Collegium musicale bonum

smíšený sbor • Slavkov u Brna


založen v roce 2013

PhDr. Ing. Mgr. Karol Frydrych
Husova 58
68401 Slavkov u BrnaUmělecké vedení

Kronika sboru2018

leden

Collegium musicale bonum a slavkovskoopavská Schola upoutaly posluchače na Tříkrálovém koncertu v přeplněném sále

Již deset let se pravidelně setkávají delegace měst a obcí nesoucí název Slavkov. Prohloubením těchto vzájemných vztahů byla letošní návštěva sboru ze Slavkova u Opavy, který přijal nabídku k vystoupení na Tříkrálovém koncertu, který pořádal 7. ledna místní vokálně-instrumentální soubor Collegium musicale bonum (CMB).

Sál Domu Svaté Rodiny nad mateřskou školkou Karolínka byl tak zaplněný, že doslova praskal „ve švech“. Tento koncert se od předchozích ročníků lišil délkou programu (trval bez přestávky 1,5 hodiny), skladbou programu i účinkujícími.

Nejprve se představil domácí sbor CMB známou vánoční skladbou od J. F. Wadeho Adeste fideles, po níž následovala Pastorella iucunda (Příjemná pastorela) od českého kantora J. I. Linka. Poté přednesl hostující tenorista Ondřej Múčka pastorelu Quem vidistis pastores? (Koho jste viděli, pastýři?) od F. X. M. Lablera. Monumentální barokní skladbou Laetentur coeli (Radujte se, nebesa) pražského skladatele a varhaníka Č. Vaňury se uzavřela první třetina programu.

Potom vystoupila jako host programu Schola ze Slavkova u Opavy, která se tohoto koncertu zúčastnila v rámci výměnné společensko-kulturní akce za podpory vedení Slavkova u Brna a Slavkova u Opavy, jejíž součástí bylo i vystoupení Scholy na dopolední bohoslužbě, prohlídka slavkovského zámku a našeho města. Za přítomnosti jejich starosty, místostarosty a členů doprovodu zazpívala Schola osm méně známých vánočních koled – tři krkonošské, jednu francouzskou, dále koledu Fr. Jiříma, koledu z kancionálu „Slavíček rajský“ a také dvě novější vánoční písně v doprovodu kytar. Česky zpívané písně s doprovodem klavíru a některé i flétny a houslí obohatily program koncertu. Jejich vystoupení odměnili posluchači velkým potleskem.

Skladbou J. F. N. Segera Christus nobis natus est se taktovky sboru CMB opět ujal dirigent Karol Frydrych. Tento programový blok byl věnován především W. A. Mozartovi. Sbor CMB se sólisty K. Jirákovou, K. Dvořákovou, O. Múčkou a M. Šujanem přednesl pět částí jeho slavnostní mše C dur-Spatzenmesse (Špaččí mše, KV 220), kterou zpestřily dva instrumentální vstupy. Klarinetový part Pastorale od L. Koželuha pro klavír a klarinet přednesl žák slavkovské ZUŠ Jakub Šujan a flétnové sólo v Andante in C (KV 315) W. A. Mozarta zahrála Klára Klinkovská, obojí za klavírního doprovodu Olgy Frydrychové.

Na závěr koncertu zazpívaly společně oba pěvecké sbory s doprovodem instrumentalistů a za zpěvu přítomných posluchačů nejslavnější vánoční píseň Narodil se Kristus Pán. Zpestřením koncertu, který moderovala M. Kuchtová, byly dva vstupy Adama Blaháka, jenž vtipným a osvěžujícím způsobem, stylově oblečen v lidovém kroji, seznámil přítomné posluchače s některými lidovými vánočními zvyky na Slavkovsku. Soudě podle reakcí publika se letošní Tříkrálový koncert velmi vydařil.

Marie Jedličková, 1. místostarostka města Slavkov u Brna

www.slavkov.cz/galleries/trikralovy-koncert/2018

leden

Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2017

V 2. polovině ledna se tradičně scházejí členové Collegium musicale bonum, aby zhodnotili uplynulý rok. Pestrost akcí a účinkování za dvanáct měsíců loňského roku zabrala v kronice několik stran. Pro čtenáře tohoto blogu je uveden jen výčet nejdůležitějších informací.

