Jiří Němec (bas) z Přeskač. V instrumentálních partech se uplatnili: Lenka Friesová (flétna), Klára Klinkovská (flétna), Jakub Šujan (klarinet, student ZUŠ Františka France), Alexandra Bláhová (hoboj, studentka 4. ročníku Konzervatoře Brno), Matěj Červinka (trubka), Lukáš Gál (trubka, abs. Konzervatoře Jaroslava Ježka), Petr Otépka (trubka, student ZUŠ Strážnice), Stanislav Otépka (trubka, učitel ZUŠ Strážnice), Jan Patera (trubka), Willi Türk (fagot, učitel ZUŠ Znojmo), Veronika Blažková (housle, studentka ZUŠ Františka France), Tereza Černá (housle, učitelka ZUŠ Františka France), Klára Dočekalová (housle, studentka ZUŠ Františka France), Nataša Hrušková (housle, učitelka ZUŠ Arthura Nikische v Bučovicích), Ladislav Jedlička (housle), Zdeněk Kábrt (housle), Ladislav Maňásek (kontrabas, učitel ZUŠ Františka France), Olga Frydrychová (varhany), David Postránecký (varhany, pedagog HF JAMU), Josef Handrla (tympány, učitel ZUŠ Františka France) a Josef Novák (tympány, učitel ZUŠ Zbyňka Mrkose v Brně).

Zajímavosti
1) Nejnáročnější skladbou v historii souboru je Mozartova Missa brevis in B (KV 275), její nácvik trval nepřetržitě šest měsíců s intencí provedení při výročí 600. výročí znaku města Slavkova u Brna (zazněla pak na dalších dvou koncertech, při slavení liturgie v brněnském jezuitském kostele a Běhařovicích).
2) Svatováclavský koncert ve Vyškově byl nejdelší, nejvíce navštívenou a nejprestižnější akcí roku – zúčastnili se ho i regionální politici. Zazněly na něm varhanní improvizace Davida Postráneckého (* 1975) a skladby: Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – Missa brevis in B "Loretomesse" (KV 275); Johann Michael Haydn (1737–1806) – Salvete, flores Martyrum (Vesperae pro festo SS Innocentium, KL IV/5); Antonio Vivaldi (1678– 1741) – Cum Sancto Spiritu (Gloria in D, RV 589); Georg Friedrich Händel (1685–1759) – Canticorum iubilo (Juda Makabejský, HWV 63); Franz Schubert (1797–1828) – Heilig ist der Herr (Deutsche Messe, D 872); Zdrávas Maria Panno (Božanův kancionál, 1719); Wolfgang Amadeus Mozart – Laudate Dominum (Vesperae solennes de confessore, KV 339); Otto Albert Tichý (1890–1973) – Svatý Václave; Johann Sebastian Bach (1685–1750) – Suscepit Israel (Magnificat, BWV 243); Antonín Rejcha (1770–1836) – Tu ad liberandum suscepturus hominem (Te Deum); Antonio Casimir Cartellieri (1772–1807) – Adagio pastorale (Concerto No. 2., II. věta); Johann Joachim Quantz (1697–1773) – Andante (Trio Sonata c-moll, QV 2: 5).
3) Pro značnou vytíženost musel soubor odmítnout několik nabídek, mj. koncerty na zámcích ve Vranově nad Dyjí a v Bučovicích, vánoční koncert v Dražovicích, dvě svatby v našem městě či vystoupení na štědrovečerní půlnoční a Boží hod vánoční v Brně.
4) Dne 6. dubna 2016 odvysílal Český rozhlas Brno v pořadu Rendez-vous rozhovor se sbormistrem souboru včetně skladby Cum Sancto Spiritu (Gloria in D, RV 589) Antonia Vivaldiho (nahrávka z vánočního koncertu 3. ledna 2016 ve Slavkově u Brna).
5) Brněnský umělec Lubomír Vaněk (* 1961) namaloval v roce 2016 pro koncertní účely ansámblu čtyři kresby mj. Zámku Slavkov-Austerlitz a kaple sv. Kříže slavkovského zámku.
6) Hudební skladatel Pavol Krška (* 1949) ze slovenské Turie zkomponoval pro Collegium musicale bonum opus Stabat mater.

