Vlastimila Prostějov,z.s.

ženský sbor • Prostějov


založen v roce 1869

21 členů

Ludmila Přikrylová
Jednov 5
79845 SuchdolUmělecké vedení

Marie Hejdušková

hlavní sbormistr

Zuzana Gašparová

sbormistr a hlasový poradce

Kronika sboru


2023

červen

Koncert pěveckých sborů Vlastimila, Orlice a ZUŠ Plumlov

Společný koncert sborů v kostele sv. Jana Křtitele v Plumlově2023

březen

Ženská srdce
Vsetín, CZ2022

prosinec

Mše sv. Jednov2022

prosinec

Koncert Jedlí2019

listopad

Kálikův podzim
Zábřeh na Moravě, CZ


2017

listopad

S písničkou se mládne
Kojetín, CZ2017

září

Zuzana Gašparová zahájila činnost jako sbormistr a hlasový poradce2017

červen

Ženská srdce
Jedovnice, CZ
2016

listopad

S písničkou se mládne
Kojetín, CZ2016

květen

Ženská srdce
Valašské Meziříčí, CZ2016

únor

píše se rok 1869....

Bylo to 26. srpna 1869, kdy se sešly vlastenecky smýšlející dámy prostějovské ku společné úřadě o založení pěveckého spolku. V době tehdejší budilo se totiž vědomí národní z velké části též zpěvem národních vlasteneckých písní, neboť zpěv národu českému vládou sebe více nepřátelskou nemohl býti přece zakázán...

První valná schůze konala se dne 8. prosince 1869, při níž zvolen protektorem spolku pan dr. Josef Fanderlík. První starostkou Vlastimily byla paní Josefa Chmelařová, první jednatelkou slečna Terezie Dřevíkovská. Sbormistrem se stal pan Jan Kaiser, jenž o založení Vlastimily značných zásluh si získal.

******

"Městu Prostějovu k vystavění budovy, v níž musí se nacházeti prostorná a účelně zařízená dvorana k divadelnímu představení a koncertům způsobilá...Rozhodně musí v ní býti vhodné místnosti pro Vlastimilu a Orlici a mimo to příhodná místnost pro veřejnou knihovnu a čítárnu".
(Toť ze závěti macenášky Karly Vojáčkové, ženy prvního českého starosty města Prostějova, která v roce 1905 odkázala městu Prostějov milion korun na dobročinné účely)

******

Ve svých počátcích - v době, kdy bylo nutné posilovat českého ducha, byla Vlastimila prvním spolkem , který pořádal pravidelné vzdělávací schůze. První koncert se konal 19. 4. 1870 a již na počátku roku 1871 koncertovalo těleso společně s Orlicí.

V roce 1874 nastudoval sbor Prodanou nevěstu a o deset let později Blodkovou operu V studni.

V pozdějších letech pod vedením Ezechiela Ambrose nastudovala Vlastimila mnoho mnohem náročnějších skladeb. Roku 1899 řídil například Smetanovu Hubičku a v roce 1904 Prostějované poprvé slyšeli Neumannovu Kantátu Bouře a Svatební košile Antonína Dvořáka.

V roce 1907 byl při příležitosti otevření Národního domu uspořádán mohutný hudební festival. Sbor v té době řídil Vilém Steiman.

Po první světové válce se u dirigentského sboru vystřídali L. Slováček a V. Ambros. V roce 1926 se na dlouhou dobu ujal Alois Grumlík. Pod jeho vedením byla nastudována řada děl, např. Beethowennovo oratorium Kristus na hoře Olivetské, Stabat Mater a další.

Po válce následovala řada vystoupení a zájezdů. Neumannova Bouře byla nahrávána v Brněnském rozhlase a zazněla i na oslavách 80. výročí vzniku Vlastimily. Vlastimilky zpívaly i v olomouckém rozhlase, vyjely do slovenského Ružomberoku.

Nezapomenutelným dirigentem byl Karel Hejdušek, který řídil sbor 25. roků. V té době byly oba spolky hojně zvány i do jiných měst. Vlastimila spolupracovala s Moravskou filharmonií Olomouc a spolkem Žerotín, společně s Orlicí vyjela Vlastimila do Prešova, v roce 1967 do Strážnice , kde zpívala v krojích. Ke 100. výročí sboru byla nastudována mimo jiné kantáta B. Martinů Mikeš z hor.