Vystoupení
Veřejná činnost Collegium musicale bonum v roce 2017 byla orámována vánočními koncerty (v lednu a v prosinci) v Muzeu obce Žarošice. Soubor dále uskutečnil vánoční koncert v Domě Svaté Rodiny ve Slavkově u Brna, koncert u příležitosti Noci kostelů v kostele sv. Jana Křtitele ve Slavkově u Brna a adventní koncert v Ivanovicích na Hané. Kromě již tradičního účinkování ve slavkovském chrámu při liturgiích na Bílou sobotu, Boží hod velikonoční, slavnost Seslání Ducha Svatého, slavnost Krista Krále, Štědrý den a Boží hod vánoční uskupení zajistilo hudební složku dvou pontifikálních mší celebrovaných biskupem Mons. Pavlem Konzbulem: u příležitosti poutě slavkovské farnosti na Lutrštéku u Němčan a při biřmování ve slavkovském chrámu. Ve spolupráci s Jaroslavem Kratkou (předsedou Slavkovské iniciativy smíření) těleso účinkovalo na dvou mších pro členy Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského a to v kostele sv. Jana Křtitele ve Slavkově u Brna a v kapli v Hruškách u Brna. Mezi významné akce souboru bezesporu patřilo vystoupení u příležitosti 500 let výročí reformace v Husově sboru CČSH v Brně (Svatopluka Čecha 35a), jež vysílalo v přímém přenosu Radio Proglas. Mimoto ansámbl zpíval na dvou svatbách v Kobeřicích, tradičně v jezuitském kostele v Brně a zúčastnil se festivalu Sborování ve Křtinách u Brna. Kromě uvedených veřejných hudebních vystoupení se těleso prezentovalo rovněž na 1. ročníku (Mini)veletrhu zájmových organizací v rámci Dnů Slavkova.

Repertoár
Stejně jako v roce 2016 i v průběhu roku 2017 soubor nastudoval a provedl další závažný opus Wolfganga Amadea Mozarta – Missa in C „Spatzenmesse“ (KV 220). Z nově nacvičeného repertoáru si dále zaslouží pozornost: Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken (BuxWV 4) Dietricha Buxtehudeho, Cantate Domino Hanse Leo Hasslera, Salve Regina Karla Blažeje Kopřivy, Tollite hostias (Oratorio de Noël, op. 12) Camille Saint-Saënse či Graduale pastorale in G Františka Xavera Martina Lablera (1805–1851), jež bylo spartováno a vysázeno v nové edici ansámblu.

Interpreti
Na nejvíce exponovaných vystoupeních – pěti koncertech – participovalo v průměru dvacet šest hudebníků (18 sboristů, 7 instrumentalistů + dirigent). Mezi významné spolupracovníky, profesionální pěvce, patřili: Ingrid Fukanová (soprán) z Archlebova, Pavla Radostová (soprán) z Brna, Kateřina Jiráková (mezzosoprán), Ondřej Múčka (tenor) z Brna a Martin Frýbort (bas) z Holubic.
Nejvíce skladeb zaznělo za doprovodu dvou houslí, violy a continua. V instrumentálních partech se uplatnili: Klára Klinkovská (flétna), Alexandra Bláhová (hoboj), Terezie Hrabovská (klarinet), Jakub Šujan (klarinet) z Heršpic, Matěj Červinka (trubka), Petr Otépka (trubka) z Hodějic, Stanislav Otépka (trubka) z Hodějic, Jan Patera (trubka) z Němčan, Nataša Hrušková (housle) z Bučovic, Ladislav Jedlička (housle), Veronika Klinkovská (housle), Jitka Kneslová (viola, housle) z Bučovic, Julie Přikrylová (viola) z Brna, Štěpán Švestka (violoncello) z Brna, Ladislav Maňásek (kontrabas), Olga Frydrychová (varhany, klavír, continuo) a Josef Handrla (tympány) z Nevojic. V průběhu Vánoc 2017 účinkovalo celkem třicet dva hudebníků.