Závěr
Přeji všem členům souboru mnoho radosti z hudby a zároveň děkuji všem, kteří nás podporují například návštěvou našich koncertů. Velmi si vážíme také finančního příspěvku města Slavkov u Brna – je pro nás velkým povzbuzením.
Karol Frydrych

www.facebook.com/sborcmb/photos/pcb.663703590458798/663703183792172/?type=3&theater2016

leden

Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2015

2015
Jako mávnutí proutkem jsme opět prožili další rok rušného života, ale někteří z nás si v něm opět našli čas na potěšení své a hlavně dalších kolem sebe. Kromě tří týdnů prázdnin v letních měsících se scházeli na zkouškách členové slavkovského souboru, nacvičovali nové skladby a „pilovali“ ty dříve nazkoušené.

Vystoupení
Nejdůležitější aktivitou Collegium musicale bonum v roce 2015 byla koncertní činnost. Ansámbl realizoval celkem sedm koncertů: vánoční v Šaraticích, v květnu v Moravských Budějovicích, u příležitosti Noci kostelů v chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna, u výročí 20. Slavkovské iniciativy smíření v Historickém sále zámku Slavkov-Austerlitz, benefiční v Kobeřicích, adventní v Uhřicích (u Žarošic) a vánoční v Muzeu obce Žarošice. V květnu se soubor zúčastnil Sborování v Hustopečích – nesoutěžní přehlídky sborů realizované pod hlavičkou brněnské jednoty Musica sacra. Mimo to soubor šestkrát účinkoval při slavení liturgie ve slavkovském chrámu (při slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, slavnosti Seslání Ducha Svatého, slavnosti Krista Krále, o 2. neděli adventní, na Štědrý den a při slavnosti Narození Páně). Nevšedním zážitkem se stalo vystoupení při nedělní liturgii v Brně u jezuitů – v tomto kostele se nacházejí jedny z nejlepších varhan na území naší vlasti postavené v roce 2014 švýcarskou firmou Mathis Orgelbau AG.

Repertoir
Těžiště repertoáru slavkovského vokálně-instrumentálního ansámblu tkví v hudebních skvostech epochy baroka a klasicismu, přičemž významné místo zaujímají též díla soudobých autorů. Z nastudovaných a provedených skladeb si bezesporu zaslouží zmínku Sub tuum praesidium Zdeňka Pololáníka pro pětihlasý smíšený sbor, 4 corny a varhany (moravská premiéra se uskutečnila na koncertě ve Slavkově u Brna v chrámu Vzkříšení Páně při Noci kostelů 29. května 2015); Litaniae lauretanae Bohuslava Matěje Černohorského pro čtyři sólové hlasy, smíšený sbor, trubky, smyčce, varhany a tympány (kompozice byla muzikologicky spartována a vysázena v počítačovém programu); Laudate Dominum (Vesperae solennes de confessore, KV 339) W. A. Mozarta; devítiminutové Laetentur coeli Česlava Vaňury pro smíšený sbor, trubky, smyčce, varhany a tympány či Jede sedlák do mlejna Zdeňka Lukáše pro šestihlasý sbor a cappella.

Členská základna
Během loňského roku zpívalo ve sboru celkem dvacet pět pěvců (pět sopránů, osm altů, pět tenorů, sedm basů), průměrný počet sboristů při koncertech byl šestnáct. Vystoupení doprovázeli hudebníci: hoboj Alexandra Bláhová (studentka 3. ročníku Konzervatoře Brno); flétna Lenka Friesová a Monika Sotolářová; trubka Stanislav Otépka (učitel ZUŠ Strážnice) a Jan Patera; housle Nataša Hrušková (učitelka ZUŠ Arthura Nikische v Bučovicích), Ladislav Jedlička (housle) a Zdeněk Kábrt (housle); varhany Olga Frydrychová a David Postránecký (pedagog HF JAMU); tympány Josef Handrla (učitel ZUŠ Františka France), Lenka Havlátová (učitelka První soukromé základní umělecké školy MIS music o.p.s. v Kopřivnici) a Josef Novák (učitel ZUŠ Zbyňka Mrkose v Brně). V průběhu Vánoc 2015 účinkovalo dvacet osm členů CMB: osmnáct sboristů, devět instrumentalistů a dirigent.