V roce 1978 byl uspořádán koncert na oslavu
25. leté činnosti dirigenta K. Hejduška, který byl však jeho koncertem posledním.

Sbor pak řídil K. Bezdíček a Z. Přikryl. Spolek se pravidelně účastnil pěveckých slavností Jihomoravského kraje, poslední se konaly v Prostějově. Dirigování se ujala Marie Hejdušková , dcera Karla Hejduška, která sbor vedl čtvrt století. POd jejím vedením vystupoval sbor například na české ambasádě ve Vídni.

V průběhu let věnovali skladatelé Vlastimile na pětadvacet skladeb. Patří k nim například J. B. Foester, Jaroslav Křička či Josef Nešvera a Břetislav Bekala.

Toliko ze stručné historie Vlastimily. Byl použit článek věnovaný ke 130. výročí sboru.2016

leden

hostitelské zpívání na nedělní mši
Rakousko - Wultzeshofen, AT2015

říjen

S písničkou se mládne
Kojetín, CZ2014

květen

Ženská srdce
Vsetín, CZ2012

Ženská srdce
Prostějov, CZ

čestné uznání2011

Ženská srdce
Otrokovice, CZ

čestné uznání2009

Adventní koncert
Poysdorf, AT2009

Ženská srdce
Veselí nad Moravou, CZ2008

Ženská srdce
Valašské Meziříčí, CZ
2007

červen

Ženská srdce
Jedovnice, CZ2007

Premiéra skladby Vánoční koledy (Pavel Jurkovič)
Praha2006

Ženská srdce
Vsetín, CZ2006

Adventní zpěvy
Praha, CZ
2005

DVD Ženská srdce ()2005

Ženská srdce
Prostějov, CZ

spolupořadatelství2005

Adventní zpěvy
Praha, CZ2003

Videokazeta Nahrávka z festivalu pěv. sborů střední Moravy a Uničova ()2002

Videokazeta Koncert Duchovní sborové hudby (Prostějov)2001

Premiéra skladby My červeny pantlečke (Pavel Jurkovič)
Prostějov1999

Svátky písní
Olomouc, CZ

čestné uznání1998

Premiéra skladby Tři hanácké písně (Karel Hejdušek)
Prostějov1996

Premiéra skladby V Prostijově na renko (Pavel Jurkovič)
Prostějov1996

Premiéra skladby Nad te Drozdovice (Pavel Jurkovič)
Prostějov1995

Premiéra skladby Setkání (Vladimír Ambros)
Prostějov1991

září

Marie Hejdušková zahájila činnost jako hlavní sbormistr1991

Premiéra skladby U našich stájí (Otakar Hanzelka)
Prostějov1985

Premiéra skladby Aj teče voděnka (Milan Bohanas)
Prostějov1984

Premiéra skladby Konvalinky (J. Brabec)
Prostějov1983

Premiéra skladby Máš-li mne ráda (Radoslav Kubáník)
Prostějov1983

Premiéra skladby Sbohem (Radoslav Kubáník)
Prostějov1983

Premiéra skladby Vánoční ukolébavka (J. B. Foerster)
Prostějov1979

Premiéra skladby Ukolébavka (J. B. Foerster)
Prostějov1978

Premiéra skladby Aj za horó (Radoslav Kubáník)
Prostějov1974

Premiéra skladby Píseň (Jaroslav Křička)
Prostějov1966

Premiéra skladby Maminka (Vladimír Ambros)
Prostějov1965

Premiéra skladby Moravskoslovenské trojzpěvy (František Květoslav Lejsek)
Prostějov1869

Sbor byl založen roku 1869.


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

především hledáme členky do 1. sopránu, ale rádi vás uvítáme i do ostatních hlasů:-)

co požadujeme?

lásku ke zpěvu, volný večer každé úterý od 17:45 hodin, věk nerozhoduje.

co nabízíme?

velice příjemný kolektiv a příjemné zázemí pro zkoušky.

jak se stát členem?

přijďte mezi nás kterékoli úterý od 18:00hodin do zkušebny v Národním domě v Prostějově.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)