Zajímavosti
1) Nejnádhernější a zároveň nejtěžší skladbou souboru je Missa in C „Spatzenmesse“ (KV 220) W. A. Mozarta. Notový materiál stál 7 500 Kč, nacvičení díla trvalo šest měsíců. V interpretaci Collegium musicale bonum kompozice zazněla na štědrovečerní půlnoční a na Boží hod vánoční ve Slavkově u Brna, 30. prosince v Muzeu obce Žarošice.
2) Důležitou činností uměleckého vedoucího je spartace rukopisů dosud nevydaných pozoruhodných skladeb. Edice slavkovského ansámblu používají i profesionální dirigenti, mj. Hilliard Patrick z francouzského Perigordu.
3) Dne 23. dubna 2017 odvysílalo Radio Proglas rozhovor s dirigentem souboru včetně skladby Cum Sancto Spiritu (Gloria in D, RV 589) Antonia Vivaldiho.
4) V roce 2017 ansámbl Collegium musicale bonum absolvoval dvacet hudebních vystoupení, což je neplánovaný rekord.

Závěr
Členům souboru přeji hojnost povznášející radosti z hudby a zároveň děkuji všem, kteří nás podporují.
Karol Frydrych

www.facebook.com/sborcmb/photos/pb.378102275685599.-2207520000.1516187975./929868277175660/?type=3&theater2018

leden

Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2016

Na přelomu roku přichází vždy čas rekapitulace a bilancování. Rád bych se proto s Vámi podělil o přehled aktivit slavkovského souboru za uplynulých dvanáct měsíců.

Vystoupení
Po hudební smršti v závěru roku 2015 zahájil vokálně-instrumentální soubor Collegium musicale bonum svou veřejnou pěveckou činnost vánočním koncertem 3. ledna 2016 v Domě Svaté Rodiny ve Slavkově u Brna, jenž se těšil velkému zájmu publika. Následoval koncert na valné hromadě jednoty Musica sacra v Brně k poctě dvou jubilantů – světově uznávaného hudebního historika prof. Jiřího Sehnala a regenschoriho zábrdovického kůru Zdeňka Hatiny. Na podzim se uskutečnily koncerty tři: u příležitosti 600. výročí městského znaku v kapli sv. Kříže Zámku Slavkov-Austerlitz, Svatováclavský ve Vyškově a v rámci Slavkovské iniciativy smíření ve Vážanech nad Litavou.
Ve slavkovském chrámu ansámbl zpíval při liturgiích na Bílou sobotu, Boží hod velikonoční, slavnost Seslání Ducha Svatého, slavnost Krista Krále, Štědrý den a Boží hod vánoční (výčet by nebyl úplný bez zmínky o drobném vystoupení při pohřbu Jindřicha Kotvrdy). Mimoto účinkoval při pontifikální mši biřmování v Křižanovicích u Bučovic celebrované brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem, v jezuitském kostele v Brně a při posvícení (420 let kostela) v Běhařovicích u Znojma. Soubor se též zúčastnil Sborování v Šaraticích – nesoutěžního festivalu dospělých sborů konaného pod hlavičkou brněnské jednoty Musica sacra. Těleso tedy v uplynulém roce absolvovalo šestnáct veřejných vystoupení různého zaměření a náročnosti.

Repertoár
Celý rok se nesl ve znamení studia převážně nového repertoáru – pozornost si zasluhuje zvláště Missa brevis in B „Lorettomesse“ (KV 275) Wolfganga Amadea Mozarta, Salvete, flores Martyrum (Vesperae pro festo SS Innocentium KL IV/5) Johanna Michaela Haydna, Svatý Václave Otto Alberta Tichého či Pastorella Iucunda Jiřího Ignáce Linka. Zkoušky sboru probíhaly pravidelně i v průběhu velkých prázdnin v režimu: úterý –
muži, čtvrtek – ženy nebo celý sbor (19:00-21:00).