Organizace a fungování souboru
Chod souboru zajišťují: Karol Frydrych – dirigent, korepetitor, dramaturg, programy koncertů, průvodní slovo ke koncertům (text), archivář, korektury partitur, pokladník; Kristýna Vladíková – rozezpívání sboru, hlasové poradenství; Martina Tesáčková – jednatelka; Jana Svobodová – plakáty koncertů; Roman Fries a Veronika Žouželková – správa internetových stránek www.facebook.com/sborcmb; Jan Matyáš – webmaster http://clenove.sborcmb.cz. Významně též pomohli: Svatava Baráková (Znojmo), Petr Hlaváček (Slavkov u Brna), Jan Karlíček (Praha), Ondřej Múčka (Brno), Jan Patera (Němčany), Ivo a Lenka Prchalovi (Lesná u Znojma) – počítačová sazba not; Martin Žilka (Hostěrádky-Rešov) – sponzorský tisk hudebnin a plakátů, propagace; Věra Dostálová (Hrušky) a Marta Kuchtová (Křižanovice) – moderování koncertů; Ludmila Kábrtová (Slavkov u Brna) – fotodokumentace vystoupení. Pro koncertní potřeby Collegium musicale bonum namaloval brněnský malíř Lubomír Vaněk šest kreseb, mj. slavkovského betléma a chrámu Vzkříšení Páně.

Několik nej…
a) Klimaticky nejnáročnější akcí byl vánoční koncert v Šaraticích – teplota v kostele oscilovala mezi 2-3 ºC.
b) Nejohroženější akcí se stal koncert v Uhřicích – 4 dny před účinkováním byla zdráva jen jedna sopranistka! Vše nakonec dobře dopadlo a sbor sklidil potlesk ve stoje.
c) Nejprestižnější akcí roku mělo být vystoupení u příležitosti oslav Dne Brna 2015 – 370 let úspěšné obrany Brna proti Švédům. Pro značné vytížení musel slavkovský soubor účast na uvedené akci odmítnout. Uvedený post tak zaujal koncert v rámci 20. ročníku Slavkovské iniciativy smíření.
d) Největší zápřah měli členové Collegium musicale bonum před Vánocemi – v průběhu deseti dní před Štědrým dnem proběhly zkoušky sboru, sólistů, instrumentalistů a celého tělesa v celkovém čase sedmnácti hodin.

Závěr
Děkuji všem spolupracovníkům za odvedenou práci, všem, kteří Collegium musicale bonum podporovali a těším se na Vás i v roce 2016, do něhož přeji vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a krásných nejen hudebních setkání.
Karol Frydrych2015

leden

Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v letech 2013-2014

2013
Za vznikem Collegium musicale bonum stáli sólově vystupující hudebníci na kůru kostela sv. Mikuláše v Šaraticích: Martina Tesáčková ze Slavkova u Brna (soprán), Blanka Robešová ze Šaratic (mezzosoprán), Kristýna Vladíková z Bošovic (mezzosoprán, housle), Lenka Friesová z Kobeřic (alt, flétna) a Karol Frydrych ze Slavkova u Brna (varhany), kteří v červenci 2013 spojili své síly.
Debutujícím projektem se stala premiéra skladby Do domu Hospodinova Vojtěcha Javory 4. srpna 2013 na nedělní hodové mši v Šaraticích realizovaná u příležitosti výročí 110 let kostela. Na provedení participoval Šaratický chrámový sbor; sólový part zpívala Kristýna Vladíková – absolventka Janáčkovy konzervatoře Ostrava a oboru Hudební výchova Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Pro zakládající členy záhy vznikly další dva opusy: Tři písně profesora Hudební fakulty JAMU Františka Gregora Emmerta (1940–2015) a Regina coeli někdejšího dirigenta opery Divadla Jozefa Gregora–Tajovského v Banské Bystrici Vojtěcha Javory (* 1935).
S příchodem nových sboristů koncem srpna 2013 se „ženský komorní sbor“ přetransformoval na „smíšený komorní sbor“ – v této sestavě vystoupil v sobotu 28. září na konferenci Muzejní a vlastivědné společnosti Brno v Muzeu obce Žarošice, kde mj. provedl premiéru Javorova Regina coeli. Ve druhém pololetí sbor rovněž čtyřikrát účinkoval při slavení liturgie v Šaraticích; a cappella interpretoval chorál Rorate coeli a skladby: Herzlich tut mich verlangen Hanse Leo Hasslera (1564–1612), Veni, veni Emmanuel v úpravě Thomase Helmora (1811–1890), Plně, zvučně Bohuslava Korejse (* 1925) a za doprovodu varhan 1. Píseň adventní Adama Václava Michny z Otradovic (1600–1676) a dva opusy Zdeňka Zouhara (1927–2011): Salmo 122 a celou Žarošickou mši pastýřskou.
Na pozvání Historicko–vlastivědného kroužku v Žarošicích sbor uskutečnil v Muzeu obce Žarošice svůj první hodinový vánoční koncert, kde kromě výše uvedených kompozic H. L. Hasslera a Z. Zouhara dále interpretoval: Jesus bleibet meine Freude (Kantate, BWV 147) Johanna Sebastiana Bacha (1685–1750), Vánoční ukolébavka Karola Frydrycha (* 1975), Zhůru Valaši kantora Jiřího Janáče (1752–1834), Krásná Panna Bohuslava Korejse, Agnus Dei (Krönungsmesse, KV 317) Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791); pastorela Spi, spi neviňátko Jakuba Jana Ryby (1765–1815), fuga Christus nobis natus est (a cappella) Josefa Ferdinanda Norberta Segera (1716–1782), dále tři koledy Kyrie eleison, Co sa stalo a Svatou dobu v úpravě Antonína Tučapského (1928–2014) jakožto dvě instrumentální skladby: Allegro (Sonata in B, No. 7) Benedetta Marcella (1686–1739) a Postludium na téma české vánoční hymny Narodil se Kristus Pán Karola Frydrycha. Uvedený repertoir byl předestřen za instrumentálního doprovodu Lenky Friesové (flétna), Kristýny Vladíkové (housle), Olgy Frydrychové (continuo), Martiny Tesáčkové (triangl), Marka Kuchty (ozvučná dřívka) a Blanky Robešové (rytmické vejce); řídil Karol Frydrych. Celkem účinkovalo 10 hudebníků.

2014
Přestože post nejfrekventovanější aktivity roku zaujímá koncertní činnost (Kobeřice, Šaratice, Křenovice, Uherčice u Hustopečí, katedrála sv. Petra a Pavla v Brně, Hrušky a Muzeum obce Žarošice), v prvním pololetí bylo třeba koncentrovat síly především na Sborování v Šaraticích – nesoutěžní přehlídku jednoty Musica sacra konanou v sobotu 24. května. Sbor se prezentoval skladbami: Kyrie, Gloria (Missa brevis in F, op. 21) Zdeňka Fibicha (1850–1900); Dixit Dominus No. 1, Laudate Dominum No. 5 (Vesperae minus solennes) Bohuslava Matěje Černohorského (1684–1742) a Tantum ergo in D (KV 197) Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791). Těleso poprvé doprovázel koncertní varhaník a pedagog JAMU David Postránecký (* 1975). Výkon Collegium musicale bonum nadchl nejen Postráneckého, jenž se vzápětí stal jeho členem, ale též hudebního historika a muzikologa prof. Jiřího Sehnala (* 1931), na jehož doporučení rozhodlo předsednictvo Musica sacra pověřit slavkovský ansámbl účinkováním na devatenáctém ročníku Svatocecilského setkání. Tato slavnost patronky chrámových hudebníků tradičně konaná v brněnské katedrále byla nejvýznamnější akcí v dosavadní historii uskupení.
V průběhu roku 2014 došlo ke třem zásadním proměnám Collegium musicale bonum:
1) členská základna vzrostla z deseti na dvacet šest hudebníků;
2) aktivizací dalších instrumentalistů se smíšený komorní sbor proměnil na vokálně-instrumentální ansámbl;
3) začátkem dubna sbor přesídlil ze Šaratic do Slavkova u Brna (pěvecké zkoušky se nejprve konaly střídavě v domech členů sboru, od 17. června v sále slavkovské fary – ansámbl tedy dvakrát recipročně účinkoval v chrámu Vzkříšení Páně: v neděli 5. října a na svátek sv. Štěpána).
Za přelomový proto můžeme považovat benefiční koncert 18. května v Křenovicích, kdy uskupení poprvé vystoupilo jako „vokálně-instrumentální soubor ze Slavkova u Brna“ se skladbami: Henry Purcell (1659–1695) – Trumpet tune and air; Johann Sebastian Bach (1685–1750 – Jesus bleibet meine Freude (Kantate, BWV 147); Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736) – Stabat mater Dolorosa No. 1, Cujus animam gementem No. 2, O quam tristis et afflicta No. 3, Quae moerebat et dolebat No. 4, Fac ut portem Christi mortem No. 10 (Stabat mater); Karel Václav Holan Rovenský (1644–1718) – Surrexit Christus hodie; Zdeněk Fibich (1850–1900) – Kyrie, Gloria, Credo (Missa brevis in F, op. 21); César Franck (1822–1890) – Ave Maria in f; Benedetto Marcello (1686–1739) – Allegro (Sonáta B dur, No. 7); Zdeněk Zouhar (1927–2011) – Salmo 122; Friedrich Spee von Langenfeld (1591–1635) – Ach wann doch, Jesu liebster mein (Trutz-Nachtigall); Johann Sebastian Bach – Ich ruf´ zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 639); Wolfgang Amadeus Mozart – Agnus Dei (Krönungsmesse in C, KV 317); Bohuslav Matěj Černohorský – Dixit Dominus No. 1, Laudate Dominum No. 5 (Vesperae minus solennes); Wolfgang Amadeus Mozart – Tantum ergo in D (KV 197). Sólové skladby zazněly v podání Martiny Tesáčkové a Kristýny Vladíkové. Uvedený repertoir byl uveden za doprovodu flétny, trubky, dvou houslí, varhan a tympánů.
K nově nastudovaným sborovým kompozicím provedeným v průběhu roku 2014 dále patří: Pastores loquebantur Františka Xavera Brixiho (1732–1771); Magnificat No. 6 (Vesperae minus solennes) Bohuslava Matěje Černohorského; Angelis suis Johanna Josepha Fuxe (1660–1741); Veni, veni Emmanuel v úpravě Thomase Helmora (1811–1890); Eja, vos pastorculi Václava Vincence Maška (1755–1831); dvojitá fuga Cum Sancto Spiritu (Gloria in D, RV 589) Antonia Vivaldiho (1678–1741) a minioratorium Divotvůrkyni Moravy Zdeňka Pololáníka (* 1935), jež zaznělo v sobotu 1. listopadu 2014 v Žarošicích v premiéře za přítomnosti autora. Ze sólových skladeb uveďme alespoň Amen-alleluia Georga Friedricha Händela (1685–1759) a pastorelu Spi, spi neviňátko Jakuba Šimona Jana Ryby (1765–1815). Předestřený výčet kompozic naznačuje repertoárové zaměření především na duchovní hudbu baroka a klasicismu.