Interpreti
Počet účinkujících (dle aritmetického průměru) na nejvíce exponovaných vystoupeních, tedy na koncertech, činil dvacet tři (šestnáct sboristů, šest instrumentalistů + dirigent). K významným spolupracovníkům sboru patřily dvě pěvkyně z Vyškova – Jana Bařinková (soprán), Jana Celá (soprán); dále Jana Nosková (alt) z Němčic nad Hanou, Ondřej Múčka (tenor) z Brna, Martin Frýbort (bas) z Holubic, Petr Kolař (bas) z Brna a Jiří Němec (bas) z Přeskač. V instrumentálních partech se uplatnili: Lenka Friesová (flétna), Klára Klinkovská (flétna), Jakub Šujan (klarinet, student ZUŠ Františka France), Alexandra Bláhová (hoboj, studentka 4. ročníku Konzervatoře Brno), Matěj Červinka (trubka), Lukáš Gál (trubka, abs. Konzervatoře Jaroslava Ježka), Petr Otépka (trubka, student ZUŠ Strážnice), Stanislav Otépka (trubka, učitel ZUŠ Strážnice), Jan Patera (trubka), Willi Türk (fagot, učitel ZUŠ Znojmo), Veronika Blažková (housle, studentka ZUŠ Františka France), Tereza Černá (housle, učitelka ZUŠ Františka France), Klára Dočekalová (housle, studentka ZUŠ Františka France), Nataša Hrušková (housle, učitelka ZUŠ Arthura Nikische v Bučovicích), Ladislav Jedlička (housle), Zdeněk Kábrt (housle), Ladislav Maňásek (kontrabas, učitel ZUŠ Františka France), Olga Frydrychová (varhany), David Postránecký (varhany, pedagog HF JAMU), Josef Handrla (tympány, učitel ZUŠ Františka France) a Josef Novák (tympány, učitel ZUŠ Zbyňka Mrkose v Brně).

Zajímavosti
1) Nejnáročnější skladbou v historii souboru je Mozartova Missa brevis in B (KV 275), její nácvik trval nepřetržitě šest měsíců s intencí provedení při výročí 600. výročí znaku města Slavkova u Brna (zazněla pak na dalších dvou koncertech, při slavení liturgie v brněnském jezuitském kostele a Běhařovicích).
2) Svatováclavský koncert ve Vyškově byl nejdelší, nejvíce navštívenou a nejprestižnější akcí roku – zúčastnili se ho i regionální politici.
3) Pro značnou vytíženost musel soubor odmítnout několik nabídek, mj. koncerty na zámcích ve Vranově nad Dyjí a v Bučovicích, vánoční koncert v Dražovicích, dvě svatby v našem městě či vystoupení na štědrovečerní půlnoční a Boží hod vánoční v Brně.
4) Dne 6. dubna 2016 odvysílal Český rozhlas Brno v pořadu Rendez-vous rozhovor se sbormistrem souboru včetně skladby Cum Sancto Spiritu (Gloria in D, RV 589) Antonia Vivaldiho (nahrávka z vánočního koncertu 3. ledna 2016 ve Slavkově u Brna).
5) Brněnský umělec Lubomír Vaněk namaloval v roce 2016 pro koncertní účely ansámblu čtyři kresby mj. Zámku Slavkov-Austerlitz a kaple sv. Kříže slavkovského zámku.
6) Hudební skladatel Pavol Krška ze slovenské Turie zkomponoval pro Collegium musicale bonum opus Stabat mater.

Závěr
Přeji všem členům souboru mnoho radosti z hudby a zároveň děkuji všem, kteří nás podporují například návštěvou našich koncertů. Velmi si vážíme také finančního příspěvku města Slavkov u Brna – je pro nás velkým povzbuzením.
Karol Frydrych

www.facebook.com/sborcmb/photos/pcb.663703590458798/663703183792172/?type=3&theater2018