Členy Collegium musicale bonum jsou instrumentalisté: Alexandra Bláhová (hoboj, studentka 2. ročníku Konzervatoře Brno), Jan Patera (trubka), Ladislav Jedlička (housle), Zdeněk Kábrt (housle), Olga Frydrychová (varhany), David Postránecký (varhany, abs. HF JAMU) a Lenka Havlátová (tympány, abs. Církevní konzervatoře Opava).
Ke spolupracovníkům náleží také: Hana Bartoníková (hoboj, pedagog Konzervatoře Brno), Matěj Červinka (trubka, žák ZUŠ Františka France), Martin Fukan (trubka, abs. Církevní konzervatoře v Kroměříži), Jozef Zimka (trubka, student HF JAMU), Petr Kolař (varhany, pedagog Konzervatoře Brno) a Josef Novák (tympány, abs. HF JAMU).

Chod souboru zajišťují:
1) interně: Karol Frydrych – dirigent, korepetitor, dramaturg, korektury partitur, programy koncertů, archivář, pokladník; Kristýna Vladíková (abs. Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, PdF UP v Olomouci) – rozezpívání sboru, hlasové poradenství; Martina Tesáčková – jednatelka; Petr Hlaváček – spartace partitur, počítačová sazba not; Jana Svobodová – plakáty koncertů; Roman Fries a Veronika Žouželková – správa internetových stránek www.facebook.com/sborcmb; Jan Matyáš – webmaster http://clenove.sborcmb.cz;
2) externě: Ivo Prchal a Ondřej Múčka – počítačová sazba not; Martin Žilka – sponzorský tisk hudebnin a plakátů, propagace; Ludmila Kábrtová – fotodokumentace vystoupení.
Jaké jsou nejbližší vize? Zařadit na programy koncertů též díla profánní a zvýšit počet vystoupení ve Slavkově u Brna. Tak nám držte palce!
Karol Frydrych

www.veslavkove.cz/kultura/svetova-premiera-skladby-divotvurkyni-moravy.aspx2014

listopad

Světová premiéra skladby Divotvůrkyni Moravy

Po večerní mši svaté o Slavnosti Všech svatých zazněla v krásném prostředí poutního chrámu v Žarošicích světová premiéra mé skladby Divotvůrkyni Moravy. Z provedení jsem měl velkou radost.
Collegium musicale bonum ze Slavkova u Brna je zralý sbor, jehož mladistvé hlasy v krátké době své existence se sjednotily v jednolitém celku a nadchly přítomné svým projevem, dokonale vyjadřujícím zbožný obsah oslavující žarošickou Pannu Marii, které byla skladba věnována. Jemné hlasy mladých sólistek Kristýny Vladíkové a Jaroslavy Galatové zněly působivě při střídání se sborem. Oceňuji též výkon varhanního doprovodu paní dr. Olgy Frydrychové a nakonec i svou pozornost obracím na dirigenta dr. Karola Frydrycha, který nejen skladbu řídil, ale byl jejím iniciátorem.
Upřímně všem děkuji a přeji, aby vytrvali v této bohulibé činnosti a společně prožívali štěstí a radost, kterou hudba přináší.
Zdeněk Pololáník

http://www.veslavkove.cz/kultura/svetova-premiera-skladby-divotvurkyni-moravy.aspx2014

leden

Collegium musicale bonum se představuje

Dne 11. ledna 2014 jsme mohli v šaratickém kostele shlédnout a slyšet koncert komorního smíšeného sboru Collegium musicale bonum pod vedením PhDr. Karola Frydrycha.

A ačkoliv bylo toto hudební těleso založeno teprve nedávno, tedy v červenci 2013, jeho věhlas stále roste nejen díky kvalitnímu repertoáru, ale zejména pro celou řadu hudebních počinů. Zde je vhodné zmínit premiéru skladby Regina coeli od Vojtěcha Javory na konferenci Muzejní a vlastivědné společnosti Brno v Muzeu obce Žarošice dne 28.10. 2013, stejně jako významný podíl na premiéře díla Do domu Hospodinova od téhož autora, kterou zkomponoval k výročí 110 let kostela v Šaraticích, a jež zde byla rovněž premiérována.

Sbor nezahálel ani v průběhu svátků vánočních. Provedení 3 koncertů v Žarošicích, Kobeřicích a naposledy v Šaraticích bylo na velmi slušné úrovni zejména tematicky vhodným výběrem skladeb: od koled, pastorel přes Žarošickou mši pastýřskou Zdeňka Zouhara, fugu Christus nobis natus est Josefa Ferdinanda Norberta Segera až po skvosty světových autorů jako Jesus bleibet meine Freude (Kantáta BWV 147) Johanna Sebastiana Bacha či Agnus Dei (Korunovační mše) Wolfganga Amadea Mozarta, kde svým ušlechtilým hlasem excelovala sopranistka Kristýna Vladíková, absolventka Janáčkovy konzervatoře. Celý koncert vyvrcholil majestátním Postludiem na téma české vánoční hymny „Narodil se Kristus Pán“, napsaným Karolem Frydrychem pro svoji manželku, která skladbu, stejně jako celý koncert, precizně interpretovala na nových digitálních varhanách Eminent II.

Proto až uslyšíte o Collegium musicale bonum, a pokud jste příznivci duchovní hudby s nároky na hudební složku a kvalitu provedení, rozhodně si nenechte ujít žádný z následujících koncertů tohoto sboru. Odměnou vám bude nejen krásný hudební zážitek, ale i malé duchovní zotavení, jež je v dnešní uspěchané době více než zapotřebí.

Ing. Martin Žilka, Hostěrádky-Rešov2013

Sbor byl založen roku 2013.2013

PhDr. Ing. Mgr. Karol Frydrych zahájil činnost jako hlavní sbormistr


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

soprán, alt, tenor, bas

co požadujeme?

Přijímáme nové členy, zejména do mužských hlasů. Předchozí zkušenost se sborovým zpěvem a znalost not je vítána. Zkoušky probíhají každý čtvrtek od 18 hod. ve Slavkově u Brna (Malinovského 2).

jak se stát členem?

V případě zájmu prosím kontaktujte sbormistra Karola Frydrycha (tel.: 776 660 072, e-mail: karol.frydrych@seznam.cz) nebo se přijďte podívat na zkoušku sboru. Web: https://www.sborcmb.cz https://www.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)