leden

Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2015

Jako mávnutí proutkem jsme opět prožili další rok rušného života, ale někteří z nás si v něm opět našli čas na potěšení své a hlavně dalších kolem sebe. Kromě tří týdnů prázdnin v letních měsících se scházeli na zkouškách členové slavkovského souboru, nacvičovali nové skladby a „pilovali“ ty dříve nazkoušené.
Vystoupení
Nejdůležitější aktivitou Collegium musicale bonum v roce 2015 byla koncertní činnost. Ansámbl realizoval celkem sedm koncertů: vánoční v Šaraticích, v květnu v Moravských Budějovicích, u příležitosti Noci kostelů v chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna, u výročí 20. Slavkovské iniciativy smíření v Historickém sále zámku Slavkov-Austerlitz, benefiční v Kobeřicích, adventní v Uhřicích (u Žarošic) a vánoční v Muzeu obce Žarošice. V květnu se soubor zúčastnil Sborování v Hustopečích – nesoutěžní přehlídky sborů realizované pod hlavičkou brněnské jednoty Musica sacra. Mimo to soubor šestkrát účinkoval při slavení liturgie ve slavkovském chrámu (při slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, slavnosti Seslání Ducha Svatého, slavnosti Krista Krále, o 2. neděli adventní, na Štědrý den a při slavnosti Narození Páně). Nevšedním zážitkem se stalo vystoupení při nedělní liturgii v Brně u jezuitů – v tomto kostele se nacházejí jedny z nejlepších varhan na území naší vlasti postavené v roce 2014 švýcarskou firmou Mathis Orgelbau AG.
Repertoár
Těžiště repertoáru slavkovského vokálně-instrumentálního ansámblu tkví v hudebních skvostech epochy baroka a klasicismu, přičemž významné místo zaujímají též díla soudobých autorů. Z nastudovaných a provedených skladeb si bezesporu zaslouží zmínku Sub tuum praesidium Zdeňka Pololáníka pro pětihlasý smíšený sbor, 4 corny a varhany (moravská premiéra se uskutečnila na koncertě ve Slavkově u Brna v chrámu Vzkříšení Páně při Noci kostelů 29. května 2015); Litaniae lauretanae Bohuslava Matěje Černohorského pro čtyři sólové hlasy, smíšený sbor, trubky, smyčce, varhany a tympány (kompozice byla muzikologicky spartována a vysázena v počítačovém programu); Laudate Dominum (Vesperae solennes de confessore, KV 339) W. A. Mozarta; devítiminutové Laetentur coeli Česlava Vaňury pro smíšený sbor, trubky, smyčce, varhany a tympány či Jede sedlák do mlejna Zdeňka Lukáše pro šestihlasý sbor a cappella.
Členská základna
Během loňského roku zpívalo ve sboru celkem dvacet pět pěvců (pět sopránů, osm altů, pět tenorů, sedm basů), průměrný počet sboristů při koncertech byl šestnáct. Vystoupení doprovázeli hudebníci: hoboj Alexandra Bláhová (studentka 3. ročníku Konzervatoře Brno); flétna Lenka Friesová a Monika Sotolářová; trubka Stanislav Otépka (učitel ZUŠ Strážnice) a Jan Patera; housle Nataša Hrušková (učitelka ZUŠ Arthura Nikische v Bučovicích), Ladislav Jedlička (housle) a Zdeněk Kábrt (housle); varhany Olga Frydrychová a David Postránecký (pedagog HF JAMU); tympány Josef Handrla (učitel ZUŠ Františka France), Lenka Havlátová (učitelka První soukromé základní umělecké školy MIS music o.p.s. v Kopřivnici) a Josef Novák (učitel ZUŠ Zbyňka Mrkose v Brně). V průběhu Vánoc 2015 účinkovalo dvacet osm členů CMB: osmnáct sboristů, devět instrumentalistů a dirigent.
Organizace a fungování souboru
Chod souboru zajišťují: Karol Frydrych – dirigent, korepetitor, dramaturg, programy koncertů, průvodní slovo ke koncertům (text), archivář, korektury partitur, pokladník; Kristýna Vladíková – rozezpívání sboru, hlasové poradenství; Martina Tesáčková – jednatelka; Jana Svobodová – plakáty koncertů; Roman Fries a Veronika Žouželková – správa internetových stránek www.facebook.com/sborcmb; Jan Matyáš – webmaster http://clenove.sborcmb.cz. Významně též pomohli: Svatava Baráková (Znojmo), Petr Hlaváček (Slavkov u Brna), Jan Karlíček (Praha), Ondřej Múčka (Brno), Jan Patera (Němčany), Ivo a Lenka Prchalovi (Lesná u Znojma) – počítačová sazba not; Martin Žilka (Hostěrádky-Rešov) – sponzorský tisk hudebnin a plakátů, propagace; Věra Dostálová (Hrušky) a Marta Kuchtová (Křižanovice) – moderování koncertů; Ludmila Kábrtová (Slavkov u Brna) – fotodokumentace vystoupení. Pro koncertní potřeby Collegium musicale bonum namaloval brněnský malíř Lubomír Vaněk šest kreseb, mj. slavkovského betléma a chrámu Vzkříšení Páně.
Několik nej…
a) Klimaticky nejnáročnější akcí byl vánoční koncert v Šaraticích – teplota v kostele oscilovala mezi 2-3 ºC.
b) Nejohroženější akcí se stal koncert v Uhřicích – 4 dny před účinkováním byla zdráva jen jedna sopranistka! Vše nakonec dobře dopadlo a sbor sklidil potlesk ve stoje.
c) Nejprestižnější akcí roku mělo být vystoupení u příležitosti oslav Dne Brna 2015 – 370 let úspěšné obrany Brna proti Švédům. Pro značné vytížení musel slavkovský soubor účast na uvedené akci odmítnout. Uvedený post tak zaujal koncert v rámci 20. ročníku Slavkovské iniciativy smíření.
d) Největší zápřah měli členové Collegium musicale bonum před Vánocemi – v průběhu deseti dní před Štědrým dnem proběhly zkoušky sboru, sólistů, instrumentalistů a celého tělesa v celkovém čase sedmnácti hodin.
Závěr
Děkuji všem spolupracovníkům za odvedenou práci, všem, kteří Collegium musicale bonum podporovali a těším se na Vás i v roce 2016, do něhož přeji vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a krásných nejen hudebních setkání.
Karol Frydrych2018

leden

Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v letech 2013-2014

A. D. 2013
Za vznikem Collegium musicale bonum stáli sólově vystupující hudebníci na kůru kostela sv. Mikuláše v Šaraticích: Martina Tesáčková ze Slavkova u Brna (soprán), Blanka Robešová ze Šaratic (mezzosoprán), Kristýna Vladíková z Bošovic (mezzosoprán, housle), Lenka Friesová z Kobeřic (alt, flétna) a Karol Frydrych ze Slavkova u Brna (varhany), kteří v červenci 2013 spojili své síly. Debutujícím projektem byla premiéra skladby Do domu Hospodinova Vojtěcha Javory 4. srpna na nedělní hodové mši realizovaná u příležitosti výročí 110 let kostela a to ve spolupráci se Šaratickým chrámovým sborem; sólový part zpívala Kristýna Vladíková.
Pro zakládající členy záhy vznikly další dva opusy: Tři písně pedagoga Hudební fakulty JAMU prof. Františka Gregora Emmerta (* 1940) a Regina coeli někdejšího dirigenta opery Divadla Jozefa Gregora-Tajovského v Banské Bystrici Vojtěcha Javory (* 1935).
S příchodem nových členů koncem srpna se „ženský komorní sbor“ přetransformoval na „smíšený komorní sbor“ – v této sestavě vystoupil v sobotu 28. září na konferenci Muzejní a vlastivědné společnosti Brno v Muzeu obce Žarošice, kde mj. provedl premiéru Regina coeli. Na pozvání Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, sbor uskutečnil v muzeu vánoční koncert; čtyřikrát též zpíval při slavení liturgie v Šaraticích.

A. D. 2014
Přestože post nejfrekventovanější aktivity roku zaujímá koncertní činnost (Kobeřice, Šaratice, Křenovice, Uherčice u Hustopečí, katedrála sv. Petra a Pavla v Brně, Hrušky a Muzeum obce Žarošice), v prvním pololetí bylo třeba koncentrovat síly především na Sborování v Šaraticích – nesoutěžní přehlídku chrámových sborů jednoty Musica sacra konanou v sobotu 24. května, kde soubor doprovázel koncertní varhaník a pedagog JAMU David Postránecký. Výkon Collegium musicale bonum nadchl nejen Postráneckého, jenž se vzápětí stal jeho členem, ale též hudebního historika a muzikologa prof. Jiřího Sehnala, na jehož doporučení rozhodlo předsednictvo Musica sacra zařadit slavkovský ansámbl k účinkování na devatenáctém ročníku slavnosti patronky chrámových hudebníků v brněnské katedrále. Ačkoli sbor v sobotu 1. listopadu v Žarošicích premiéroval minioratorium Divotvůrkyni Moravy Zdeňka Pololáníka, nejvýznamnější akcí v dosavadní historii souboru se bezesporu stalo Svatocecilské setkání.
V průběhu roku došlo také ke třem zásadním proměnám Collegium musicale bonum: 1) členská základna vzrostla z deseti na dvacet šest hudebníků; 2) aktivizací instrumentalistů se smíšený komorní sbor proměnil na vokálně-instrumentální ansámbl; 3) začátkem dubna sbor přesídlil ze Šaratic do Slavkova u Brna (pěvecké zkoušky se nejprve konaly střídavě v domech členů sboru, od 17. června v sále slavkovské fary – soubor tedy dvakrát recipročně účinkoval v chrámu Vzkříšení Páně: v neděli 5. října a na svátek sv. Štěpána).
Za přelomový proto můžeme považovat benefiční koncert 18. května v Křenovicích, kdy těleso poprvé vystoupilo jako „vokálně-instrumentální soubor ze Slavkova u Brna“ – za doprovodu trubky, dvou houslí, varhan a tympánů. Členy Collegium musicale bonum jsou instrumentalisté: Alexandra Bláhová (hoboj, studentka 2. ročníku Konzervatoře Brno), Jan Patera (trubka), Ladislav Jedlička (housle), Zdeněk Kábrt (housle), Olga Frydrychová (varhany), David Postránecký (varhany, abs. HF JAMU) a Lenka Havlátová (tympány, abs. Církevní konzervatoře Opava).
Ke spolupracovníkům náleží také: Hana Bartoníková (hoboj, pedagog Konzervatoře Brno), Matěj Červinka (trubka, žák ZUŠ Františka France), Martin Fukan (trubka, abs. Církevní konzervatoře v Kroměříži), Jozef Zimka (trubka, student HF JAMU), Petr Kolař (varhany, pedagog Konzervatoře Brno) a Josef Novák (tympány, abs. HF JAMU).
Chod souboru zajišťují 1) interně: Karol Frydrych – dirigent, korepetitor, dramaturg, korektury partitur, programy koncertů; Kristýna Vladíková (abs. Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, PdF UP v Olomouci) – rozezpívání sboru, hlasové poradenství; Martina Tesáčková – jednatelka; Petr Hlaváček – spartace partitur, počítačová sazba not; Jana Svobodová – plakáty koncertů; Roman Fries a Veronika Žouželková – správa internetových stránek www.facebook.com/sborcmb; Jan Matyáš – webmaster www.sborcmb.cz; 2) externě: Ivo Prchal a Ondřej Múčka – počítačová sazba not; Martin Žilka – sponzorský tisk hudebnin a plakátů, propagace; Ludmila Kábrtová – fotodokumentace vystoupení.
Třebaže má Collegium musicale bonum na repertoáru skladby všech epoch, zaměřuje se na duchovní hudbu baroka a klasicismu.
Jaké jsou nejbližší vize? Zařadit na programy koncertů též díla profánní a zvýšit počet vystoupení ve Slavkově u Brna. Tak nám držte palce!
Karol Frydrych

www.veslavkove.cz/kultura/svetova-premiera-skladby-divotvurkyni-moravy.aspx2013

Sbor byl založen roku 2013.2013

PhDr. Ing. Mgr. Karol Frydrych zahájil činnost jako hlavní sbormistr


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

soprán, alt, tenor, bas

co požadujeme?

Přijímáme nové členy, zejména do mužských hlasů. Předchozí zkušenost se sborovým zpěvem a znalost not je vítána. Zkoušky probíhají každý čtvrtek od 19 hod. ve Slavkově u Brna (Malinovského 2).

jak se stát členem?

V případě zájmu prosím kontaktujte sbormistra Karola Frydrycha (tel.: 776 660 072, e-mail: karol.frydrych@seznam.cz) nebo se přijďte podívat na zkoušku sboru. Web: https://www.facebook.com/sborcmb/


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   praga-cantat.cz   czech-choirs.eu (en)